Stigmatisering ontstaat al op zeer jonge leeftijd. Jonge kinderen kunnen zich al buitengesloten voelen. Angst en onzekerheid belemmeren om deze gevoelens bespreekbaar te maken. Hulp vragen is daardoor moeilijk en geen of late hulp kan leiden tot verergering van psychische klachten. Dit blijkt uit buitenlands wetenschappelijk onderzoek en aannemelijk is dat dit ook geldt voor de Nederlandse situatie.

Omdat er in Nederland nog geen gedegen onderzoek is gedaan naar op welke manier stigma onder kinderen voorkomt, onderzoekt Samen Sterk zonder Stigma of kinderen en jongeren op school voor hun gevoelens en emoties uit kunnen en willen komen. Ook wil Samen Sterk zonder Stigma met het onderzoek achterhalen hoe men in het onderwijs met psychisch kwetsbare kinderen en jongeren omgaat en wat kinderen, jongeren en ouders daarvan vinden.

De resultaten worden verwacht in september of oktober van 2017.