"Er is ontzettend veel aanbod in dit veld, maar wij waren vooral op zoek naar iets wat ervoor zorgt dat de basis klopt", vertelt Jelle Rommers van basisschool De Hoeksteen. En zo kwam hij terecht bij Samen Sterk zonder Stigma. Jelle geeft een inkijkje in wat zijn school al gedaan heeft met Samen Sterk en wat de plannen zijn voor komend schooljaar.

Jelle Rommers is docent op basisschool De Hoeksteen in Nijkerk. Daar is hij bovendien projectleider van het sociaal emotioneel leren (SEL)-team. “De slogan van onze school is ‘Persoonsontwikkeling om van waarde te zijn'. Die persoonsontwikkeling willen we zo breed mogelijk stimuleren, ook op sociaal emotioneel gebied. Binnen onze school is de breed gedragen visie dat de sociaal emotionele ontwikkeling wezenlijk onderdeel is van de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Daar gaan we met zijn allen voor.”

gestructureerd aan de slag

De Hoeksteen gebruikt voor het sociaal emotioneel leren geen methodes, de leerkrachten bedenken zelf de thema's. “Dat geeft vrijheid én verantwoordelijkheid", vertelt Jelle. “Ons vertrekpunt is altijd de interesses van de kinderen.” De school liep ertegenaan dat er nog geen doorgaande, consistente lijn was van groep 1 tot en met 8. “We willen gestructureerd aan de slag met de hele school. Er is ontzettend veel aanbod in dit veld, maar wij waren vooral op zoek naar iets wat ervoor zorgt dat de basis klopt. Want voordat je met een programma tegen pesten of racisme begint, moet je een open en veilig schoolklimaat creëren.

We willen samen een cultuur bouwen waarin diversiteit er echt mag zijn.

“We zijn teruggegaan naar de basis: wat voor cultuur willen we hierop school? We willen samen een cultuur bouwen waarin diversiteit er echt mag zijn. Waar we inclusief denken en handelen. Waarin je zonder oordeel naar elkaar en de ander kijkt. Ook binnen het team.” In zijn zoektocht kwam Jelle Samen Sterk zonder Stigma tegen.

bewustwording en handvatten

“We willen kinderen aanleren om zonder hokjes te denken, zonder oordeel te kijken. Maar als leerkracht heb je zelf ook allerlei overtuigingen en stereotypen in je hoofd. Vaak gaat het zo automatisch dat je je daar niet meer van bewust bent. Voor je het weet sta je dan toch met 'een ADHD’er' te praten in plaats van met een kind. Of je denkt ‘oh, die leerling heeft autisme, daar hebben we die aanpak voor klaar liggen.’ Vaak gaat het zo automatisch dat je je daar niet meer van bewust bent. Dankzij de expertise van Samen Sterk leer je je hiervan bewust worden.”

Als leerkracht heb je ook stereotypen in je hoofd.

Zo was de school afgelopen schooljaar al in gesprek met Samen Sterk en gebruikten ze Binnenstebuiten. Komend schooljaar gaat Samen Sterk meelopen in een klas tijdens de gouden weken, om te zien wat er goed gaat en wat er nog beter kan. Ook gaan we meekijken naar het team: voelt iedereen zich veilig, hoe is de cultuur? Ook de training voor leerkrachten zit in de planning, waarschijnlijk aan het einde van dit traject, zodat de training helemaal op maat aangepast kan worden aan de behoeften bij De Hoeksteen.

“We zeggen dat elk kind welkom is. Maar is dat echt zo? Elke leerkracht zucht en steunt wel eens als we het gedrag van een leerling niet begrijpen. Samen Sterk helpt ons bij bewustwording en biedt vervolgens handvatten", aldus Rommers.

Meer weten?

  • Samen met het onderwijs ontwikkelt Samen Sterk zonder Stigma toegankelijke werkvormen om het thema stigma en jeugd te verwerken in het curriculum. Deze tools kun je als school inzetten.
  • In deze training leer je op een dieper niveau wat diversiteit inhoudt. Je leert hoe je ook moeilijke onderwerpen op een veilige manier bespreekbaar maakt en hoe pedagogisch tact bijdraagt aan een veilig en inclusief klimaat in de klas. Je komt los van je vooroordelen en ervaart hoe je je eigen verhaal of ervaring kunt delen.
  • Wil jij op school aan de slag met de thema’s bespreekbaarheid en diversiteit? We denken graag met je mee over hoe je dat het beste kunt aanpakken. Mail JaapJan Boer om de mogelijkheden te bespreken.

