Nieuws

 • Onlangs hebben we vier enthousiaste ambassadeurs met een trainersachtergrond opgeleid zodat zij de Managementtraining: Inclusief leiderschap kunnen gaan geven. Wat is dat voor... Lees verder
 • Bijna twee miljoen Nederlanders hebben een psychische handicap, zoals een depressie of persoonlijkheids-, angst- of paniekstoornis. Toch is dit onderwerp nog vaak onbesproken op de werkvloer. Daar moet verandering in... Lees verder
 • Een derde van de werkgevers heeft geen enkele maatregel getroffen om pesten op kantoor bespreekbaar te maken. Dat blijkt uit een onderzoek van... Lees verder
 • Samen Sterk zonder Stigma gaat samenwerken met Onbeperkt aan de... Lees verder
 • Vakbonden en ondernemingsraden spreken met het ondertekenen van het manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt!’ de intentie uit dat ze nu echt aan de slag gaan met psychische diversiteit. Bekijk de video... Lees verder
 • Vertel je op je werk of bij een sollicitatie over je psychische aandoening of niet? En áls je open bent, wat vertel je dan, op welk moment en aan wie?... Lees verder
 • Onlangs was het het Kennis- en Participatiefestival, verschillende partijen op gebied van werk en psychische kwetsbaarheid kwamen hier bij elkaar. Samen Sterk verzorgde een workshop over openheid op het werk... Lees verder
 • Yentl (28) zag het niet meer gebeuren, een betaalde baan. Sinds drie jaar heeft zij de diagnose autisme. De jaren voorafgaand aan deze diagnose gingen gepaard met opnames, therapie en... Lees verder
 • Vandaag tekenen GGZ Nederland, UWV, gemeenten, professionals en cliëntorganisaties afspraken die er aan moeten bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en dat werk ook houden.... Lees verder
 • Een persoon met een psychische aandoening die werkloos is, roept meer sociale afstand op dan een persoon met een psychische aandoening die wel werk heeft. Dat is een van de... Lees verder
 • Ook binnen vakbonden komt steeds meer aandacht voor werknemers met een psychische aandoening. Onlangs verzorgde Samen Sterk bij het CNV, de op één na grootste werknemersorganisatie van ons land, een... Lees verder
 • "Allemaal blije mensen, mensen die zich begrepen voelen, mensen die uit hun schulp durven te komen en mensen die roepen: Hier ben ik!"... Lees verder
 • Vakbonden zetten zich in voor bespreekbaarheid van psychische aandoeningen. Samen met werkgevers willen ze verzuim en prestatieverlies... Lees verder
 • Vertel je op je werk of bij een sollicitatie over je psychische aandoening of niet? En áls je open bent: wat vertel je dan, op welk moment en aan wie?... Lees verder
 • GGZ Noord Holland Noord geeft met het project "Maatschappelijk verantwoord ondernemen" ook buiten de eigen organisatie invulling aan hun missie: openheid over psychische klachten bevorderen en begrip en bewustzijn over... Lees verder
 • Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben meer hulp nodig op de werkvloer, vindt hoogleraar herstelbevordering Stynke Castelein. Er wordt aan gewerkt, onder meer met campagnes en door een convenant tussen... Lees verder
 • Martijn Bogaardt is oprichter en directeur van Ik Ga Het Doen (IGHD), een verslavingskliniek waarin hij, samen met achttien man personeel, mensen behandelt die er net zo slecht aan toe... Lees verder
 • Het project WASTE bracht verschillende partijen bij elkaar om stigma te verminderen en kansen op betaald werk te vergroten.... Lees verder
 • Op 4 november a.s. vindt de tweede bijeenkomst van Artsen met Autisme plaats. Nadat Lujan Blankenstein en Els van Veen begin dit jaar uit de kast kwamen in Medisch Contact,... Lees verder
 • Werken met ADD – Interview met Jan Anne Kalkhoven en Jaap Uijlenbroek  Jan Anne Kalkhoven is configuratiebeheerder bij het directoraat-generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën. Daarnaast heeft hij Attention... Lees verder
 • Psychische aandoeningen komen veel voor, ook bij werknemers. Toch zijn deze problemen op het werk vaak moeilijk bespreekbaar. In "Zeggenschap - over arbeidsverhoudingen" een artikel over de rol van vakbonden... Lees verder
 • Ben je ervaringsdeskundige en wil je in je werkomgeving meer openheid over psychische kwetsbaarheid? Of ben je HR-manager en wil je een inclusieve werkomgeving? Of ben je op een andere... Lees verder
 • "Structureel met elkaar spreken over gezond en veilig werken, leidt daadwerkelijk tot gezonder en veiliger gedrag op de werkvloer. Voorwaarde is de betrokkenheid van alle lagen van de... Lees verder
 • Vakbonden en ondernemingsraden kunnen een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op de werkvloer. Er zijn vele stimulerende maatregelen die tevens bespreekbaarheid van psychische problemen kunnen bevorderen.... Lees verder
 • "Ik heb zelf depressief rondgelopen op mijn werk. Dat was pittig en ongezond. Ik ben eruit gekomen en nu ga ik, met mijn kennis en ervaring, samen met andere ervaringsdeskundigen... Lees verder
 • * Inclusief werkgeverschap en psychische diversiteit * OPROEP VOOR HR-MANAGERS / DIVERSITEITSMANAGERS / INCLUSIVITEIT EXPERTS BINNEN DE BOUW EN DE FACILITAIRE DIENSTVERLENING Zijn psychische aandoeningen op jouw werkvloer bespreekbaar? En... Lees verder
 • In Sprank, opinieblad van Divosa voor professionals op het terrein van participatie, werk en inkomen, een helder artikel over (zelf-)stigma in de context van het sociaal domein.... Lees verder
 • Steeds meer mensen vertellen open over hun psychische aandoening. Daaronder ook steeds meer zorgverleners, binnen of buiten de GGZ. Onlangs verscheen op Medisch Contact een interview waarin twee artsen vertellen... Lees verder
 • Psychische aandoeningen leiden naast veel persoonlijke leed ook tot hoge kosten: óók een reden om ruim aandacht te besteden aan psychische... Lees verder
 • Overal zijn mensen met psychische aandoeningen, dus ook op het werk. Het 'Boekje voor Bazen" geeft informatie en tips. Het verheldert en verlicht, zonder te doen alsof er niks aan... Lees verder