Als hulpverlener heb je een belangrijke rol: je kunt stigmatisering bij jezelf tegengaan én zelfstigma bij je cliënten helpen verminderen. Hoe kun je bijdragen aan het tegengaan van zelfstigma? Hieronder geven we je een aantal tips én een casus uit onze e-learning Destigmatiserend werken.

Zelfstigma zorgt er onder andere voor dat iemand:

 • Dingen niet meer aangaat.
 • Zichzelf veroordeelt en naar beneden haalt.
 • Minder therapietrouw is.

"Ik ga niet naar dat feestje, hoor. Mensen zien aan mij dat ik een psychische aandoening heb, dus dan sta ik toch de hele avond in mijn eentje." - Cliënt

Wat kun jij doen?

Let op, onder andere, de volgende aandachtspunten:

 • Onderzoek en bespreek (zelf)stigma met de cliënt.
 • Stimuleer het inzicht in (zelf)stigma bij de cliënt.
 • Straal hoop en vertrouwen uit naar de cliënt.
 • Bespreek het dilemma rondom openheid met de cliënt. Stimuleer de cliënt om hierin een bewuste keuze te maken. (Als het om de afwegingen rondom openheid op de werkvloer gaat, kun je doorverwijzen naar keuzehulp CORAL 2.0).
 • Wees empathisch en stel je gelijkwaardig op naar de cliënt.

casus 'jenny'

In deze casus maak je kennis met Jenny. Vervolgens krijg je vier reacties van hulpverleners te zien. Wat doen deze reacties met haar? Bekijk de pdf met de casus.

Nog 2 casussen in de e-learning

In de e-learningmodule Destigmatiserend werken komen nog twee casussen aan bod. Per casus wordt er een situatie beschreven: om wie gaat het, wat wil diegene, wat is er gebeurd, welke problematiek speelt er? Vervolgens krijg je vier reacties van hulpverleners te zien, die je vervolgens op de ‘stigma-ladder’ gaat plaatsen. Per reacties kun je daarna zien wat de reactie van de persoon uit de casus zou kunnen zijn. Zo krijg je een goed beeld van de mogelijke impact van jouw reactie als hulpverlener.

Als hulpverlener heb je een belangrijke rol: je kunt stigmatisering bij jezelf tegengaan én zelfstigma bij je cliënten helpen verminderen. Hoe kun je bijdragen aan het tegengaan van zelfstigma? Hieronder geven we je een aantal tips én een casus uit onze e-learning Destigmatiserend werken.

Zelfstigma zorgt er onder andere voor dat iemand:

 • Dingen niet meer aangaat.
 • Zichzelf veroordeelt en naar beneden haalt.
 • Minder therapietrouw is.

“Ik ga niet naar dat feestje, hoor. Mensen zien aan mij dat ik een psychische aandoening heb, dus dan sta ik toch de hele avond in mijn eentje.” – Cliënt

Wat kun jij doen?

Let op, onder andere, de volgende aandachtspunten:

 • Onderzoek en bespreek (zelf)stigma met de cliënt.
 • Stimuleer het inzicht in (zelf)stigma bij de cliënt.
 • Straal hoop en vertrouwen uit naar de cliënt.
 • Bespreek het dilemma rondom openheid met de cliënt. Stimuleer de cliënt om hierin een bewuste keuze te maken. (Als het om de afwegingen rondom openheid op de werkvloer gaat, kun je doorverwijzen naar keuzehulp CORAL 2.0).
 • Wees empathisch en stel je gelijkwaardig op naar de cliënt.

casus ‘jenny’

In deze casus maak je kennis met Jenny. Vervolgens krijg je vier reacties van hulpverleners te zien. Wat doen deze reacties met haar? Bekijk de pdf met de casus.

Nog 2 casussen in de e-learning

In de e-learningmodule Destigmatiserend werken komen nog twee casussen aan bod. Per casus wordt er een situatie beschreven: om wie gaat het, wat wil diegene, wat is er gebeurd, welke problematiek speelt er? Vervolgens krijg je vier reacties van hulpverleners te zien, die je vervolgens op de ‘stigma-ladder’ gaat plaatsen. Per reacties kun je daarna zien wat de reactie van de persoon uit de casus zou kunnen zijn. Zo krijg je een goed beeld van de mogelijke impact van jouw reactie als hulpverlener.