bio foto

JaapJan Boer

Project manager

"Mijn doel is dat jongeren van 10-14 jaar op school open kunnen en mogen zijn over zichzelf, en de eventuele psychische klachten die zij hebben."

T | 06-30309350
E | jj.boer@samensterkzonderstigma.nl

WAT SPEELT ER?

  • “Ik voelde me afval”

    “Waarom maken kwetsbare kinderen de meeste schoolwisselingen mee?” Pedagogen Marianne van Etten en Mariette van Hemert stelden elkaar deze vraag, terwijl ze zich bogen over de analyse van hun onderzoek naar onderbroken schoollevens. Zij werden geraakt door verhalen van jongeren die zij spraken tijdens het onderzoek. Marianne en Mariëtte werken al meer dan tien jaar als […] lees verder
  • Psychische diversiteit op school

    Samen Sterk ontwikkelt samen met ouders, leerlingen en leerkrachten een schoolbreed programma, met als doel een onderwijsklimaat waarin je gewoon kunt praten over wie je bent. Onlangs verscheen een artikel hierover in het magazine van de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders, lees het hier! lees verder
  • Aandacht voor psychische kwetsbaarheid maar voor helft scholen prioriteit

    In1school maakt ongelijke behandeling van kinderen in het onderwijs zichtbaar. Ze deelden een onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma: "Bijna alle deelnemers aan dit onderzoek geven aan dat het belangrijk is dat er openheid is rondom psychische aandoeningen bij leerlingen. Toch is aandacht voor psychische kwetsbaarheid maar voor de helft van de scholen prioriteit." lees verder