25 procent van de leerlingen wil graag meer over emoties praten op school. Dat blijkt uit een onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma. Psychische diversiteit hoort op scholen heel normaal te zijn. Daarom is Samen Sterk zonder Stigma een project gestart voor leerlingen van 10 tot en met 14 jaar in Nederland: de leeftijd waarop vooroordelen ontstaan. Dat doen we schoolbreed: met onderwijsprofessionals, schooldirecties en -besturen, leerlingen en ouders.

vier pijlers

Het project bestaat uit vier pijlers:

1. Algemeen: onderzoek
Samen Sterk zonder Stigma onderzocht op welke manieren stigma voorkomt onder kinderen en hoe onderwijsinstellingen omgaan met psychisch kwetsbare leerlingen. De resultaten zijn voorgelegd aan de onderzoekdeelnemers tijdens een inspiratieavond.

2. Onderwijs: werkvormen & experttrainingen
Samen met het onderwijs ontwikkelt Samen Sterk zonder Stigma toegankelijke werkvormen om het thema stigma en jeugd te verwerken in het curriculum. Daarnaast bieden we experttrainingen aan voor mentoren en leerkrachten. Hierin leren zij hoe ze hun eigen kwetsbaarheid kunnen inzetten om psychische kwetsbaarheid bespreekbaar te maken.

3. Ouders: ouderavonden
Thema-ouderavonden over psychische kwetsbaarheid brengen ouders dichter bijeen en zorgen voor onderling begrip. Net als bij de leerkrachten is hier aandacht voor het inzetten van eigen kwetsbaarheid en tegelijkertijd de regie houden over je persoonlijke verhaal.

4. Kinderen: lesmateriaal
Om het thema stigma en jeugd in de klas te bespreken biedt Samen Sterk zonder Stigma inspirerend lesmateriaal en video’s aan voor kinderen in groep 8 die een spreekbeurt willen geven over stigma.

HELP MEE

Ben jij betrokken bij het onderwijs? Help dan mee om van school een plek te maken waar plaats is voor iedereen. Ook voor de leerling die minder lekker in z’n vel zit.

Neem contact op met projectmanager JaapJan Boer om te bespreken wat we met en bij jou op school zouden kunnen doen. En blijf op de hoogte van onze activiteiten door je hieronder aan te melden voor de Jeugd en Onderwijs-update.

Ik meld me aan voor de 'update' van het project 'jeugd en onderwijs'