Soms krijg je als hulpverlener de vraag om een educatieve bijeenkomst te verzorgen. Bijvoorbeeld een workshop, les, of deskundigheidsbevordering voor maatschappelijke hulpverleners. Dergelijke voorlichting draagt bij aan kennisvermeerdering rondom psychische aandoeningen. De keuze in je informatieoverdracht is hierbij van groot belang. Ook je taal en bewoordingen zijn belangrijke aandachtspunten.

Enkele vuistregels om voor ogen te houden:

 • Ontkracht mythen over psychische aandoeningen en stereotypen.
 • Vervang stereotype beelden of misvattingen met goede, realistische informatie.
 • Benadruk het perspectief van herstel.
 • Pas de informatie zo veel mogelijk aan de doelgroep aan. Voorlichting is effectiever als ze goed is toegesneden op het bestaande gedrag en houdingen in de groep waarop je de informatie richt: werkgevers, jongeren op school, werkers in de zorg of ook migrantengroepen. Wat kunnen zij in hun situatie concreet (anders) doen?
 • Voorlichting moet de nadruk leggen op acceptatie, een perspectief van herstel en het belang van openheid. De vooruitzichten op herstel zijn goed en bij herstellen helpt het om open te kunnen zijn, ‘gewoon’ te praten over je aandoening.

Breng de normaliserende boodschap dat iedereen psychische kwetsbaarheden heeft.

 • De boodschap dat psychisch ziek ‘gewoon’ ziek is, kan averechts werken. Benadruk liever herstelmogelijkheden. Het is ook in de algemene voorlichting beter om niet de nadruk te leggen op biogenetische wetenschappelijke verklaringen voor psychische aandoeningen, maar juist op de psychosociale, veranderbare factoren die van invloed zijn.
 • Breng de normaliserende boodschap over dat iedereen psychische kwetsbaarheden heeft. Mensen die psychische aandoeningen zien als symptomen op een schaal waar je hoger en lager kunt scoren (angst, somberheid, achterdocht) blijken minder te stigmatiseren. Waar mensen geloven dat het verschil tussen ‘zij’ en ‘wij’ een kwestie van een doorlopende schaal is, hebben zij positievere emotionele reacties en neigen ze er minder toe afstand te nemen.

Soms krijg je als hulpverlener de vraag om een educatieve bijeenkomst te verzorgen. Bijvoorbeeld een workshop, les, of deskundigheidsbevordering voor maatschappelijke hulpverleners. Dergelijke voorlichting draagt bij aan kennisvermeerdering rondom psychische aandoeningen. De keuze in je informatieoverdracht is hierbij van groot belang. Ook je taal en bewoordingen zijn belangrijke aandachtspunten.

Enkele vuistregels om voor ogen te houden:

 • Ontkracht mythen over psychische aandoeningen en stereotypen.
 • Vervang stereotype beelden of misvattingen met goede, realistische informatie.
 • Benadruk het perspectief van herstel.
 • Pas de informatie zo veel mogelijk aan de doelgroep aan. Voorlichting is effectiever als ze goed is toegesneden op het bestaande gedrag en houdingen in de groep waarop je de informatie richt: werkgevers, jongeren op school, werkers in de zorg of ook migrantengroepen. Wat kunnen zij in hun situatie concreet (anders) doen?
 • Voorlichting moet de nadruk leggen op acceptatie, een perspectief van herstel en het belang van openheid. De vooruitzichten op herstel zijn goed en bij herstellen helpt het om open te kunnen zijn, ‘gewoon’ te praten over je aandoening.

Breng de normaliserende boodschap dat iedereen psychische kwetsbaarheden heeft.

 • De boodschap dat psychisch ziek ‘gewoon’ ziek is, kan averechts werken. Benadruk liever herstelmogelijkheden. Het is ook in de algemene voorlichting beter om niet de nadruk te leggen op biogenetische wetenschappelijke verklaringen voor psychische aandoeningen, maar juist op de psychosociale, veranderbare factoren die van invloed zijn.
 • Breng de normaliserende boodschap over dat iedereen psychische kwetsbaarheden heeft. Mensen die psychische aandoeningen zien als symptomen op een schaal waar je hoger en lager kunt scoren (angst, somberheid, achterdocht) blijken minder te stigmatiseren. Waar mensen geloven dat het verschil tussen ‘zij’ en ‘wij’ een kwestie van een doorlopende schaal is, hebben zij positievere emotionele reacties en neigen ze er minder toe afstand te nemen.