Het stigma op psychische aandoeningen belemmert herstel. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek en weten we uit verhalen van cliënten. Maar er is veel wat je kunt doen om stigma te voorkomen en om een en ander bespreekbaar te maken binnen je organisatie. Op deze pagina vind je een overzicht van onze tips en tools:

Tips:

  • Negen van de tien mensen met een psychische aandoening ervaren vooroordelen of discriminatie. Reden voor veel mensen om hun klachten of behandeling bij een ggz-instelling te verzwijgen. Toch komen angst voor stigma of ervaringen met discriminatie niet of nauwelijks aan de orde tijdens een behandeling. Maak ook dit bespreekbaar!
  • Ook binnen de ggz is stigma aanwezig. Veel verbetering is mogelijk op dit vlak. Zowel ggz-organisaties als de sector kunnen genoeg doen. Hoe en wat? Enkele handvatten om aan de slag te gaan.
  • Hoe je als professioneel hulpverlener kunt bijdragen aan vermindering van – de negatieve effecten van – stigma.
  • Soms krijg je als hulpverlener de vraag om een educatieve bijeenkomst te verzorgen. De keuze in je informatieoverdracht is hierbij van groot belang. Ook je taal en bewoordingen zijn belangrijke aandachtspunten. Enkele vuistregels om voor ogen te houden.
  • Bijna de helft van de mensen met een psychische aandoening lijdt onder zelfstigma. Daarom is het goed om als hulpverlener ook hiervoor tijdens de behandeling aandacht te geven.

Tools:

  • Negen van de tien mensen met een psychische aandoening ervaart stigmatisering (vooroordelen of discriminatie). Wat ggz instellingen precies kunnen inzetten om dit te verminderen is in Nederland nog nooit getest. In het project ‘In de ggz’ testen we daarom tot eind 2018 verschillende methodieken in 10 ggz-instellingen. De methodieken die we testen zijn o.a. het Canadees (evidence based vertaalde) programma ‘Beyond the label’‘Honest, Open, Proud’, een succesvolle methodiek die de Amerikaanse hoogleraar Corrigan ontwikkelde en verder nog de Tool ‘Wat vertel ik’ en de ‘Toolbox Zelfstigma’ .
  • Met de Dialoogdag van Samen Sterk zonder Stigma kun je een gestructureerde dialoog over de stand van stigma voeren binnen je instelling. Samen bereiden we de dag voor en stellen twee panels samen. Vanuit Samen Sterk zonder Stigma doen wij actief mee met een groep ervaringsdeskundigen (hulpverleners, cliënten en familie).
  • Om stigma effectief te bestrijden is er een generieke module destigmatisering ontwikkeld. Hierin vindt je veel handvatten, actore en interventies.
  • MoVIT, het Model Voor Intercollegiale Teamuitwisseling, is een nieuwe eend in de bijt van uitwisseling, audit, certificering en toetsing. Het is een manier om teamuitwisseling op gang te brengen, waarbij iedereen leert op basis van reflectie en inspiratie.