Stigma belemmert herstel. Daarom is de laatste jaren meer aandacht voor de rol van stigma binnen de hulpverlening. En meer specifiek ook in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Herstel is immers het doel van behandeling en begeleiding in de ggz. Ook hulpverleners kunnen hierbij hulp gebruiken, want vaak gebeurt het onbewust.

Lees daarom meer informatie over bijvoorbeeld: de oorzaken van stigma in de hulpverlening en het feit dat er onderling onder hulpverleners ook veel wordt gestigmatiseerd. Je vindt hier ook informatie over de gevolgen van stigma en onderzoek daarover.

Er zijn daarnaast ook veel tips en een aantal tools beschikbaar. Bijvoorbeeld over wat je zelf kunt doen om iets bespreekbaar te maken onder collega’s. Maar ook hoe je stigma-ervaringen bespreekt met je cliënt.

Stigmatisering kan de positieve effecten van behandeling teniet doen. De potentiële impact van stigma door een hulpverlener is groter dan van publiek stigma bijvoorbeeld. Dit komt omdat een zorgverlener een belangrijk persoon is voor een cliënt.