Zowel in de ggz als in de ‘gewone’ zorg heeft stigma gevolgen en veroorzaakt het soms problemen. Vooroordelen, vooringenomenheid en onwetendheid spelen een grote rol. Waar kunnen mensen tegenaan lopen?

‘tussen de oren’

In de ‘gewone’ oftewel somatische zorg kunnen cliënten te maken krijgen met het gevolg diagnostic overshadowing. Daarbij schrijft bijvoorbeeld een arts klachten makkelijker toe aan de psychische aandoening: ‘het zit vast tussen je oren’. Maar liefst 30-50% van de cliënten met een psychische aandoening voelt zich gediscrimineerd door hun huisarts. Zorgwekkend omdat je huisarts altijd je eerste aanspreekpunt is. Cliënten voelen zich niet goed begrepen o. Of ze merken dat de huisarts ze snel doorverwijst naar een collega of een ggz-instelling in plaats van een medisch specialist.

iatrogeen stigma

Een ander verschijnsel is iatrogeen stigma. Dit treedt op als gevolg van medisch handelen. Bijvoorbeeld wanneer zorgverleners diagnostiek onzorgvuldig gebruiken. Soms plakken zij onbewust te pas en te onpas een etiket op iemand, terwijl dit onnodig is voor de behandeling en deze zelfs kan belemmeren. Dit werkt vaak stigmatiserend voor cliënten en familieleden. Dat gebeurt overigens ook wanneer niet-zorgverleners, zoals naasten, deze labels onzorgvuldig gebruiken.

belemmering voor hulp en herstel

Binnen de geestelijke gezondheidszorg kan (zelf)stigma het herstel belemmeren. Het kan ertoe leiden dat mensen minder snel hulp zoeken, stoppen met hun therapie of therapieschuw worden.  Verzwijgen mensen hun psychische kwetsbaarheid, dan krijgen ze mogelijk minder steun vanuit hun omgeving. Bovendien zorgt stigma voor minder zelfvertrouwen en empowerment en een verminderde kwaliteit van leven.

Gevolgen:

  • Cliënten ervaren hoge drempels bij de toegang tot en doorverwijzing binnen de gezondheidszorg.
  • Cliënten worden minder vaak én korter opgenomen in de somatische zorg.
  • Cliënten worden sneller terugverwezen naar de ggz of huisarts.
  • Cliënten worden minder vaak betrokken bij de besluitvorming over de behandeling.
  • Cliënten worden minder gewezen op preventie.
  • Het succes van behandeling wordt vaak lager ingeschat.

Praktijkvoorbeelden

  • Een man met de diagnose adhd, blowt. De huisarts wil hem niet doorverwijzen voor hulp, omdat hij eerst moet stoppen met blowen. ‘Anders heeft doorverwijzen geen zin’, aldus de huisarts.
  • Een man met de diagnose schizofrenie is twee keer door de internist weggestuurd met de mededeling dat zijn buikklachten ‘tussen de oren’ zaten. Door tussenkomst van een verpleegkundige kwam de man uiteindelijk toch bij dezelfde internist terecht. Na onderzoek bleek dat de man metastasen van kanker in de darmen had.
  • Een vrouw met de diagnose borderline-stoornis komt met snijverwondingen op een centrale spoedopvang. Zij wordt gehecht zonder verdoving, ‘want je hebt jezelf immers verwond’. Ook wordt verband verwisseld op een hardhandige manier. De cliënt voelt zich op deze manier sterk afgewezen, een van de hoofdproblemen bij borderline.