Het is lastig te zien voor een individuele hulpverlener waar en hoe stigma tóch plaatsvindt, bij jezelf of in het eigen team. De QuickScan Destigmatisering zorgt voor een oplossing. Met deze tool meet je voor jezelf én in het gehele team wat er al goed gaat op het gebied van destigmatiserend werken en wat nog beter kan. Kortom, met deze tool krijg je inzicht in in welke mate je destigmatiserend werkt.

De QuickScan is een online tool. Deze geeft aan de hand van 20 stellingen een beeld van het (destigmatiserend) denken en doen van een team. Dit beeld is een vertrekpunt om met elkaar constructief in gesprek te gaan over stigma en zijn verschillende vormen. Het team kan vervolgens tot actie overgaan met behulp van de aandachtspunten, adviezen en praktische tools die zijn opgenomen in de QuickScan. Deze tool is interessant voor hulpverleners, maar ook voor iedereen die in een andere functie binnen de ggz werkzaam is, bijvoorbeeld voor managers, kwaliteitmedewerkers en of communicatieprofessional.

Door onderaan de pagina het formulier in te vullen, krijg je toegang tot de tool.

Quickscan als teamresultaat

De QuickScan kan door alle teamleden in 10-15 minuten online worden ingevuld. De thema’s zijn afkomstig uit de Generieke Module Destigmatisering, denk aan kennis over stigma, behandeling, begeleiding en bejegening. De uitkomsten van de ingevulde tool zijn anoniem. Je kunt je eigen antwoorden in een pdf opvragen, maar niemand anders krijgt deze te zien. Lees hier meer over hoe we je privacy beschermen.

Vier teams van GGZ Rivierduinen werkten mee aan de pilot. Job van den Heuvel,  directeur behandelzaken en verpleegkundig specialist GGZ, vertelt: “De grove lijnen over stigma zijn wel bekend, maar van de nuance is bijna niemand zich bewust. Stigma is overal, vooral in kleine en alledaagse dingen. De QuickScan is een mooi hulpmiddel voor de bewustwording hierin. Alle teams die meewerkten gaan actief verder met het thema en wat mij betreft geldt dat voor alle teams en alle afdelingen van Rivierduinen.” 

In juli 2019 nam Zorginstituut Nederland de Generieke module Destigmatisering op in hun Register, dé centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg. De zorgstandaarden en generieke modules die in dit Register zijn opgenomen, beschrijven vanuit het perspectief van de cliënt wat goede zorg is. Ze geven de (landelijke) norm waaraan multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen moet voldoen. Samen Sterk zonder Stigma en Phrenos ontwikkelen een tool waarmee ggz-instellingen de Generieke module Destigmatisering kunnen implementeren, namelijk een QuickScan. Bij de ontwikkeling van de toolzijn RIBW Brabant en GGZ Rivierduinen betrokken.

vraag toegang aan

De QuickScan is voor iedereen online toegankelijk, wel vragen we na gebruik graag om feedback zodat we inzicht krijgen in het effect van de tool en de QuickScan kunnen verbeteren. Vul het formulier hieronder in om toegang aan te vragen. Je ontvangt direct een mail met meer informatie, een handleiding en toegangsgegevens. Mogelijk komt de mail in je spam- of ongewenste mail-map binnen.

[gravityform id="98" title="false" description="false"]

Het is lastig te zien voor een individuele hulpverlener waar en hoe stigma tóch plaatsvindt, bij jezelf of in het eigen team. De QuickScan Destigmatisering zorgt voor een oplossing. Met deze tool meet je voor jezelf én in het gehele team wat er al goed gaat op het gebied van destigmatiserend werken en wat nog beter kan. Kortom, met deze tool krijg je inzicht in in welke mate je destigmatiserend werkt.

De QuickScan is een online tool. Deze geeft aan de hand van 20 stellingen een beeld van het (destigmatiserend) denken en doen van een team. Dit beeld is een vertrekpunt om met elkaar constructief in gesprek te gaan over stigma en zijn verschillende vormen. Het team kan vervolgens tot actie overgaan met behulp van de aandachtspunten, adviezen en praktische tools die zijn opgenomen in de QuickScan. Deze tool is interessant voor hulpverleners, maar ook voor iedereen die in een andere functie binnen de ggz werkzaam is, bijvoorbeeld voor managers, kwaliteitmedewerkers en of communicatieprofessional.

Door onderaan de pagina het formulier in te vullen, krijg je toegang tot de tool.

Quickscan als teamresultaat

De QuickScan kan door alle teamleden in 10-15 minuten online worden ingevuld. De thema’s zijn afkomstig uit de Generieke Module Destigmatisering, denk aan kennis over stigma, behandeling, begeleiding en bejegening. De uitkomsten van de ingevulde tool zijn anoniem. Je kunt je eigen antwoorden in een pdf opvragen, maar niemand anders krijgt deze te zien. Lees hier meer over hoe we je privacy beschermen.

Vier teams van GGZ Rivierduinen werkten mee aan de pilot. Job van den Heuvel,  directeur behandelzaken en verpleegkundig specialist GGZ, vertelt: “De grove lijnen over stigma zijn wel bekend, maar van de nuance is bijna niemand zich bewust. Stigma is overal, vooral in kleine en alledaagse dingen. De QuickScan is een mooi hulpmiddel voor de bewustwording hierin. Alle teams die meewerkten gaan actief verder met het thema en wat mij betreft geldt dat voor alle teams en alle afdelingen van Rivierduinen.” 

In juli 2019 nam Zorginstituut Nederland de Generieke module Destigmatisering op in hun Register, dé centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg. De zorgstandaarden en generieke modules die in dit Register zijn opgenomen, beschrijven vanuit het perspectief van de cliënt wat goede zorg is. Ze geven de (landelijke) norm waaraan multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen moet voldoen. Samen Sterk zonder Stigma en Phrenos ontwikkelen een tool waarmee ggz-instellingen de Generieke module Destigmatisering kunnen implementeren, namelijk een QuickScan. Bij de ontwikkeling van de toolzijn RIBW Brabant en GGZ Rivierduinen betrokken.

vraag toegang aan

De QuickScan is voor iedereen online toegankelijk, wel vragen we na gebruik graag om feedback zodat we inzicht krijgen in het effect van de tool en de QuickScan kunnen verbeteren. Vul het formulier hieronder in om toegang aan te vragen. Je ontvangt direct een mail met meer informatie, een handleiding en toegangsgegevens. Mogelijk komt de mail in je spam- of ongewenste mail-map binnen.