Zowel in de ggz als in de 'gewone' zorg heeft stigma gevolgen en veroorzaakt het soms problemen. Vooroordelen, vooringenomenheid en onwetendheid spelen een grote rol. Waar kunnen mensen tegenaan lopen?

belemmering voor hulp en herstel

Binnen de geestelijke gezondheidszorg kan (zelf)stigma het herstel belemmeren. Het kan ertoe leiden dat mensen minder snel hulp zoeken, stoppen met hun therapie of therapieschuw worden.  Verzwijgen mensen hun psychische kwetsbaarheid, dan krijgen ze mogelijk minder steun vanuit hun omgeving. Bovendien zorgt stigma voor minder zelfvertrouwen en empowerment en een verminderde kwaliteit van leven.

Gevolgen:

 • Cliënten ervaren hoge drempels bij de toegang tot en doorverwijzing binnen de gezondheidszorg.
 • Cliënten worden minder vaak én korter opgenomen in de somatische zorg.
 • Cliënten worden sneller terugverwezen naar de ggz of huisarts.
 • Cliënten worden minder vaak betrokken bij de besluitvorming over de behandeling.
 • Cliënten worden minder gewezen op preventie.
 • Het succes van behandeling wordt vaak lager ingeschat.

Zowel in de ggz als in de ‘gewone’ zorg heeft stigma gevolgen en veroorzaakt het soms problemen. Vooroordelen, vooringenomenheid en onwetendheid spelen een grote rol. Waar kunnen mensen tegenaan lopen?

belemmering voor hulp en herstel

Binnen de geestelijke gezondheidszorg kan (zelf)stigma het herstel belemmeren. Het kan ertoe leiden dat mensen minder snel hulp zoeken, stoppen met hun therapie of therapieschuw worden.  Verzwijgen mensen hun psychische kwetsbaarheid, dan krijgen ze mogelijk minder steun vanuit hun omgeving. Bovendien zorgt stigma voor minder zelfvertrouwen en empowerment en een verminderde kwaliteit van leven.

Gevolgen:

 • Cliënten ervaren hoge drempels bij de toegang tot en doorverwijzing binnen de gezondheidszorg.
 • Cliënten worden minder vaak én korter opgenomen in de somatische zorg.
 • Cliënten worden sneller terugverwezen naar de ggz of huisarts.
 • Cliënten worden minder vaak betrokken bij de besluitvorming over de behandeling.
 • Cliënten worden minder gewezen op preventie.
 • Het succes van behandeling wordt vaak lager ingeschat.