Als je herstelondersteunend wilt werken, is destigmatiserend werken een belangrijke voorwaarde. Hoe kun je dat nog beter doen? De nieuwe impactproductie van Samen Sterk zonder Stigma helpt je hierbij. Deze biedt een laagdrempelige manier om met collega’s in gesprek te gaan over thema’s die iets te maken hebben met stigmatisering binnen de ggz. Je vergroot je kennis, bewustzijn en handelingsperspectief en daarmee verbeter je de kwaliteit van zorg.

De impactproductie bestaat uit negen filmfragmenten. Na een korte situatieschets – gebaseerd op ervaringen van cliënten – improviseren vier professionele acteurs en drie ambassadeurs van Samen Sterk een scène. Bijvoorbeeld over bejegening, professionele afstand, werkdruk of eigen regie.

De scènes brengen gesprekken in je team op gang over stigma en de impact hiervan binnen de ggz. Een gespreksleider geeft achtergrondinformatie over stigma en leidt de discussie in goede banen. Je kiest zelf hoeveel en welke filmfragmenten je gebruikt, afhankelijk van de beschikbare tijd en welke onderwerpen je belangrijk vindt als team. Je kunt een ambassadeur van Samen Sterk inzetten om de gespreksleider te ondersteunen en/of zijn of haar ervaringsverhaal te vertellen. De impactproductie is geschikt voor alle hulpverleners in de ggz.

Doel impactproductie

We maken deze impactproductie om:

  • De zorg toegankelijker te maken voor mensen met een psychische aandoening door de impact van stigmatisering inzichtelijk te maken.
  • Herstelondersteunende zorg te optimaliseren.
  • Ondersteuning te bieden bij inspanningen om stigmatisering te bestrijden.

Het doel is om als team tot praktische en toepasbare oplossingen te komen. De impactproductie biedt een interactief kader om te discussiëren, te leren, te begrijpen en te reflecteren op de impact van stigmatisering op mensen die leven met een psychische aandoening binnen de ggz.

Waarom deze impactproductie?

Bijna een kwart van alle stigma-ervaringen doen ggz-cliënten op binnen de ggz. Dat heeft een negatieve weerslag op hun gezondheid, eigenwaarde en zelfvertrouwen, maar ook op de vertrouwensrelatie tussen cliënt en behandelaar en in het verlengde daarvan voor de resultaten van de behandeling.

Stigma belemmert het herstel en aangezien herstel het doel is van behandeling en begeleiding en de potentiële impact van stigma door de hulpverlener groot is op dit herstel, is aandacht voor stigma in de ggz en het verminderen hiervan van groot belang. Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een ggz zonder (zelf)stigma, waarin hulpverlener en cliënt gelijkwaardig zijn. Dit doen we bijvoorbeeld door het ontwikkelen van tools voor ggz-professionals, waaronder deze impactproductie.

Vanaf het najaar beschikbaar

Samen Sterk zonder Stigma ontwikkelt de impactproductie in samenwerking met Filmzorg op basis van input en deelname van mensen met een psychische aandoening en hulpverleners (met en zonder eigen ervaring). De impactproductie is vanaf het najaar van 2019 kosteloos via de website van Samen Sterk zonder Stigma verkrijgbaar.

Heb je vragen of wil je op de hoogte gehouden van de verschijningsdatum van deze impactproductie, neem dan contact met ons op. Hier vind je onze contactgegevens.

Als je herstelondersteunend wilt werken, is destigmatiserend werken een belangrijke voorwaarde. Hoe kun je dat nog beter doen? De nieuwe impactproductie van Samen Sterk zonder Stigma helpt je hierbij. Deze biedt een laagdrempelige manier om met collega’s in gesprek te gaan over thema’s die iets te maken hebben met stigmatisering binnen de ggz. Je vergroot je kennis, bewustzijn en handelingsperspectief en daarmee verbeter je de kwaliteit van zorg.

De impactproductie bestaat uit negen filmfragmenten. Na een korte situatieschets – gebaseerd op ervaringen van cliënten – improviseren vier professionele acteurs en drie ambassadeurs van Samen Sterk een scène. Bijvoorbeeld over bejegening, professionele afstand, werkdruk of eigen regie.

De scènes brengen gesprekken in je team op gang over stigma en de impact hiervan binnen de ggz. Een gespreksleider geeft achtergrondinformatie over stigma en leidt de discussie in goede banen. Je kiest zelf hoeveel en welke filmfragmenten je gebruikt, afhankelijk van de beschikbare tijd en welke onderwerpen je belangrijk vindt als team. Je kunt een ambassadeur van Samen Sterk inzetten om de gespreksleider te ondersteunen en/of zijn of haar ervaringsverhaal te vertellen. De impactproductie is geschikt voor alle hulpverleners in de ggz.

Doel impactproductie

We maken deze impactproductie om:

  • De zorg toegankelijker te maken voor mensen met een psychische aandoening door de impact van stigmatisering inzichtelijk te maken.
  • Herstelondersteunende zorg te optimaliseren.
  • Ondersteuning te bieden bij inspanningen om stigmatisering te bestrijden.

Het doel is om als team tot praktische en toepasbare oplossingen te komen. De impactproductie biedt een interactief kader om te discussiëren, te leren, te begrijpen en te reflecteren op de impact van stigmatisering op mensen die leven met een psychische aandoening binnen de ggz.

Waarom deze impactproductie?

Bijna een kwart van alle stigma-ervaringen doen ggz-cliënten op binnen de ggz. Dat heeft een negatieve weerslag op hun gezondheid, eigenwaarde en zelfvertrouwen, maar ook op de vertrouwensrelatie tussen cliënt en behandelaar en in het verlengde daarvan voor de resultaten van de behandeling.

Stigma belemmert het herstel en aangezien herstel het doel is van behandeling en begeleiding en de potentiële impact van stigma door de hulpverlener groot is op dit herstel, is aandacht voor stigma in de ggz en het verminderen hiervan van groot belang. Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een ggz zonder (zelf)stigma, waarin hulpverlener en cliënt gelijkwaardig zijn. Dit doen we bijvoorbeeld door het ontwikkelen van tools voor ggz-professionals, waaronder deze impactproductie.

Vanaf het najaar beschikbaar

Samen Sterk zonder Stigma ontwikkelt de impactproductie in samenwerking met Filmzorg op basis van input en deelname van mensen met een psychische aandoening en hulpverleners (met en zonder eigen ervaring). De impactproductie is vanaf het najaar van 2019 kosteloos via de website van Samen Sterk zonder Stigma verkrijgbaar.

Heb je vragen of wil je op de hoogte gehouden van de verschijningsdatum van deze impactproductie, neem dan contact met ons op. Hier vind je onze contactgegevens.