MoVIT, het Model Voor Intercollegiale Teamuitwisseling, is een nieuwe eend in de bijt van uitwisseling, audit, certificering en toetsing. Het onderscheidende element van MoVIT is dat het zich primair richt op het creëren van leerervaringen voor een brede groep van betrokkenen, variërend van professionals, cliënten, naasten tot maatschappelijke partners. Dit noemen we het triade-team. Daarmee maakt MoVIT zich los van een audit of toetsing in de strikte zin van het woord en wordt het een inspiratievolle uitwisseling: een leerzame kijk in de keuken van een ander team!

Wat is dat, MoVIT?

"Het is een manier om teamuitwisseling op gang te brengen, waarbij iedereen leert op basis van reflectie en inspiratie. Teams uit, bij voorkeur, verschillende organisaties komen samen en gaan met elkaar in gesprek. De basis is de huidige zorg: wat gaat goed en wat kan beter? Waar zijn we trots op en waar willen we nog vooruitgang zien? Dat team moet je overigens breed zien. Niet alleen medewerkers doen mee, maar ook patiënten en hun naasten en samenwerkingspartners. Het doel is samen leren", aldus Dorothé van Slooten van Phrenos, het kenniscentrum dat een belangrijke rol heeft in de ondersteuning en facilitatie van dit proces.

Inspiratie en reflectie

Inspiratie en reflectie zijn de kernbegrippen: het gaat bij MoVIT niet om een examen of test, maar om inspireren en samen leren. Vertrekpunt is de huidige zorg, einddoel is wat het triade-team als zodanig formuleert tijdens de teamuitwisseling. Met behulp van MoVIT krijgen teams meer inzicht in de actuele stand van zaken, ervaren ze trots op wat reeds bereikt is en formuleren ze plannen en doelen voor de korte en lange termijn.

Verdieping door stil te staan

Bij MoVIT wisselen teams van verschillende instellingen gedurende een dagdeel ervaringen uit. Met elkaar kun je een zorgstandaard bespreken of er een onderdeel uitnemen dat voor je team interessant is. Bijvoorbeeld het verminderen van stigma, waarbij de generieke module destigmatisering als basis dient.

De methodiek is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews met experts en raadpleging van panels bestaande uit hulpverleners, cliënten, beleidsmedewerkers en teamleiders. Centraal in MoVIT staat de visie dat een systeem zich positief ontwikkelt zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt, wat hen blij maakt en wat ze graag willen voor de toekomst.

Meer weten?

MoVIT, het Model Voor Intercollegiale Teamuitwisseling, is een nieuwe eend in de bijt van uitwisseling, audit, certificering en toetsing. Het onderscheidende element van MoVIT is dat het zich primair richt op het creëren van leerervaringen voor een brede groep van betrokkenen, variërend van professionals, cliënten, naasten tot maatschappelijke partners. Dit noemen we het triade-team. Daarmee maakt MoVIT zich los van een audit of toetsing in de strikte zin van het woord en wordt het een inspiratievolle uitwisseling: een leerzame kijk in de keuken van een ander team!

Wat is dat, MoVIT?

“Het is een manier om teamuitwisseling op gang te brengen, waarbij iedereen leert op basis van reflectie en inspiratie. Teams uit, bij voorkeur, verschillende organisaties komen samen en gaan met elkaar in gesprek. De basis is de huidige zorg: wat gaat goed en wat kan beter? Waar zijn we trots op en waar willen we nog vooruitgang zien? Dat team moet je overigens breed zien. Niet alleen medewerkers doen mee, maar ook patiënten en hun naasten en samenwerkingspartners. Het doel is samen leren”, aldus Dorothé van Slooten van Phrenos, het kenniscentrum dat een belangrijke rol heeft in de ondersteuning en facilitatie van dit proces.

Inspiratie en reflectie

Inspiratie en reflectie zijn de kernbegrippen: het gaat bij MoVIT niet om een examen of test, maar om inspireren en samen leren. Vertrekpunt is de huidige zorg, einddoel is wat het triade-team als zodanig formuleert tijdens de teamuitwisseling. Met behulp van MoVIT krijgen teams meer inzicht in de actuele stand van zaken, ervaren ze trots op wat reeds bereikt is en formuleren ze plannen en doelen voor de korte en lange termijn.

Verdieping door stil te staan

Bij MoVIT wisselen teams van verschillende instellingen gedurende een dagdeel ervaringen uit. Met elkaar kun je een zorgstandaard bespreken of er een onderdeel uitnemen dat voor je team interessant is. Bijvoorbeeld het verminderen van stigma, waarbij de generieke module destigmatisering als basis dient.

De methodiek is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews met experts en raadpleging van panels bestaande uit hulpverleners, cliënten, beleidsmedewerkers en teamleiders. Centraal in MoVIT staat de visie dat een systeem zich positief ontwikkelt zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt, wat hen blij maakt en wat ze graag willen voor de toekomst.

Meer weten?