De Generieke module Destigmatisering biedt concrete handvatten voor het verminderen van stigmatisering. Waarom is deze ontwikkeld en uit welke onderdelen bestaat deze module?

stigma groot probleem

Hoewel psychische aandoeningen veel voorkomen, bestaan er over dit onderwerp nog vele vooroordelen. Mensen die eraan lijden worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. Deze problematiek wordt samengevat in de termen ‘stigma’ en ‘stigmatisering’.

Veel patiënten ervaren stigmatisering als een grote barrière bij maatschappelijke participatie en als een dagelijkse bron van zorg. Stigmatisering draagt bij aan werkloosheid, sociale angst, sociaal isolement, een geringe kwaliteit van leven, demoralisatie en een laag zelfbeeld. Inmiddels is er in Nederland veel gaande rond het thema stigma. Stigmabestrijding is, vanwege de grote nadruk op participatie van mensen met een beperking, de komende jaren ook een belangrijk speerpunt van het overheidsbeleid.

ontwikkeling generieke module

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van mensen met ernstige psychische aandoeningen, hun familie/naasten, en de partijen betrokken bij hun behandeling, begeleiding en ondersteuning heeft in onderlinge samenspraak de generieke module Destigmatisering in zeven fasen ontwikkeld. Deze werkgroep is hierbij methodisch ondersteund door een projectgroep van Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut. De generieke module Destigmatisering kan gebruikt worden als leidraad voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen (zowel jeugd als volwassenen).

onderdelen

De generieke module bestaat uit:

  • Concrete aanbevelingen aan ggz-hulpverleners, ervaringsdeskundigen en hulpverleners in het maatschappelijke domein over de implementatie en uitvoering van (kosten-)effectieve interventies en methodieken om publiek stigma, zelfstigma en stigmatisering in de hulpverlening te bestrijden.
  • Concrete aanwijzingen over hoe antistigma-programma’s effectief en duurzaam op lokaal niveau kunnen worden georganiseerd en ingebed aan relevante veldpartijen.
  • Relevante kwaliteitsindicatoren voor antistigma-activiteiten.

De module sluit aan bij relevante stoornis-specifieke zorgstandaarden en bij de kwaliteitscriteria van het toetsingskader van Zorginstituut Nederland. De generieke module Destigmatisering is gepubliceerd op de website kwaliteitsontwikkeling ggz onder Standaarden. De generieke module is ook te downloaden via onderstaande links.

Generieke module destigmatisering
Samenvattingskaarten
Bijlage 1: handvatten actoren
Bijlage 2: destigmatiseringsinterventies
Bijlage 3: uitgangspunten interventies

aan de slag

Wil jij binnen jouw ggz-instelling aan de slag met de generieke module? Dat kan! Samen Sterk heeft voor de implementatie van de generieke module de Dialoogdag ontwikkeld. Voor meer informatie, zie Dialoogdag.

Lees ook het bericht: Nieuwe generieke module verankert destigmatisering in de praktijk en het interview over deze module met betrokkenen Victor Vladár Rivero (voorzitter Samen Sterk zonder Stigma), Martijn Kole (Lister) en Jaap van Weeghel (Kenniscentrum Phrenos). De Generieke module Destigmatisering is gepubliceerd op de website kwaliteitsontwikkeling ggz onder Standaarden.

De Generieke module Destigmatisering biedt concrete handvatten voor het verminderen van stigmatisering. Waarom is deze ontwikkeld en uit welke onderdelen bestaat deze module?

stigma groot probleem

Hoewel psychische aandoeningen veel voorkomen, bestaan er over dit onderwerp nog vele vooroordelen. Mensen die eraan lijden worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. Deze problematiek wordt samengevat in de termen ‘stigma’ en ‘stigmatisering’.

Veel patiënten ervaren stigmatisering als een grote barrière bij maatschappelijke participatie en als een dagelijkse bron van zorg. Stigmatisering draagt bij aan werkloosheid, sociale angst, sociaal isolement, een geringe kwaliteit van leven, demoralisatie en een laag zelfbeeld. Inmiddels is er in Nederland veel gaande rond het thema stigma. Stigmabestrijding is, vanwege de grote nadruk op participatie van mensen met een beperking, de komende jaren ook een belangrijk speerpunt van het overheidsbeleid.

ontwikkeling generieke module

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van mensen met ernstige psychische aandoeningen, hun familie/naasten, en de partijen betrokken bij hun behandeling, begeleiding en ondersteuning heeft in onderlinge samenspraak de generieke module Destigmatisering in zeven fasen ontwikkeld. Deze werkgroep is hierbij methodisch ondersteund door een projectgroep van Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut. De generieke module Destigmatisering kan gebruikt worden als leidraad voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen (zowel jeugd als volwassenen).

onderdelen

De generieke module bestaat uit:

  • Concrete aanbevelingen aan ggz-hulpverleners, ervaringsdeskundigen en hulpverleners in het maatschappelijke domein over de implementatie en uitvoering van (kosten-)effectieve interventies en methodieken om publiek stigma, zelfstigma en stigmatisering in de hulpverlening te bestrijden.
  • Concrete aanwijzingen over hoe antistigma-programma’s effectief en duurzaam op lokaal niveau kunnen worden georganiseerd en ingebed aan relevante veldpartijen.
  • Relevante kwaliteitsindicatoren voor antistigma-activiteiten.

De module sluit aan bij relevante stoornis-specifieke zorgstandaarden en bij de kwaliteitscriteria van het toetsingskader van Zorginstituut Nederland. De generieke module Destigmatisering is gepubliceerd op de website kwaliteitsontwikkeling ggz onder Standaarden. De generieke module is ook te downloaden via onderstaande links.

Generieke module destigmatisering
Samenvattingskaarten
Bijlage 1: handvatten actoren
Bijlage 2: destigmatiseringsinterventies
Bijlage 3: uitgangspunten interventies

aan de slag

Wil jij binnen jouw ggz-instelling aan de slag met de generieke module? Dat kan! Samen Sterk heeft voor de implementatie van de generieke module de Dialoogdag ontwikkeld. Voor meer informatie, zie Dialoogdag.

Lees ook het bericht: Nieuwe generieke module verankert destigmatisering in de praktijk en het interview over deze module met betrokkenen Victor Vladár Rivero (voorzitter Samen Sterk zonder Stigma), Martijn Kole (Lister) en Jaap van Weeghel (Kenniscentrum Phrenos). De Generieke module Destigmatisering is gepubliceerd op de website kwaliteitsontwikkeling ggz onder Standaarden.