Danny Dijkhuizen van Kids4Dreams

Kinderen een stem geven en samen een inclusief en veilig schoolklimaat creëren. Dat is de gezamenlijke ambitie van Samen Sterk zonder Stigma en Kids4Dreams in het project kinderambassadeurs. Want een veilig schoolklimaat is voor iedereen van belang, het is een plek waar iedereen zichzelf wil zijn. Wij zetten daarvoor de belangrijkste partners in: de leerlingen zelf! Met een gelijkwaardige samenwerking wordt een veilig schoolklimaat een verantwoordelijkheid van iedereen. 

Samenwerkingspartner Danny is de oprichter van Kids4Dreams. Hij wil veerkracht en persoonlijke ontwikkeling bij kinderen versterken. De samenwerking met ons is een samensmelting van onze expertises op het gebied van de jeugd. Hij legt uit wat kinderambassadeurs zijn: ‘Kinderambassadeurs zijn kinderen die de andere kinderen op school vertegenwoordigen richting het schoolteam en –bestuur.  Zij zijn eigenlijk de stem van alle kinderen op de school. Daarmee kunnen zij dingen veranderen of aanpassen in de school. Eigenlijk om op die manier de schoolinclusie te bevorderen. Waarmee het onderwijs ook een stukje meer van de kinderen zelf wordt; waar ze inbreng in hebben. Kinderen zijn zo een samenwerkingspartner van het schoolteam.’

Waarom vind je het zo belangrijk dat kinderen een stem krijgen?

'Kijk, toen ik zelf op de basisschool zat had ik het gevoel dat ik alles kon zeggen en zijn wie ik ben, maar nu ik zelf met kinderen werk kom ik ook wel eens op basisscholen waar het klimaat heel anders is. En dat zorgt ervoor dat kinderen zich niet gehoord voelen en zich niet durven te uiten. Waardoor het potentiële in zo’n kind niet naar buiten komt.

'Kinderambasadeurs krijgen zo een stem om dingen op school te veranderen of aan te passen.'

Ik heb Kids4Dreams opgericht omdat ik als persoonlijke missie heb dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt, en steun durft te vragen wanneer hij of zij dat nodig heeft. Dat zijn of haar stem ertoe doet. Omdat ik de filosofie heb dat als je je gehoord voelt, dat je meer zelfvertrouwen krijgt en dat is brandstof om je dromen uit te laten komen. Ondanks dat je misschien een negatief verleden hebt waarin je misschien wel hele zware dingen hebt meegemaakt.
Zelfvertrouwen zorgt ervoor dat je leert omgaan met vervelende en spannende situaties, nu en in de toekomst. Zoals een belangrijke toets maken, een presentatie geven in de klas et cetera. En dat levert dan weer hogere cijfers op. Want als je niet lekker in je vel zit en je niet gezien voelt, vermindert je zelfvertrouwen en word je banger om fouten te maken.’

Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin dit bijdraagt aan inclusie?

‘Wat ik in de praktijk zie, is dat kinderen die als kinderambassadeurs gekozen worden, vaak kinderen zijn die normaal achterin de klas zitten of net buiten de boot vallen. En dat vind ik superbijzonder, want meestal is het zo dat als er verkiezingen zijn, juist de populairste kinderen worden gekozen. Maar op een of andere manier geven ze nu hun vertrouwen juist aan de wat stillere kinderen. En dat maakt weer dat deze kinderen gaan stralen, omdat ze voelen dat ze nu iets belangrijks gaan doen in de school, wat ook iets betekent voor de andere kinderen.
Wat je ook ziet, is dat de kinderen die geen ambassadeurs zijn geworden, het gevoel hebben dat ze wel een stem hebben – vanwege het simpele feit dát er kinderambassadeurs zijn. Dat ze samen een groot collectief zijn, waarmee ze hun eigen school kunnen inrichten naar een klimaat waarin ze zich prettig en veilig voelen. In samenwerking met het schoolteam, die een meer faciliterende in plaats van sturende rol krijgt. Want die sturende rol ligt nu veel meer bij de kinderambassadeurs.’

Hoe werkt zo’n traject om kinderambassadeurs te installeren?

‘Fase 1 is dat ik op de school langskom om te voelen hoe de cultuur is en te bepraten hoe we kinderambassadeurs kunnen inzetten op die school.
Fase 2 zijn de verkiezingen. Dan kunnen kinderen zichzelf verkiesbaar stellen en houden ze een speech in de klas; de overtuigingsronde. Daarna komt het kiesmoment: leerlingen stemmen in hun klas op wie zij vinden dat hun ambassadeur moet worden. De twee leerlingen met de meeste stemmen uit elke klas vormen samen met de gekozen leerlingen uit alle andere klassen samen de kinderambassadeurs.
Zij krijgen vier trainingen van een uur, om hun rol als ambassadeur goed te kunnen invullen. Zo leren ze hun stem te laten horen, hoe ze de stem van andere kinderen op kunnen halen in de school, hoe ze er kunnen zijn voor andere kinderen op de school en hoe zij de professionals op school kunnen aanpreken, zichzelf voor vergaderingen uitnodigen en zorgen dat ze met de juiste mensen aan tafel zitten.‘

Lees de ervaringen van KBS Mariëngaarde!

Ook aan de slag met kinderambassadeurs? Neem contact op met JaapJan Boer, projectmanager Jeugd & Onderwijs bij Samen Sterk. 

