• Stigma in de hulpverlening

    Stigma belemmert herstel. Daarom is de laatste jaren meer aandacht voor de rol van stigma binnen de hulpverlening. En meer specifiek ook in de ggz. Herstel is immers het doel van behandeling en begeleiding in de ggz. Lees verder
  • Samen Sterk ondersteunt cliëntorganisaties aangesloten bij het Landelijk Platform GGZ (LPGGz) in het opzetten van hun eigen destigmatiserende activiteiten. Met financiële bijdragen en inhoudelijke ondersteuning werken Samen Sterk en deze organisaties zo samen om sociale acceptatie en gelijkwaardige behandeling van mensen met een psychische aandoening te stimuleren. Lees verder