KBS Mariëngaarde wilde een nieuwe vorm en inhoud geven aan de leerlingenraad. "Toen wij kennisnamen van het project Kinderambassadeurs vonden wij dat dit project goed aansloot bij onze visie", vertelt intern begeleider Nettie Joosten.

Het doel van het project Kinderambassadeurs is dat een veilig schoolklimaat een verantwoordelijkheid wordt van iedereen. Na een verkiezing krijgen vier tot zes bovenbouwleerlingen een training door Kids4Dreams en Samen Sterk zonder Stigma. Zo zijn ze goed voorbereid. De kinderambassadeurs worden volwaardig onderdeel van het schoolteam en komen met eigen initiatieven.

grote betrokkenheid leerlingen

"Wat ons erg aansprak is de grote betrokkenheid van leerlingen om de school nog fijner en veiliger te maken. Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben we een groepje kinderambassadeurs dat zich bezig heeft gehouden met pesten en plagen. Zij zijn binnen de school aanspreekpunt en denken mee over oplossingen."

pesten

"Het onderwerp pesten/plagen is naar voren gekomen uit een enquête, die de kinderambassadeurs zelf hebben opgesteld. Ze zijn aan de slag gegaan binnen hun eigen groep, hebben gesprekjes gevoerd met hun klasgenoten en ondersteuning gegeven wanneer dit nodig was. Zij zijn alert op pest-plaaggedrag in pauzes en hebben hier kinderen op aangesproken. In de bijeenkomsten met de kinderambassadeurs was pesten/plagen een terugkerend onderwerp."

"Daarnaast is ook gesproken over de inrichting van het schoolplein, de inzet van een ideeënbus en buitenspelen met mooi weer in plaats van gym binnen. Ze zijn in gesprek gegaan met directie en inspectie."

elke maand

"De kinderambassadeurs komen nu elke maand bij elkaar. Er is een agenda, een voorzitter, secretaris, een pr-vrouw en iemand die de verantwoording draagt voor de ideeënbus. Twee kinderen zijn lid en verlenen allerlei diensten. Ze zijn nu druk bezig om twee nieuwe kandidaten te kiezen uit de beide groepen 6. Ze hebben georganiseerd dat kinderen zich kunnen aanmelden en presenteren. Zij vinden dat zij de beslissende stem hebben in wie er toe mag treden."

meer weten?

Ook bij jou op school aan de slag met kinderambassadeurs? Neem contact op met projectmanager JaapJan Boer voor meer informatie.

KBS Mariëngaarde wilde een nieuwe vorm en inhoud geven aan de leerlingenraad. “Toen wij kennisnamen van het project Kinderambassadeurs vonden wij dat dit project goed aansloot bij onze visie”, vertelt intern begeleider Nettie Joosten.

Het doel van het project Kinderambassadeurs is dat een veilig schoolklimaat een verantwoordelijkheid wordt van iedereen. Na een verkiezing krijgen vier tot zes bovenbouwleerlingen een training door Kids4Dreams en Samen Sterk zonder Stigma. Zo zijn ze goed voorbereid. De kinderambassadeurs worden volwaardig onderdeel van het schoolteam en komen met eigen initiatieven.

grote betrokkenheid leerlingen

“Wat ons erg aansprak is de grote betrokkenheid van leerlingen om de school nog fijner en veiliger te maken. Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben we een groepje kinderambassadeurs dat zich bezig heeft gehouden met pesten en plagen. Zij zijn binnen de school aanspreekpunt en denken mee over oplossingen.”

pesten

“Het onderwerp pesten/plagen is naar voren gekomen uit een enquête, die de kinderambassadeurs zelf hebben opgesteld. Ze zijn aan de slag gegaan binnen hun eigen groep, hebben gesprekjes gevoerd met hun klasgenoten en ondersteuning gegeven wanneer dit nodig was. Zij zijn alert op pest-plaaggedrag in pauzes en hebben hier kinderen op aangesproken. In de bijeenkomsten met de kinderambassadeurs was pesten/plagen een terugkerend onderwerp.”

“Daarnaast is ook gesproken over de inrichting van het schoolplein, de inzet van een ideeënbus en buitenspelen met mooi weer in plaats van gym binnen. Ze zijn in gesprek gegaan met directie en inspectie.”

elke maand

“De kinderambassadeurs komen nu elke maand bij elkaar. Er is een agenda, een voorzitter, secretaris, een pr-vrouw en iemand die de verantwoording draagt voor de ideeënbus. Twee kinderen zijn lid en verlenen allerlei diensten. Ze zijn nu druk bezig om twee nieuwe kandidaten te kiezen uit de beide groepen 6. Ze hebben georganiseerd dat kinderen zich kunnen aanmelden en presenteren. Zij vinden dat zij de beslissende stem hebben in wie er toe mag treden.”

meer weten?

Ook bij jou op school aan de slag met kinderambassadeurs? Neem contact op met projectmanager JaapJan Boer voor meer informatie.