Stigma, oftewel het negatieve label dat je opgeplakt krijgt, kan de impact van psychische kwetsbaarheid verergeren. Reden genoeg om het terug te dringen, ook op school. Leerkrachten kunnen een doorslaggevende rol spelen bij het bespreekbaar maken en tegengaan van stigma. Hoe? Vier dingen om over na te denken.

1. voldoende aandacht?

Heb je aandacht voor leerlingen met een psychische kwetsbaarheid? Zie je wat ze nodig hebben?

2. Stigmatiseer jij?

Ben jij je bewust van het bestaan van stigma? Doe je het zelf ook?

Stigmatisering van psychische aandoeningen is verweven in onze maatschappij. Mensen ervaren al jong vooroordelen en soms discriminatie vanwege hun psychische kwetsbaarheid. Ook op school.

3. Vooroordelen?

Iedereen heeft ze. Welke zijn dat voor jou? Ben je je ervan bewust en durf je ze te doorbreken? Wie stilstaat bij zijn eigen stigma’s is ook in staat om er met anderen over te praten.

Onwetendheid, verkeerde informatievoorziening en soms ook schrikbeelden in de media versterken de vooroordelen.

4. eigen kwetsbaarheid inzetten?

Zelf psychisch kwetsbaar? Zou je dit willen inzetten om er met leerlingen of ouders over in gesprek te komen?

Stigma is een ingewikkeld onderwerp dat tijd kost om goed te begrijpen. De ervaringen van mensen zelf zijn cruciaal om de werking en gevolgen van stigma goed te begrijpen.

Stigma, oftewel het negatieve label dat je opgeplakt krijgt, kan de impact van psychische kwetsbaarheid verergeren. Reden genoeg om het terug te dringen, ook op school. Leerkrachten kunnen een doorslaggevende rol spelen bij het bespreekbaar maken en tegengaan van stigma. Hoe? Vier dingen om over na te denken.

1. voldoende aandacht?

Heb je aandacht voor leerlingen met een psychische kwetsbaarheid? Zie je wat ze nodig hebben?

2. Stigmatiseer jij?

Ben jij je bewust van het bestaan van stigma? Doe je het zelf ook?

Stigmatisering van psychische aandoeningen is verweven in onze maatschappij. Mensen ervaren al jong vooroordelen en soms discriminatie vanwege hun psychische kwetsbaarheid. Ook op school.

3. Vooroordelen?

Iedereen heeft ze. Welke zijn dat voor jou? Ben je je ervan bewust en durf je ze te doorbreken? Wie stilstaat bij zijn eigen stigma’s is ook in staat om er met anderen over te praten.

Onwetendheid, verkeerde informatievoorziening en soms ook schrikbeelden in de media versterken de vooroordelen.

4. eigen kwetsbaarheid inzetten?

Zelf psychisch kwetsbaar? Zou je dit willen inzetten om er met leerlingen of ouders over in gesprek te komen?

Stigma is een ingewikkeld onderwerp dat tijd kost om goed te begrijpen. De ervaringen van mensen zelf zijn cruciaal om de werking en gevolgen van stigma goed te begrijpen.