In hoeverre hebben kinderen van 10-14 jaar al te maken met stigma? Hoe gaan leerkrachten om met psychisch kwetsbare leerlingen en wat vinden de ouders ervan? Samen Sterk zonder Stigma onderzocht het en biedt een schoolbreed programma aan waarmee je onderling begrip creëert in je klas.

Uit onderzoek weten we dat veel leerlingen buiten de boot vallen. In een klas met 30 leerlingen zitten er gemiddeld 10 die een masker dragen. Ze hebben het gevoel dat ze niet zichzelf kunnen zijn. Sommigen voelen zich anders dan de rest, of zijn eenzaam. Als je uitlegt wat psychische kwetsbaarheid inhoudt, dan herkent 43 procent van de scholieren zich in deze omschrijving. En iedereen beoordeelt deze omschrijving als negatief. Hoe ga je hiermee om in je klas?

proactief beleid nodig

Uit ons onderzoek blijkt ook dat scholen nog geen proactief beleid hebben op dit onderwerp. Scholen komen pas in actie als er problemen spelen, zoals pesten, en dan wordt er gefocust op de kinderen waarmee het niet goed gaat, niet op de hele klas. Ook is er veel aandacht voor gedrag ("Hoe handhaaf ik de klas?"), maar er is minder aandacht voor wat daar achter zit. Bijvoorbeeld voor emoties, waarden en overtuigingen, wat er thuis gebeurt, wat er in de hoofden van de kinderen omgaat.

wat biedt samen sterk?

Idealiter zouden scholen proactief al psychische diversiteit en het bespreken van mentale gezondheid in hun programma moeten opnemen. Met de héle klas. Want iedereen komt hiermee in aanraking in zijn leven, omdat je zelf psychische kwetsbaar bent of wordt of het tegenkomt in je omgeving. Wat is een mooiere plek om hierover te praten dan in een schoolklas? Daarom ontwikkelt Samen Sterk zonder Stigma een schoolbreed programma voor de hele klas, dat ervoor zorgt dat kinderen zichzelf en elkaar beter gaan begrijpen.

meer informatie

 

[gravityform id="55" title="true" description="true"]

 

In hoeverre hebben kinderen van 10-14 jaar al te maken met stigma? Hoe gaan leerkrachten om met psychisch kwetsbare leerlingen en wat vinden de ouders ervan? Samen Sterk zonder Stigma onderzocht het en biedt een schoolbreed programma aan waarmee je onderling begrip creëert in je klas.

Uit onderzoek weten we dat veel leerlingen buiten de boot vallen. In een klas met 30 leerlingen zitten er gemiddeld 10 die een masker dragen. Ze hebben het gevoel dat ze niet zichzelf kunnen zijn. Sommigen voelen zich anders dan de rest, of zijn eenzaam. Als je uitlegt wat psychische kwetsbaarheid inhoudt, dan herkent 43 procent van de scholieren zich in deze omschrijving. En iedereen beoordeelt deze omschrijving als negatief. Hoe ga je hiermee om in je klas?

proactief beleid nodig

Uit ons onderzoek blijkt ook dat scholen nog geen proactief beleid hebben op dit onderwerp. Scholen komen pas in actie als er problemen spelen, zoals pesten, en dan wordt er gefocust op de kinderen waarmee het niet goed gaat, niet op de hele klas. Ook is er veel aandacht voor gedrag (“Hoe handhaaf ik de klas?”), maar er is minder aandacht voor wat daar achter zit. Bijvoorbeeld voor emoties, waarden en overtuigingen, wat er thuis gebeurt, wat er in de hoofden van de kinderen omgaat.

wat biedt samen sterk?

Idealiter zouden scholen proactief al psychische diversiteit en het bespreken van mentale gezondheid in hun programma moeten opnemen. Met de héle klas. Want iedereen komt hiermee in aanraking in zijn leven, omdat je zelf psychische kwetsbaar bent of wordt of het tegenkomt in je omgeving. Wat is een mooiere plek om hierover te praten dan in een schoolklas? Daarom ontwikkelt Samen Sterk zonder Stigma een schoolbreed programma voor de hele klas, dat ervoor zorgt dat kinderen zichzelf en elkaar beter gaan begrijpen.

meer informatie

 

Ik meld me aan voor de 'update' van het project 'jeugd en onderwijs'