Je medewerker is ziek en afwezig door een flinke griep of gebroken been. Je stuurt een troostend bericht en informeert bij terugkomst af en toe hoe het gaat. Wat doe je als iemand ziek is door stress, burn-out of depressie? Of een andere psychische aandoening of stoornis heeft?

In alle gevallen zijn ook dan positieve steun en vertrouwen heel belangrijk. Het blijft dezelfde medewerker. De omgeving kan veel betekenen voor iemand. Zij kan bijvoorbeeld een luisterend oor bieden en signalen serieus nemen. Maar ook een veilige sfeer scheppen als iemand weer terugkomt op het werk door begrip te creëren voor het feit dat iemand een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt.

Hoeveel wil en kun je betekenen voor iemand met psychische problemen in je omgeving? Dat is een vraag waar ook leidinggevenden mee kunnen zitten. Je kunt het probleem van je medewerker niet oplossen. Hooguit kun je je zorg uitspreken over diens gedrag. Als je dat doet, help je hem of haar om zich bewust te worden dat er een probleem is. En dat is de eerste stap naar een mogelijke oplossing.

Serieus nemen

Andere medewerkers kunnen last hebben van het gedrag van een collega met psychische aandoeningen, bijvoorbeeld omdat die zich niet aan de afspraken houdt of geen verantwoordelijkheid neemt. Of omdat hij of zij eindeloos aandacht vraagt voor persoonlijke zaken. Adviseer je medewerkers om allereerst zelf in contact te komen met de betreffende collega over deze dingen. Aangeven wat voor hen wel en niet acceptabel is, is dan belangrijk. Lukt dit niet of onvoldoende, dan kunnen ze het probleem het beste aankaarten bij hun leidinggevende. Maak duidelijk dat het geen klikken of roddelen is als het niet hun intentie is om hun collega af te vallen of te beschadigen. Dan is het juist een kwestie van jezelf en de ander serieus nemen, zowel als persoon als in je werk.

Bijbehorende links bevatten legio tips. Maar, het zijn géén algemene gebruiksaanwijzingen. Iedereen met een psychische aandoening ervaart zijn eigen specifieke problemen en uitdagingen op het werk. Bespreek daarom met je collega wat voor hem belangrijk is om goed te kunnen functioneren.

Bron: Labyrint.nl