“Er is ontzettend veel aanbod in dit veld, maar wij waren vooral op zoek naar iets wat ervoor zorgt dat de basis klopt”, vertelt Jelle Rommers van basisschool De Hoeksteen. En zo kwam hij terecht bij Samen Sterk zonder Stigma. Jelle geeft een inkijkje in wat zijn school al gedaan heeft met Samen Sterk en wat de plannen zijn voor komend schooljaar.

Jelle Rommers is docent op basisschool De Hoeksteen in Nijkerk. Daar is hij bovendien projectleider van het sociaal emotioneel leren (SEL)-team. “De slogan van onze school is ‘Persoonsontwikkeling om van waarde te zijn’. Die persoonsontwikkeling willen we zo breed mogelijk stimuleren, ook op sociaal emotioneel gebied. Binnen onze school is de breed gedragen visie dat de sociaal emotionele ontwikkeling wezenlijk onderdeel is van de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Daar gaan we met zijn allen voor.”

gestructureerd aan de slag

De Hoeksteen gebruikt voor het sociaal emotioneel leren geen methodes, de leerkrachten bedenken zelf de thema’s. “Dat geeft vrijheid én verantwoordelijkheid”, vertelt Jelle. “Ons vertrekpunt is altijd de interesses van de kinderen.” De school liep ertegenaan dat er nog geen doorgaande, consistente lijn was van groep 1 tot en met 8. “We willen gestructureerd aan de slag met de hele school. Er is ontzettend veel aanbod in dit veld, maar wij waren vooral op zoek naar iets wat ervoor zorgt dat de basis klopt. Want voordat je met een programma tegen pesten of racisme begint, moet je een open en veilig schoolklimaat creëren.

We willen samen een cultuur bouwen waarin diversiteit er echt mag zijn.

“We zijn teruggegaan naar de basis: wat voor cultuur willen we hierop school? We willen samen een cultuur bouwen waarin diversiteit er echt mag zijn. Waar we inclusief denken en handelen. Waarin je zonder oordeel naar elkaar en de ander kijkt. Ook binnen het team.” In zijn zoektocht kwam Jelle Samen Sterk zonder Stigma tegen.

bewustwording en handvatten

“We willen kinderen aanleren om zonder hokjes te denken, zonder oordeel te kijken. Maar als leerkracht heb je zelf ook allerlei overtuigingen en stereotypen in je hoofd. Vaak gaat het zo automatisch dat je je daar niet meer van bewust bent. Voor je het weet sta je dan toch met ‘een ADHD’er’ te praten in plaats van met een kind. Of je denkt ‘oh, die leerling heeft autisme, daar hebben we die aanpak voor klaar liggen.’ Vaak gaat het zo automatisch dat je je daar niet meer van bewust bent. Dankzij de expertise van Samen Sterk leer je je hiervan bewust worden.”

Als leerkracht heb je ook stereotypen in je hoofd.

Zo was de school afgelopen schooljaar al in gesprek met Samen Sterk en gebruikten ze Binnenstebuiten. Komend schooljaar gaat Samen Sterk meelopen in een klas tijdens de gouden weken, om te zien wat er goed gaat en wat er nog beter kan. Ook gaan we meekijken naar het team: voelt iedereen zich veilig, hoe is de cultuur? Ook de training voor leerkrachten zit in de planning, waarschijnlijk aan het einde van dit traject, zodat de training helemaal op maat aangepast kan worden aan de behoeften bij De Hoeksteen.

“We zeggen dat elk kind welkom is. Maar is dat echt zo? Elke leerkracht zucht en steunt wel eens als we het gedrag van een leerling niet begrijpen. Samen Sterk helpt ons bij bewustwording en biedt vervolgens handvatten”, aldus Rommers.

Meer weten?

  • Samen met het onderwijs ontwikkelt Samen Sterk zonder Stigma toegankelijke werkvormen om het thema stigma en jeugd te verwerken in het curriculum. Deze tools kun je als school inzetten.
  • In deze training leer je op een dieper niveau wat diversiteit inhoudt. Je leert hoe je ook moeilijke onderwerpen op een veilige manier bespreekbaar maakt en hoe pedagogisch tact bijdraagt aan een veilig en inclusief klimaat in de klas. Je komt los van je vooroordelen en ervaart hoe je je eigen verhaal of ervaring kunt delen.
  • Wil jij op school aan de slag met de thema’s bespreekbaarheid en diversiteit? We denken graag met je mee over hoe je dat het beste kunt aanpakken. Mail JaapJan Boer om de mogelijkheden te bespreken.