Het doel van onderwijs zonder stigma? Dat elke klas een plek is met een fijne sfeer. Waar je jezelf kan zijn, begrip hebt voor elkaar, om hulp durft te vragen en het gewoon mag zeggen als het niet zo goed met je gaat. Dat zorgt voor minder ‘stempels’ en stigma. Kinderen die lekker in hun vel zitten, en uiteindelijk beter presteren op school.

We ontwikkelen samen met het onderwijs een schoolbreed programma waarmee kinderen leren over hun eigen en elkaars ‘binnenkant’. Dit bestaat onder andere uit lessen, een werkboek, theatervoorstellingen en peer support. We sluiten hierbij aan op wat scholen zelf al doen. Voor ouders en leerkrachten organiseren we trainingen, bijeenkomsten en bewustwordingsactiviteiten. Zodat ook zij zonder oordeel naar anderen gaan kijken.

Voor een goede borging van dit schoolprogramma en onze visie streven we ernaar dat scholen dit programma en thema opnemen in hun curriculum. Bovendien gaan we in gesprek met beleidsmakers en -beïnvloeders. We willen niet dat een aantal scholen verandert, we willen dat het hele schoolsysteem verandert. Zodat het in elke klas normaal is om anders te zijn.

impact

Welk effect heeft het project ‘Op school’ van Samen Sterk tot nu toe gehad? Sinzer, expert op het gebied van impactmeting, onderzocht het begin 2019. Dit zijn hun belangrijkste bevindingen.

Een paar cijfers: tussen maart 2017 en mei 2019…
- Heeft Samen Sterk ongeveer 1000 leerlingen bereikt.
- Hebben 14 scholen het lesprogramma Binnenstebuiten (deels) doorlopen.
- Zijn 16 workshops bij externe partijen georganiseerd.

De lesprogramma’s, bijeenkomsten en ouderavonden zorgen bij de aanwezigen voor meer bewustzijn van hun vooroordelen en de impact daarvan. Soms leidt dit ertoe dat zij zich voortaan minder negatief uitlaten over andere ouders of kinderen. Sommige docenten gaan zich kwetsbaar opstellen in de klas en passen hun taal aan. Op scholen waar op meerdere niveaus is ingezet, gaan de outcomes richting de inbedding van destigma in het beleid.

Meer oog voor kwetsbaarheid
Na afloop van workshops door Samen Sterk brengen docenten het geleerde direct in praktijk. Ze veranderen hun taal en bespreken dat ook met de leerlingen. “Ik zie gewoon dat een school die hier een beetje ontvankelijk voor is, verandert: dan komen er spreuken op de ramen, ik hoor een andere taal, je proeft in de manier waarop men omgaat met elkaar: er komt meer oog voor kwetsbaarheid. Het is zo zacht als boter, maar raakt aan de bedoeling van onderwijs”, aldus Verus, Vereniging voor Christelijk en Katholiek Onderwijs.

Effect bij leerlingen
Leerlingen weten dankzij het lesprogramma van Samen Sterk beter op welke vlakken je kunt verschillen, maar ook waarin ze overeenkomsten hebben. Ook krijgen ze meer inzicht in het effect van hun eigen (stigmatiserende) opmerkingen. “Je kunt niet alles zeggen wat je denkt tegen iedereen”, aldus een leerlingen. Ook ontstaat er meer begrip dat er emoties zijn waar kinderen zich voor schamen. Leerlingen durven zich als gevolg van de lessen meer open op te stellen.

Psychische diversiteit in curriculum
Op voordracht van Stichting Leerplan Ontwikkeling leverde Samen Sterk de inhoud voor de uitbreiding van de definitie van psychische diversiteit aan aan Curriculum.nu - een samenwerkingsverband dat zich inzet voor actualisatie van het curriculum. De definitie bevat nu ook erkenning voor diversiteit op het gebied van fysieke en mentale vermogens.

HELP MEE

Ben jij betrokken bij het onderwijs? Help dan mee om van school een plek te maken waar plaats is voor iedereen. Ook voor de leerling die minder lekker in z'n vel zit.

Neem contact op met de projectmanager om te bespreken wat we met en bij jou op school zouden kunnen doen. En blijf op de hoogte van onze activiteiten door je hieronder aan te melden voor de Jeugd en Onderwijs-update.

