Hokjesdenken is een les van een uur. Het doel is dat leerlingen zich ervan bewust worden dat we allemaal anders zijn en toch veel gemeen hebben.

Anderen indelen in hokjes is heel menselijk. Samen met de leerlingen gaat de leerkracht de de klas indelen in hokjes. Wat blijkt? Het is eigenlijk best wel raar om iemand op basis van één kenmerk in een hokje te plaatsen. Je gaat leerlingen dan ook vragen of ze uit hun hokje durven te stappen. En of ze willen kiezen voor andere passende hokjes. Samen ga je op zoek naar overeenkomsten!

Door middel van persoonlijke stellingen kunnen leerlingen laten zien wie zij zijn en komen ze er achter hoeveel ze eigenlijk gemeen hebben. En de verschillen die er wél zijn? Die leren ze te ontdekken en te waarderen. Tijdens de activiteit is het van belang dat er veel aandacht is voor het sociale en emotionele welbevinden van de leerlingen.

meisje met roze hoedjeOok ouders en leerkrachten kunnen meedoen aan Hokjesdenken, zoals op deze ouderavond gebeurde.

vraag de materialen aan

De les bestaat uit een kant-en-klaarpakket, met:

  • lesbrief met tips en handvatten
  • digibordmodule
  • quizvragen
  • aanvullende materialen

Wil je met jouw klas Hokjesdenken? Vraag de materialen aan via het onderstaande formulier.