Bekend maakt bemind, zou je denken. Toch komt stigmatisering ook binnen de ggz voor.

Uit wetenschappelijk onderzoek en verhalen van cliënten blijkt dat stigma herstel belemmert. Herstel is uiteraard nu juist het het doel van behandeling en begeleiding. Daarom is er de laatste jaren meer aandacht voor het verminderen van stigma binnen de zorg. Deze aandacht richt zich meer specifiek op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Wat is 'ggz' precies? En wat is de impact van stigma binnen de ggz?

waar richt ggz zich op?

De ggz is een vakgebied van de gezondheidszorg en houdt zich bezig met de psychische gezondheid van mensen. De ggz richt zich op:

  • Psychische aandoeningen voorkomen, behandelen en genezen.
  • Mensen met een chronische psychische aandoening zo goed mogelijk laten deelnemen aan de samenleving.
  • (Ongevraagde) hulp bieden aan mensen die ernstig verward en/of verslaafd zijn en uit zichzelf geen hulp zoeken.

impact stigma binnen ggz

De potentiële impact van stigma door een hulpverlener is groot, omdat de zorgverlener een belangrijk persoon is voor de cliënt. Bijna een kwart van de cliënten in de zorg rapporteert stigmatisering door hulpverleners (Schulze, 2007). Stigmatisering kan de positieve effecten van behandeling teniet doen. Tegelijkertijd kunnen ggz-professionals - juist omdat zij zo'n grote invloed hebben op hun cliënten - een grote rol spelen in het destigmatiseren van psychische aandoeningen.

kennis over stigma binnen ggz

Hier vind je informatie over de oorzaken van stigma in de ggz en het feit dat er onderling onder hulpverleners ook veel wordt gestigmatiseerd. Lees meer over de gevolgen van stigma en onderzoek daarover.

Er zijn daarnaast ook veel tips en een aantal tools beschikbaar. Bijvoorbeeld over wat je zelf kunt doen om iets bespreekbaar te maken onder collega's. Maar ook hoe je stigma-ervaringen bespreekt met je cliënt. Verder vind je hier een overzicht met publicaties van Samen Sterk zonder Stigma.

Bekend maakt bemind, zou je denken. Toch komt stigmatisering ook binnen de ggz voor.

Uit wetenschappelijk onderzoek en verhalen van cliënten blijkt dat stigma herstel belemmert. Herstel is uiteraard nu juist het het doel van behandeling en begeleiding. Daarom is er de laatste jaren meer aandacht voor het verminderen van stigma binnen de zorg. Deze aandacht richt zich meer specifiek op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Wat is ‘ggz’ precies? En wat is de impact van stigma binnen de ggz?

waar richt ggz zich op?

De ggz is een vakgebied van de gezondheidszorg en houdt zich bezig met de psychische gezondheid van mensen. De ggz richt zich op:

  • Psychische aandoeningen voorkomen, behandelen en genezen.
  • Mensen met een chronische psychische aandoening zo goed mogelijk laten deelnemen aan de samenleving.
  • (Ongevraagde) hulp bieden aan mensen die ernstig verward en/of verslaafd zijn en uit zichzelf geen hulp zoeken.

impact stigma binnen ggz

De potentiële impact van stigma door een hulpverlener is groot, omdat de zorgverlener een belangrijk persoon is voor de cliënt. Bijna een kwart van de cliënten in de zorg rapporteert stigmatisering door hulpverleners (Schulze, 2007). Stigmatisering kan de positieve effecten van behandeling teniet doen. Tegelijkertijd kunnen ggz-professionals – juist omdat zij zo’n grote invloed hebben op hun cliënten – een grote rol spelen in het destigmatiseren van psychische aandoeningen.

kennis over stigma binnen ggz

Hier vind je informatie over de oorzaken van stigma in de ggz en het feit dat er onderling onder hulpverleners ook veel wordt gestigmatiseerd. Lees meer over de gevolgen van stigma en onderzoek daarover.

Er zijn daarnaast ook veel tips en een aantal tools beschikbaar. Bijvoorbeeld over wat je zelf kunt doen om iets bespreekbaar te maken onder collega’s. Maar ook hoe je stigma-ervaringen bespreekt met je cliënt. Verder vind je hier een overzicht met publicaties van Samen Sterk zonder Stigma.