Ook binnen de ggz is stigma aanwezig. Veel verbetering is mogelijk op dit vlak. Zowel ggz-organisaties als de sector kunnen genoeg doen. Hoe en wat? Hieronder staan enkele handvatten om aan de slag te gaan. Succes!

  • Kennis nemen van huidige inzichten over stigma(bestrijding). Bijvoorbeeld via het nieuwe Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen.

Zet de veerkracht en herstelcapaciteit van cliënten op de voorgrond

 • Duidelijke boodschap brengen richting samenleving en media en de belangrijke elementen herhalen:
  • Mensen hebben een aandoening, ze vallen er niet mee samen.
  • Een cliënt of patiënt blijft een compleet persoon en een volwaardig burger.
  • Maak gebruik van de gezaghebbende ggz-expertpositie: verschaf het algemene publiek inzicht in de uitdagingen waarmee mensen met psychische aandoeningen te maken hebben.
  • Ventileer optimistisch realisme over behandelingsmogelijkheden en perspectief en zet de veerkracht en herstelcapaciteit van cliënten op de voorgrond.
 • Beleid maken op destigmatiserend werken binnen en buiten de instelling als noodzakelijk onderdeel van herstelgerichtheid.
 • Informatie en kennis over (de)stigmatisering horen thuis in initiële beroepsopleidingen en in bij‐ en nascholing. Daarbij zijn de inzet van ervaringsdeskundigheid en het persoonlijk verhaal essentieel.
 • Faciliteer inzet van interventies gericht op stigmavermindering zowel binnen als buiten de instelling.