bio foto

Dorien Verhoeven

Projectmanager Stigma en werk

Als psychische aandoeningen gewoon bespreekbaar zijn, kun je samen tot oplossingen komen.

T | 033 – 3032106
E | d.verhoeven@samensterkzonderstigma.nl

WAT SPEELT ER?

  • Ondertekening manifest in beeld

    Vakbonden en ondernemingsraden spreken met het ondertekenen van het manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt!’ de intentie uit dat ze nu echt aan de slag gaan met psychische diversiteit. Bekijk de video over de ondertekening. lees verder
  • Handen ineen voor werknemer met psychische kwetsbaarheid

    Onlangs was het het Kennis- en Participatiefestival, verschillende partijen op gebied van werk en psychische kwetsbaarheid kwamen hier bij elkaar. Samen Sterk verzorgde een workshop over openheid op het werk en droeg bij aan de Festivalkrant. lees verder
  • Werk hebben kan stigmatisering verminderen

    Een persoon met een psychische aandoening die werkloos is, roept meer sociale afstand op dan een persoon met een psychische aandoening die wel werk heeft. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek in opdracht van Kenniscentrum Phrenos. lees verder