Om stigma’s al op jonge leeftijd bespreekbaar te maken en zoveel mogelijk te voorkomen, is Samen Sterk zonder Stigma een project gestart voor leerlingen van 10 tot en met 14 jaar. Het project bestaat uit vier pijlers:

 1. Algemeen: onderzoek
  Aan de hand van onderzoek wil Samen Sterk zonder Stigma in kaart brengen op welke manier stigma onder kinderen voorkomt en hoe onderwijsinstellingen omgaan met psychisch kwetsbare kinderen. Klik hier om deel te nemen aan dit onderzoek.

 

 1. Onderwijs: werkvormen & experttrainingen
  In samenwerking met het onderwijs ontwikkelt Samen Sterk Zonder Stigma toegankelijke werkvormen om het thema stigma en jeugd in het curriculum te verwerken. Daarnaast biedt Samen Sterk zonder Stigma experttrainingen aan voor mentoren en leerkrachten over hoe zij hun eigen kwetsbaarheid kunnen inzetten voor het bespreekbaar maken van psychische problematiek.

 

 1. Ouders: ouderavonden
  Thema-ouderavonden over psychische kwetsbaarheid moeten ouders dichter bij elkaar brengen en zorgen voor onderling begrip. Net als bij de leerkrachten is hier aandacht voor het inzetten van eigen kwetsbaarheid en tegelijkertijd regie houden over zijn of haar persoonlijke verhaal.

 

 1. Kinderen: lesmateriaal
  Om het thema stigma en jeugd in de klas te bespreken biedt Samen Sterk zonder Stigma inspirerend lesmateriaal en video’s voor kinderen in groep 8 die een spreekbeurt willen geven over stigma.

 

Supporters

Om al deze doelgroepen aan te spreken en het thema stigma en jeugd onder de aandacht te brengen, zoekt Samen Sterk zonder Stigma supporters die willen meehelpen en –denken om dit project vorm te geven. Jonge kinderen, ouders en leerkrachten die hun ervaringen en ideeën willen delen. Geef je nu op door het formulier in te vullen. Je kunt op de hoogte blijven van onze activiteiten door lid te worden van onze nieuwsbrief.

Meedenken over het project jeugd & onderwijs

  De nieuwsbrief wordt 1 keer per maand verzonden