Danny Dijkhuizen van Kids4Dreams

Kinderen een stem geven en samen een inclusief en veilig schoolklimaat creëren. Dat is de gezamenlijke ambitie van Samen Sterk zonder Stigma en Kids4Dreams in het project kinderambassadeurs. Want een veilig schoolklimaat is voor iedereen van belang, het is een plek waar iedereen zichzelf wil zijn. Wij zetten daarvoor de belangrijkste partners in: de leerlingen zelf! Met een gelijkwaardige samenwerking wordt een veilig schoolklimaat een verantwoordelijkheid van iedereen. 

Samenwerkingspartner Danny is de oprichter van Kids4Dreams. Hij wil veerkracht en persoonlijke ontwikkeling bij kinderen versterken. De samenwerking met ons is een samensmelting van onze expertises op het gebied van de jeugd. Hij legt uit wat kinderambassadeurs zijn: ‘Kinderambassadeurs zijn kinderen die de andere kinderen op school vertegenwoordigen richting het schoolteam en –bestuur.  Zij zijn eigenlijk de stem van alle kinderen op de school. Daarmee kunnen zij dingen veranderen of aanpassen in de school. Eigenlijk om op die manier de schoolinclusie te bevorderen. Waarmee het onderwijs ook een stukje meer van de kinderen zelf wordt; waar ze inbreng in hebben. Kinderen zijn zo een samenwerkingspartner van het schoolteam.’

Waarom vind je het zo belangrijk dat kinderen een stem krijgen?

‘Kijk, toen ik zelf op de basisschool zat had ik het gevoel dat ik alles kon zeggen en zijn wie ik ben, maar nu ik zelf met kinderen werk kom ik ook wel eens op basisscholen waar het klimaat heel anders is. En dat zorgt ervoor dat kinderen zich niet gehoord voelen en zich niet durven te uiten. Waardoor het potentiële in zo’n kind niet naar buiten komt.

‘Kinderambasadeurs krijgen zo een stem om dingen op school te veranderen of aan te passen.’

Ik heb Kids4Dreams opgericht omdat ik als persoonlijke missie heb dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt, en steun durft te vragen wanneer hij of zij dat nodig heeft. Dat zijn of haar stem ertoe doet. Omdat ik de filosofie heb dat als je je gehoord voelt, dat je meer zelfvertrouwen krijgt en dat is brandstof om je dromen uit te laten komen. Ondanks dat je misschien een negatief verleden hebt waarin je misschien wel hele zware dingen hebt meegemaakt.
Zelfvertrouwen zorgt ervoor dat je leert omgaan met vervelende en spannende situaties, nu en in de toekomst. Zoals een belangrijke toets maken, een presentatie geven in de klas et cetera. En dat levert dan weer hogere cijfers op. Want als je niet lekker in je vel zit en je niet gezien voelt, vermindert je zelfvertrouwen en word je banger om fouten te maken.’

Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin dit bijdraagt aan inclusie?

‘Wat ik in de praktijk zie, is dat kinderen die als kinderambassadeurs gekozen worden, vaak kinderen zijn die normaal achterin de klas zitten of net buiten de boot vallen. En dat vind ik superbijzonder, want meestal is het zo dat als er verkiezingen zijn, juist de populairste kinderen worden gekozen. Maar op een of andere manier geven ze nu hun vertrouwen juist aan de wat stillere kinderen. En dat maakt weer dat deze kinderen gaan stralen, omdat ze voelen dat ze nu iets belangrijks gaan doen in de school, wat ook iets betekent voor de andere kinderen.
Wat je ook ziet, is dat de kinderen die geen ambassadeurs zijn geworden, het gevoel hebben dat ze wel een stem hebben – vanwege het simpele feit dát er kinderambassadeurs zijn. Dat ze samen een groot collectief zijn, waarmee ze hun eigen school kunnen inrichten naar een klimaat waarin ze zich prettig en veilig voelen. In samenwerking met het schoolteam, die een meer faciliterende in plaats van sturende rol krijgt. Want die sturende rol ligt nu veel meer bij de kinderambassadeurs.’

Hoe werkt zo’n traject om kinderambassadeurs te installeren?

‘Fase 1 is dat ik op de school langskom om te voelen hoe de cultuur is en te bepraten hoe we kinderambassadeurs kunnen inzetten op die school.
Fase 2 zijn de verkiezingen. Dan kunnen kinderen zichzelf verkiesbaar stellen en houden ze een speech in de klas; de overtuigingsronde. Daarna komt het kiesmoment: leerlingen stemmen in hun klas op wie zij vinden dat hun ambassadeur moet worden. De twee leerlingen met de meeste stemmen uit elke klas vormen samen met de gekozen leerlingen uit alle andere klassen samen de kinderambassadeurs.
Zij krijgen vier trainingen van een uur, om hun rol als ambassadeur goed te kunnen invullen. Zo leren ze hun stem te laten horen, hoe ze de stem van andere kinderen op kunnen halen in de school, hoe ze er kunnen zijn voor andere kinderen op de school en hoe zij de professionals op school kunnen aanpreken, zichzelf voor vergaderingen uitnodigen en zorgen dat ze met de juiste mensen aan tafel zitten.‘

Lees de ervaringen van KBS Mariëngaarde!

Ook aan de slag met kinderambassadeurs? Neem contact op met JaapJan Boer, projectmanager Jeugd & Onderwijs bij Samen Sterk.