Wil je hulp van Samen Sterk zonder Stigma bij het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid bij jou op school? Dan doorlopen we samen een traject van een half schooljaar tot een volledig schooljaar. Dit traject bestaat uit deze zeven stappen.

1. Startgesprek

 • Afstemmen doelstellingen en verwachtingen.
  Samenstellen kernteam.

2. Vragenlijst

Leerlingen en docenten vullen individueel een vragenlijst in: nulmeting in hoeverre leerlingen zelf te maken hebben met psychische kwetsbaarheid en (zelf)-stigmatisering, plus vragen over kennis/houding/gedrag docenten.

3. Presentatie

 • Presentatie anonieme (!) resultaten door Samen Sterk zonder Stigma aan school: wat is de stand van zaken?
  3a. Training: Optioneel aanvullende trainingsdag voor alle schoolmedewerkers (of alleen kernteam).
  3b. Kick-off: Optioneel daarop volgend: hokjesdenken als startactiviteit klas(sen) inplannen.

4. Plan

Naar aanleiding van stap 1, 2 en 3 geeft Samen Sterk zonder Stigma advies over:

 • Het scholenprogramma en lessen inplannen.
  Overige activiteiten plannen - optioneel: ouderavond, studiedag, et cetera.
  Schoolbeleid en zorgplan onder de loep nemen, aanpassingen voorstellen.
  Aandacht voor psychische diversiteit in schoolgids en andere communicatiemiddelen.
  Afsluiting programma: schoolbreed evenement (met ouders!) kiezen en plannen.

5. Lesprogramma

 • School doorloopt programma.
  We plannen enkele tussentijdse contactmomenten en lesbezoeken.
  Eindmeting inbouwen: online individuele vragenlijst.
  Afsluiting programma: musical of ander evenement.

6. Eindgesprek

 • Resultaten eindmeting bespreken met kernteam.
  Evaluatie scholenprogramma met kernteam.
  Afspraken: programma borgen in volgende schooljaren.
  Eventuele afspraken over ondersteuning door Samen Sterk zonder Stigma in het volgend schooljaar.

7. Nameting:

 • Halfjaar nameting: online individuele vragenlijst.
  Laatste contactmoment met school: resultaten nameting en eventueel een  afspraak plannen voor een volgend traject.

Wil je hulp van Samen Sterk zonder Stigma bij het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid bij jou op school? Dan doorlopen we samen een traject van een half schooljaar tot een volledig schooljaar. Dit traject bestaat uit deze zeven stappen.

1. Startgesprek

 • Afstemmen doelstellingen en verwachtingen.
  Samenstellen kernteam.

2. Vragenlijst

Leerlingen en docenten vullen individueel een vragenlijst in: nulmeting in hoeverre leerlingen zelf te maken hebben met psychische kwetsbaarheid en (zelf)-stigmatisering, plus vragen over kennis/houding/gedrag docenten.

3. Presentatie

 • Presentatie anonieme (!) resultaten door Samen Sterk zonder Stigma aan school: wat is de stand van zaken?
  3a. Training: Optioneel aanvullende trainingsdag voor alle schoolmedewerkers (of alleen kernteam).
  3b. Kick-off: Optioneel daarop volgend: hokjesdenken als startactiviteit klas(sen) inplannen.

4. Plan

Naar aanleiding van stap 1, 2 en 3 geeft Samen Sterk zonder Stigma advies over:

 • Het scholenprogramma en lessen inplannen.
  Overige activiteiten plannen – optioneel: ouderavond, studiedag, et cetera.
  Schoolbeleid en zorgplan onder de loep nemen, aanpassingen voorstellen.
  Aandacht voor psychische diversiteit in schoolgids en andere communicatiemiddelen.
  Afsluiting programma: schoolbreed evenement (met ouders!) kiezen en plannen.

5. Lesprogramma

 • School doorloopt programma.
  We plannen enkele tussentijdse contactmomenten en lesbezoeken.
  Eindmeting inbouwen: online individuele vragenlijst.
  Afsluiting programma: musical of ander evenement.

6. Eindgesprek

 • Resultaten eindmeting bespreken met kernteam.
  Evaluatie scholenprogramma met kernteam.
  Afspraken: programma borgen in volgende schooljaren.
  Eventuele afspraken over ondersteuning door Samen Sterk zonder Stigma in het volgend schooljaar.

7. Nameting:

 • Halfjaar nameting: online individuele vragenlijst.
  Laatste contactmoment met school: resultaten nameting en eventueel een  afspraak plannen voor een volgend traject.