Een klaslokaal vol met leerlingen. Leerlingen met een verhaal, hun eigen behoeftes, talenten, uitdagingen, eigen gedrag. Gedrag dat je soms begrijpt, en soms ook niet. Hoe zorg je in de klas voor een veilig klimaat, een klimaat waarin leerlingen open durven te zijn, waarin ze zich begrepen voelen, elkaar echt beter leren kennen? De leerkracht heeft hierin een sleutelrol. Samen met ervaren trainers van de Fritz Redlschool – verbonden aan het UMC Utrecht – ontwikkelden we een training om leerkrachten hierbij te ondersteunen. Daarnaast kun je deelnemen aan de Train-de-Trainer-training, zodat je zelf de training voor leerkrachten kunt gaan geven.

In deze training leer je op een dieper niveau wat diversiteit inhoudt. Je leert hoe je ook moeilijke onderwerpen op een veilige manier bespreekbaar maakt en hoe pedagogisch tact bijdraagt aan een veilig en inclusief klimaat in de klas. Je komt los van je vooroordelen en ervaart hoe je je eigen verhaal of ervaring kunt delen.

Tijdens de training ervaar je hoe het is om ‘buiten hokjes’ te denken. Je luistert naar ‘de stem’ van jongeren / kinderen zelf, die aangeven wat er zich in hun binnenkant afspeelt en hoe dat hun schoolleven beïnvloed heeft. We bespreken je rol als leerkracht en de samenwerking met andere collega’s vanuit andere rollen in het schoolteam met oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerlingen. Je krijgt een aantal handvatten om te reflecteren met collega’s op je pedagogische vakbekaamheid.

"Wij hebben als mentorenteam van klas 1 gezamenlijk de training voor leerkrachten gevolgd. Het heeft ons doen ervaren welke mogelijke oefeningen er zijn, hoe je door kunt vragen, maar ook hoe het voor leerlingen kan zijn om deze oefeningen uit te voeren. De kundige trainers wisten iedereen te enthousiasmeren en inspireren. We hebben goede gesprekken gevoerd", aldus Renée Dinjens van rsg de Borgen.

Na deze training:

  • Weet je welke facetten bijdragen aan een open en veilig onderwijsklimaat waarin het mogelijk is eerlijk/open te zijn over je binnenkant.
  • Heb je kennis over de plek van het sociaal-emotioneel leren in de context van school en de klas.
  • Heb je kennis over de kenmerken van een positieve groep, de fases in groepsdynamica en wat daarbij het beste moment is om met je leerlingen aan ‘Binnenstebuiten’ te werken.
  • Krijg je gratis het werkboek 'Binnenstebuiten' mee.

praktische informatie

De kosten voor deze training bedragen 75 euro inclusief btw. Er staat momenteel geen training op de planning, maar nieuwe data maken we bekend via onze update.

Voor meer informatie kun je terecht bij JaapJan Boer via jj.boer@samensterkzonderstigma.nl.

train-de-trainer 13-3-2020

Heb je ervaring in het begeleiden en trainen van teams in het onderwijs? Zou je de bovenstaande training aan leerkrachten willen geven? We leiden je op met deze Train-de-Trainer.

Een klaslokaal vol met leerlingen. Leerlingen met een verhaal, hun eigen behoeftes, talenten, uitdagingen, eigen gedrag. Gedrag dat je soms begrijpt, en soms ook niet. Hoe zorg je in de klas voor een veilig klimaat, een klimaat waarin leerlingen open durven te zijn, waarin ze zich begrepen voelen, elkaar echt beter leren kennen? De leerkracht heeft hierin een sleutelrol. Samen met ervaren trainers van de Fritz Redlschool – verbonden aan het UMC Utrecht – ontwikkelden we een training om leerkrachten hierbij te ondersteunen. Daarnaast kun je deelnemen aan de Train-de-Trainer-training, zodat je zelf de training voor leerkrachten kunt gaan geven.

In deze training leer je op een dieper niveau wat diversiteit inhoudt. Je leert hoe je ook moeilijke onderwerpen op een veilige manier bespreekbaar maakt en hoe pedagogisch tact bijdraagt aan een veilig en inclusief klimaat in de klas. Je komt los van je vooroordelen en ervaart hoe je je eigen verhaal of ervaring kunt delen.

Tijdens de training ervaar je hoe het is om ‘buiten hokjes’ te denken. Je luistert naar ‘de stem’ van jongeren / kinderen zelf, die aangeven wat er zich in hun binnenkant afspeelt en hoe dat hun schoolleven beïnvloed heeft. We bespreken je rol als leerkracht en de samenwerking met andere collega’s vanuit andere rollen in het schoolteam met oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerlingen. Je krijgt een aantal handvatten om te reflecteren met collega’s op je pedagogische vakbekaamheid.

“Wij hebben als mentorenteam van klas 1 gezamenlijk de training voor leerkrachten gevolgd. Het heeft ons doen ervaren welke mogelijke oefeningen er zijn, hoe je door kunt vragen, maar ook hoe het voor leerlingen kan zijn om deze oefeningen uit te voeren. De kundige trainers wisten iedereen te enthousiasmeren en inspireren. We hebben goede gesprekken gevoerd”, aldus Renée Dinjens van rsg de Borgen.

Na deze training:

  • Weet je welke facetten bijdragen aan een open en veilig onderwijsklimaat waarin het mogelijk is eerlijk/open te zijn over je binnenkant.
  • Heb je kennis over de plek van het sociaal-emotioneel leren in de context van school en de klas.
  • Heb je kennis over de kenmerken van een positieve groep, de fases in groepsdynamica en wat daarbij het beste moment is om met je leerlingen aan ‘Binnenstebuiten’ te werken.
  • Krijg je gratis het werkboek ‘Binnenstebuiten’ mee.

praktische informatie

De kosten voor deze training bedragen 75 euro inclusief btw. Er staat momenteel geen training op de planning, maar nieuwe data maken we bekend via onze update.

Voor meer informatie kun je terecht bij JaapJan Boer via jj.boer@samensterkzonderstigma.nl.

train-de-trainer 13-3-2020

Heb je ervaring in het begeleiden en trainen van teams in het onderwijs? Zou je de bovenstaande training aan leerkrachten willen geven? We leiden je op met deze Train-de-Trainer.