Het doel van onderwijs zonder stigma? Dat elke klas een plek is met een fijne sfeer. Waar je jezelf kan zijn, begrip hebt voor elkaar, om hulp durft te vragen en het gewoon mag zeggen als het niet zo goed met je gaat. Dat zorgt voor minder ‘stempels’ en stigma. Kinderen die lekker in hun vel zitten, en uiteindelijk beter presteren op school.

We ontwikkelen samen met het onderwijs een schoolbreed programma waarmee kinderen leren over hun eigen en elkaars ‘binnenkant’. Dit bestaat onder andere uit lessen, een werkboek, theatervoorstellingen en peer support. We sluiten hierbij aan op wat scholen zelf al doen. Voor ouders en leerkrachten organiseren we trainingen, bijeenkomsten en bewustwordingsactiviteiten. Zodat ook zij zonder oordeel naar anderen gaan kijken.

Voor een goede borging van dit schoolprogramma en onze visie streven we ernaar dat scholen dit programma en thema opnemen in hun curriculum. Bovendien gaan we in gesprek met beleidsmakers en -beïnvloeders. We willen niet dat een aantal scholen verandert, we willen dat het hele schoolsysteem verandert. Zodat het in elke klas normaal is om anders te zijn.

HELP MEE

Ben jij betrokken bij het onderwijs? Help dan mee om van school een plek te maken waar plaats is voor iedereen. Ook voor de leerling die minder lekker in z’n vel zit.

Neem contact op met projectmanager JaapJan Boer om te bespreken wat we met en bij jou op school zouden kunnen doen. En blijf op de hoogte van onze activiteiten door je hieronder aan te melden voor de Jeugd en Onderwijs-update.

Tekening: Copyright © 2018 STUDiO KiO

Ik meld me aan voor de 'update' van het project 'jeugd en onderwijs'