Tekening: Copyright © 2018 STUDiO KiO

[gravityform id="55" title="true" description="true"]

Het doel van onderwijs zonder stigma? Dat elke klas een plek is met een fijne sfeer. Waar je jezelf kan zijn, begrip hebt voor elkaar, om hulp durft te vragen en het gewoon mag zeggen als het niet zo goed met je gaat. Dat zorgt voor minder ‘stempels’ en stigma. Kinderen die lekker in hun vel zitten, en uiteindelijk beter presteren op school.

We ontwikkelen samen met het onderwijs een schoolbreed programma waarmee kinderen leren over hun eigen en elkaars ‘binnenkant’. Dit bestaat onder andere uit lessen, een werkboek, theatervoorstellingen en peer support. We sluiten hierbij aan op wat scholen zelf al doen. Voor ouders en leerkrachten organiseren we trainingen, bijeenkomsten en bewustwordingsactiviteiten. Zodat ook zij zonder oordeel naar anderen gaan kijken.

Voor een goede borging van dit schoolprogramma en onze visie streven we ernaar dat scholen dit programma en thema opnemen in hun curriculum. Bovendien gaan we in gesprek met beleidsmakers en -beïnvloeders. We willen niet dat een aantal scholen verandert, we willen dat het hele schoolsysteem verandert. Zodat het in elke klas normaal is om anders te zijn.

impact

Welk effect heeft het project ‘Op school’ van Samen Sterk tot nu toe gehad? Sinzer, expert op het gebied van impactmeting, onderzocht het begin 2019. Dit zijn hun belangrijkste bevindingen.

Een paar cijfers: tussen maart 2017 en mei 2019…
– Heeft Samen Sterk ongeveer 1000 leerlingen bereikt.
– Hebben 14 scholen het lesprogramma Binnenstebuiten (deels) doorlopen.
– Zijn 16 workshops bij externe partijen georganiseerd.

De lesprogramma’s, bijeenkomsten en ouderavonden zorgen bij de aanwezigen voor meer bewustzijn van hun vooroordelen en de impact daarvan. Soms leidt dit ertoe dat zij zich voortaan minder negatief uitlaten over andere ouders of kinderen. Sommige docenten gaan zich kwetsbaar opstellen in de klas en passen hun taal aan. Op scholen waar op meerdere niveaus is ingezet, gaan de outcomes richting de inbedding van destigma in het beleid.

Meer oog voor kwetsbaarheid
Na afloop van workshops door Samen Sterk brengen docenten het geleerde direct in praktijk. Ze veranderen hun taal en bespreken dat ook met de leerlingen. “Ik zie gewoon dat een school die hier een beetje ontvankelijk voor is, verandert: dan komen er spreuken op de ramen, ik hoor een andere taal, je proeft in de manier waarop men omgaat met elkaar: er komt meer oog voor kwetsbaarheid. Het is zo zacht als boter, maar raakt aan de bedoeling van onderwijs”, aldus Verus, Vereniging voor Christelijk en Katholiek Onderwijs.

Effect bij leerlingen
Leerlingen weten dankzij het lesprogramma van Samen Sterk beter op welke vlakken je kunt verschillen, maar ook waarin ze overeenkomsten hebben. Ook krijgen ze meer inzicht in het effect van hun eigen (stigmatiserende) opmerkingen. “Je kunt niet alles zeggen wat je denkt tegen iedereen”, aldus een leerlingen. Ook ontstaat er meer begrip dat er emoties zijn waar kinderen zich voor schamen. Leerlingen durven zich als gevolg van de lessen meer open op te stellen.

Psychische diversiteit in curriculum
Op voordracht van Stichting Leerplan Ontwikkeling leverde Samen Sterk de inhoud voor de uitbreiding van de definitie van psychische diversiteit aan aan Curriculum.nu – een samenwerkingsverband dat zich inzet voor actualisatie van het curriculum. De definitie bevat nu ook erkenning voor diversiteit op het gebied van fysieke en mentale vermogens.

HELP MEE

Ben jij betrokken bij het onderwijs? Help dan mee om van school een plek te maken waar plaats is voor iedereen. Ook voor de leerling die minder lekker in z’n vel zit.

Neem contact op met de projectmanager om te bespreken wat we met en bij jou op school zouden kunnen doen. En blijf op de hoogte van onze activiteiten door je hieronder aan te melden voor de Jeugd en Onderwijs-update.

Tekening: Copyright © 2018 STUDiO KiO

Ik meld me aan voor de 'update' van het project 'jeugd en onderwijs'