Op school krijgen kinderen al op jonge leeftijd te maken met vooroordelen en stigma. Ongeveer een derde van de kinderen tussen de 10 en 14 jaar voelt zich buitengesloten of alleen in de klas. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma. Als leerkracht ben jij diegene die het verschil maakt. Wij helpen je daar graag bij.

Helaas zijn een fijne leerkracht en leuke klasgenoten alleen geen garantie voor een inclusieve klas: een plek waar iedereen zich gezien voelt en erbij hoort. Daarvoor moet wat gebeuren. Als leerkracht ben jij diegene die het verschil maakt: sta je voor een klas waar open wordt gepraat over problemen en gevoelens? Of worden lastige onderwerpen liever vermeden? Welke rol kun je als leerkracht spelen in het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid?

traject voor scholen

Wil je hulp van Samen Sterk zonder Stigma bij het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid bij jou op school? Dan stemmen we eerst af wat de doelstellingen zijn. We doen een onderzoek, presenteren de resultaten daarvan en komen met een advies. Na het doorlopen van een lesprogramma volgt er een eindgesprek en een nameting. Dit traject duurt een half schooljaar tot een volledig schooljaar en bestaat uit zeven stappen.

10 aanbevelingen voor docenten

Als docent weet je misschien niet altijd hoe je met jongeren met een psychische kwetsbaarheid moet omgaan. Daarom is de jongerenraad van De Jutters, specialist in Kinder- en Jeugdpsychiatrie, om tafel gegaan met Kompassie, onafhankelijk informatie- en steunpunt voor mentale gezondheid. In een flyer hebben zij tien aanbevelingen geformuleerd voor docenten.

tools

Samen Sterk ontwikkelde verschillende tools waarmee je psychische kwetsbaarheid bespreekbaar kunt maken in je klas, zoals

  • Hokjesdenken: een les van een uur waarin je de klas samen met de leerlingen gaat indelen in hokjes. Wat blijkt? Het is eigenlijk best raar om iemand op basis van één kenmerk in een hokje te plaatsen.

DEnk mee

Samen Sterk zonder Stigma wil samen met leerkrachten toegankelijke werkvormen maken om psychische kwetsbaarheid bespreekbaar te maken tijdens lessen, mentoruren, in de wandelgangen en in oudercontact. Bespreekbaarheid is van belang als we stigmatisering tegen willen gaan. We willen aansluiten bij de behoefte van leerkrachten en lopende activiteiten rond dit thema.
Je blijft op de hoogte via onze nieuwsbrief. We zijn benieuwd hoe leerkrachten in het lager- en voortgezet onderwijs aankijken tegen het thema stigma en jeugd. We roepen daarom op om mee te denken over de invulling van toepasbare werkvormen.

[gravityform id="55" title="true" description="true"]

Op school krijgen kinderen al op jonge leeftijd te maken met vooroordelen en stigma. Ongeveer een derde van de kinderen tussen de 10 en 14 jaar voelt zich buitengesloten of alleen in de klas. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma. Als leerkracht ben jij diegene die het verschil maakt. Wij helpen je daar graag bij.

Helaas zijn een fijne leerkracht en leuke klasgenoten alleen geen garantie voor een inclusieve klas: een plek waar iedereen zich gezien voelt en erbij hoort. Daarvoor moet wat gebeuren. Als leerkracht ben jij diegene die het verschil maakt: sta je voor een klas waar open wordt gepraat over problemen en gevoelens? Of worden lastige onderwerpen liever vermeden? Welke rol kun je als leerkracht spelen in het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid?

traject voor scholen

Wil je hulp van Samen Sterk zonder Stigma bij het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid bij jou op school? Dan stemmen we eerst af wat de doelstellingen zijn. We doen een onderzoek, presenteren de resultaten daarvan en komen met een advies. Na het doorlopen van een lesprogramma volgt er een eindgesprek en een nameting. Dit traject duurt een half schooljaar tot een volledig schooljaar en bestaat uit zeven stappen.

10 aanbevelingen voor docenten

Als docent weet je misschien niet altijd hoe je met jongeren met een psychische kwetsbaarheid moet omgaan. Daarom is de jongerenraad van De Jutters, specialist in Kinder- en Jeugdpsychiatrie, om tafel gegaan met Kompassie, onafhankelijk informatie- en steunpunt voor mentale gezondheid. In een flyer hebben zij tien aanbevelingen geformuleerd voor docenten.

tools

Samen Sterk ontwikkelde verschillende tools waarmee je psychische kwetsbaarheid bespreekbaar kunt maken in je klas, zoals

  • Hokjesdenken: een les van een uur waarin je de klas samen met de leerlingen gaat indelen in hokjes. Wat blijkt? Het is eigenlijk best raar om iemand op basis van één kenmerk in een hokje te plaatsen.

DEnk mee

Samen Sterk zonder Stigma wil samen met leerkrachten toegankelijke werkvormen maken om psychische kwetsbaarheid bespreekbaar te maken tijdens lessen, mentoruren, in de wandelgangen en in oudercontact. Bespreekbaarheid is van belang als we stigmatisering tegen willen gaan. We willen aansluiten bij de behoefte van leerkrachten en lopende activiteiten rond dit thema.
Je blijft op de hoogte via onze nieuwsbrief. We zijn benieuwd hoe leerkrachten in het lager- en voortgezet onderwijs aankijken tegen het thema stigma en jeugd. We roepen daarom op om mee te denken over de invulling van toepasbare werkvormen.

Ik meld me aan voor de 'update' van het project 'jeugd en onderwijs'