Hoe kun je als instelling destigmatiserend werken? Hieronder staan enkele handvatten om aan de slag te gaan.

1. Neem kennis van de huidige inzichten over stigma(bestrijding). Bijvoorbeeld via het Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen.

Zet de veerkracht en herstelcapaciteit van cliënten op de voorgrond

2. Breng een duidelijke boodschap richting de samenleving en media. Herhaal deze belangrijke elementen:

  • Mensen hebben een aandoening, ze vallen er niet mee samen.
  • Een cliënt of patiënt blijft een compleet persoon en een volwaardig burger.
  • Maak gebruik van de gezaghebbende ggz-expertpositie: verschaf het algemene publiek inzicht in de uitdagingen waarmee mensen met psychische aandoeningen te maken hebben.
  • Ventileer optimistisch realisme over behandelingsmogelijkheden en perspectief en zet de veerkracht en herstelcapaciteit van cliënten op de voorgrond.

3. Maak beleid op destigmatiserend werken binnen en buiten de instelling als noodzakelijk onderdeel van herstelgerichtheid. De Generieke module Destigmatisering biedt concrete handvatten voor het verminderen van stigmatisering.

4. Informatie en kennis over (de)stigmatisering horen thuis in initiële beroepsopleidingen en in bij‐ en nascholing. Daarbij zijn de inzet van ervaringsdeskundigheid en het persoonlijk verhaal essentieel.

5. Faciliteer inzet van interventies gericht op stigmavermindering zowel binnen als buiten de instelling.

Hoe kun je als instelling destigmatiserend werken? Hieronder staan enkele handvatten om aan de slag te gaan.

1. Neem kennis van de huidige inzichten over stigma(bestrijding). Bijvoorbeeld via het Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen.

Zet de veerkracht en herstelcapaciteit van cliënten op de voorgrond

2. Breng een duidelijke boodschap richting de samenleving en media. Herhaal deze belangrijke elementen:

  • Mensen hebben een aandoening, ze vallen er niet mee samen.
  • Een cliënt of patiënt blijft een compleet persoon en een volwaardig burger.
  • Maak gebruik van de gezaghebbende ggz-expertpositie: verschaf het algemene publiek inzicht in de uitdagingen waarmee mensen met psychische aandoeningen te maken hebben.
  • Ventileer optimistisch realisme over behandelingsmogelijkheden en perspectief en zet de veerkracht en herstelcapaciteit van cliënten op de voorgrond.

3. Maak beleid op destigmatiserend werken binnen en buiten de instelling als noodzakelijk onderdeel van herstelgerichtheid. De Generieke module Destigmatisering biedt concrete handvatten voor het verminderen van stigmatisering.

4. Informatie en kennis over (de)stigmatisering horen thuis in initiële beroepsopleidingen en in bij‐ en nascholing. Daarbij zijn de inzet van ervaringsdeskundigheid en het persoonlijk verhaal essentieel.

5. Faciliteer inzet van interventies gericht op stigmavermindering zowel binnen als buiten de instelling.