Voor elke cliënt binnen de ggz is het doel van een behandeling herstel. Het stigma dat de cliënt tegenkomt in zijn proces binnen de ggz kan dit herstelproces echter belemmeren, blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek.

Cliënten ervaren vooroordelen, vernedering of juist een overbeschermende houding. Ze voelen zich niet serieus genomen of aangetast in hun privacy. De potentiële impact van stigmatisering door hulpverleners is extra groot, omdat hulpverleners belangrijke mensen zijn voor hun cliënten.

Ook zelfstigma is een probleem: sommige mensen met een psychische aandoening gaan geloven dat de vooroordelen over hen waar zijn.

Het feit dat stigma herstel belemmert zorgt er ook voor dat er hogere zorgkosten gemaakt worden (mensen zijn langer in behandeling). Het is daarom belangrijk voor de cliënt (en de samenleving) om iets aan het stigma binnen de ggz te doen.

bewustwording en empowerment

Samen Sterk werkt aan een ggz zonder (zelf)stigma, waarin hulpverlener en cliënt gelijkwaardig zijn en cliënten zich niet uitgesloten maar juist verbonden voelen. Dit doen we bijvoorbeeld door het creëren van een destigmatiserende zorgcultuur binnen de ggz. Het begint door hulpverleners bewust te maken van hun eigen (voor)oordelen over cliënten en hun psychische aandoening én de impact daarvan op het herstel van de cliënt. Daarnaast vergroten we de empowerment en veerkracht van cliënten om weerstand te bieden aan (zelf)stigmatisering.

handvatten

We verspreiden kennis en kunde, we geven voorlichting, ontwikkelen trainingen, zetten ambassadeurs in en ontwikkelen handvatten voor leidinggevenden en teams om (zelf)stigma bespreekbaar te maken. Hiervoor laten we ons inspireren door stigma-interventies die succesvol bleken in het buitenland, zoals HOP en Beyond the Label. Zo doorbreken we samen het taboe op stigma binnen de ggz.

Tekening: Copyright © 2018 STUDiO KiO