Stigma binnen de GGZ is één van de drie projecten dat Samen Sterk zonder Stigma uitvoert in het kader van het Bestuurlijk Akkoord GGZ.

Ruim de helft van de mensen met een ernstig psychische aandoening voelt zich nadelig behandeld door hulpverleners in de GGz* . En dat terwijl het grootste deel van de hulpverleners juist de zorg is ingegaan om mensen te helpen en dat nog steeds willen.

Stigma binnen de zorg ligt dan ook gevoelig en is een gelaagd en complex issue. Doelstelling van dit project is het terugdringen van stigma binnen de GGz. Het resultaat is dat minimaal vijf instellingen van verschillend signatuur formeel beleid hebben t.a.v. stigma en dit ook daadwerkelijk uitvoeren.

Op de website is nu ook informatie over dit project te vinden.

 

* international Study of Discrimination and Stigma Outcomes (INDIGO), Phrenos, 2012

Stigma binnen de GGZ is één van de drie projecten dat Samen Sterk zonder Stigma uitvoert in het kader van het Bestuurlijk Akkoord GGZ.

Ruim de helft van de mensen met een ernstig psychische aandoening voelt zich nadelig behandeld door hulpverleners in de GGz* . En dat terwijl het grootste deel van de hulpverleners juist de zorg is ingegaan om mensen te helpen en dat nog steeds willen.

Stigma binnen de zorg ligt dan ook gevoelig en is een gelaagd en complex issue. Doelstelling van dit project is het terugdringen van stigma binnen de GGz. Het resultaat is dat minimaal vijf instellingen van verschillend signatuur formeel beleid hebben t.a.v. stigma en dit ook daadwerkelijk uitvoeren.

Op de website is nu ook informatie over dit project te vinden.

 

* international Study of Discrimination and Stigma Outcomes (INDIGO), Phrenos, 2012

Posted in Geen categorie