Ongeveer een derde van de kinderen tussen de 10 en 14 jaar voelt zich buitengesloten of alleen in de klas, zo blijkt uit onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma. Als leerkracht ben jij diegene die het verschil maakt: sta je voor een klas waar waar open wordt gepraat over problemen en gevoelens? Of worden lastige onderwerpen liever vermeden?  Maar alleen een fijne leerkracht en leuke klasgenoten zijn geen garantie voor een inclusieve klas; een plek waar iedereen zich gezien voelt en erbij hoort. Daar moet wat voor gebeuren.

Op school krijgen kinderen al op jonge leeftijd te maken met vooroordelen en stigma, dat blijkt uit onderzoek. Samen Sterk zonder Stigma gelooft dat leerkrachten een doorslaggevende rol spelen bij het bespreekbaar maken en tegengaan van stigma.

Allereerst door bewust te worden van het bestaan van stigma. Iedereen draagt vooroordelen met zich mee, welke zijn dat voor jou? Ben je je bewust van die vooroordelen en durf je ze te doorbreken? Wie stilstaat bij zijn eigen stigma’s is ook in staat om er met anderen over te praten. Heb je aandacht voor leerlingen met een psychische kwetsbaarheid? Zie je wat ze nodig hebben? Als je zelf iemand bent met een psychische kwetsbaarheid, zou je die dan willen inzetten om er met leerlingen of ouders over in gesprek te komen? Stigma is een ingewikkeld onderwerp, dat tijd kost om goed te begrijpen. De ervaringen van mensen zelf zijn cruciaal om de werking en gevolgen van stigma goed te begrijpen.

DEnk mee

Samen Sterk zonder Stigma wil samen met leerkrachten toegankelijke werkvormen maken om psychische kwetsbaarheid bespreekbaar te maken tijdens lessen, mentoruren, in de wandelgangen en in oudercontact. Bespreekbaarheid is van belang als we stigmatisering tegen willen gaan. We willen aansluiten bij de behoefte van leerkrachten en lopende activiteiten rond dit thema.
Je blijft op de hoogte via onze nieuwsbrief. We zijn benieuwd hoe leerkrachten in het lager- en voortgezet onderwijs aankijken tegen het thema stigma en jeugd. We roepen daarom op om mee te denken over de invulling van toepasbare werkvormen.

Meld je aan voor de update van Jeugd en Onderwijs | Samen Sterk zonder Stigma

* verplicht veld