Als je herstelondersteunend wilt werken, is destigmatiserend werken een belangrijke voorwaarde. Hoe kun je dat nog beter doen? De impactproductie 'Bij nader inzien' - die in 2020 al 150 keer werd aangevraagd! - helpt je hierbij. Deze tool van Samen Sterk zonder Stigma biedt een laagdrempelige manier om met collega’s in gesprek te gaan over thema’s die iets te maken hebben met stigmatisering binnen de ggz. Je vergroot je kennis, bewustzijn en handelingsperspectief en daarmee verbeter je de kwaliteit van zorg.

Bij nader inzien bestaat uit negen filmfragmenten. Na een korte situatieschets – gebaseerd op ervaringen van cliënten – improviseren vier professionele acteurs en drie ambassadeurs van Samen Sterk een scène. Bijvoorbeeld over bejegening, professionele afstand, werkdruk of eigen regie.

De scènes brengen gesprekken in je team op gang over stigma en de impact hiervan binnen de ggz. Een gespreksleider geeft achtergrondinformatie over stigma en leidt de discussie in goede banen. Je kiest zelf hoeveel en welke filmfragmenten je gebruikt, afhankelijk van de beschikbare tijd en welke onderwerpen je belangrijk vindt als team. Je kunt een ambassadeur van Samen Sterk inzetten om de gespreksleider te ondersteunen en/of zijn of haar ervaringsverhaal te vertellen. De impactproductie is geschikt voor alle hulpverleners in de ggz. Bekijk hieronder een voorproefje.

Doel impactproductie

Het doel van Bij nader inzien:

  • De zorg toegankelijker te maken voor mensen met een psychische aandoening door de impact van stigmatisering inzichtelijk te maken.
  • Herstelondersteunende zorg te optimaliseren.
  • Ondersteuning te bieden bij inspanningen om stigmatisering te bestrijden.

Het doel is om als team tot praktische en toepasbare oplossingen te komen. De impactproductie biedt een interactief kader om te discussiëren, te leren, te begrijpen en te reflecteren op de impact van stigmatisering op mensen die leven met een psychische aandoening binnen de ggz.

Waarom deze impactproductie?

Bijna een kwart van alle stigma-ervaringen doen ggz-cliënten op binnen de ggz. Dat heeft een negatieve weerslag op hun gezondheid, eigenwaarde en zelfvertrouwen, maar ook op de vertrouwensrelatie tussen cliënt en behandelaar en in het verlengde daarvan voor de resultaten van de behandeling.

Stigma belemmert het herstel en aangezien herstel het doel is van behandeling en begeleiding en de potentiële impact van stigma door de hulpverlener groot is op dit herstel, is aandacht voor stigma in de ggz en het verminderen hiervan van groot belang. Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een ggz zonder (zelf)stigma, waarin hulpverlener en cliënt gelijkwaardig zijn. Dit doen we bijvoorbeeld door het ontwikkelen van tools voor ggz-professionals, waaronder deze impactproductie.

Ga aan de slag

Wil je aan de slag met Bij nader inzien? De materialen zijn voor iedereen online toegankelijk, wel vragen we na gebruik graag om feedback en heb je een inlogcode nodig. Vul onderstaand formulier in om de inlogcode aan te vragen en je ontvangt meteen een mail. Mogelijk komt deze in je spam- of ongewenste mail-map binnen.

[gravityform id="100" title="false" description="false"]

Als je herstelondersteunend wilt werken, is destigmatiserend werken een belangrijke voorwaarde. Hoe kun je dat nog beter doen? De impactproductie ‘Bij nader inzien’ – die in 2020 al 150 keer werd aangevraagd! – helpt je hierbij. Deze tool van Samen Sterk zonder Stigma biedt een laagdrempelige manier om met collega’s in gesprek te gaan over thema’s die iets te maken hebben met stigmatisering binnen de ggz. Je vergroot je kennis, bewustzijn en handelingsperspectief en daarmee verbeter je de kwaliteit van zorg.

Bij nader inzien bestaat uit negen filmfragmenten. Na een korte situatieschets – gebaseerd op ervaringen van cliënten – improviseren vier professionele acteurs en drie ambassadeurs van Samen Sterk een scène. Bijvoorbeeld over bejegening, professionele afstand, werkdruk of eigen regie.

De scènes brengen gesprekken in je team op gang over stigma en de impact hiervan binnen de ggz. Een gespreksleider geeft achtergrondinformatie over stigma en leidt de discussie in goede banen. Je kiest zelf hoeveel en welke filmfragmenten je gebruikt, afhankelijk van de beschikbare tijd en welke onderwerpen je belangrijk vindt als team. Je kunt een ambassadeur van Samen Sterk inzetten om de gespreksleider te ondersteunen en/of zijn of haar ervaringsverhaal te vertellen. De impactproductie is geschikt voor alle hulpverleners in de ggz. Bekijk hieronder een voorproefje.

Doel impactproductie

Het doel van Bij nader inzien:

  • De zorg toegankelijker te maken voor mensen met een psychische aandoening door de impact van stigmatisering inzichtelijk te maken.
  • Herstelondersteunende zorg te optimaliseren.
  • Ondersteuning te bieden bij inspanningen om stigmatisering te bestrijden.

Het doel is om als team tot praktische en toepasbare oplossingen te komen. De impactproductie biedt een interactief kader om te discussiëren, te leren, te begrijpen en te reflecteren op de impact van stigmatisering op mensen die leven met een psychische aandoening binnen de ggz.

Waarom deze impactproductie?

Bijna een kwart van alle stigma-ervaringen doen ggz-cliënten op binnen de ggz. Dat heeft een negatieve weerslag op hun gezondheid, eigenwaarde en zelfvertrouwen, maar ook op de vertrouwensrelatie tussen cliënt en behandelaar en in het verlengde daarvan voor de resultaten van de behandeling.

Stigma belemmert het herstel en aangezien herstel het doel is van behandeling en begeleiding en de potentiële impact van stigma door de hulpverlener groot is op dit herstel, is aandacht voor stigma in de ggz en het verminderen hiervan van groot belang. Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een ggz zonder (zelf)stigma, waarin hulpverlener en cliënt gelijkwaardig zijn. Dit doen we bijvoorbeeld door het ontwikkelen van tools voor ggz-professionals, waaronder deze impactproductie.

Ga aan de slag

Wil je aan de slag met Bij nader inzien? De materialen zijn voor iedereen online toegankelijk, wel vragen we na gebruik graag om feedback en heb je een inlogcode nodig. Vul onderstaand formulier in om de inlogcode aan te vragen en je ontvangt meteen een mail. Mogelijk komt deze in je spam- of ongewenste mail-map binnen.