Een goede werkgever zorgt natuurlijk goed voor zijn medewerkers. Ook als deze een ‘labeltje’ hebben. Daarvoor is diversiteitsbeleid nodig waarbij niet alleen gekeken wordt naar diversiteit op het gebied van leeftijd, geslacht en afkomst, maar ook naar psychische diversiteit.

Met het project Psychische Diversiteit Werkt! maken we psychische kwetsbaarheid bespreekbaar op de werkvloer. Ons doel is dat het onderwerp op de agenda komt bij bedrijven en stakeholders op het gebied van werk. We willen dat dat er beleid wordt ontwikkeld en ingevoerd om stigma tegen te gaan. En dat iedereen op een veilige plek kan werken. Hier helpen we organisaties bij.

instrumenten

Samen met werkgevers ontwikkelen we instrumenten waarmee je psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maakt. Met belangrijke stakeholders maken we afspraken. We delen kennis, tips, ervaringen en do’s en don’ts. Ook zetten we werkambassadeurs in: ambassadeurs die op hun werk open zijn over hun psychische kwetsbaarheid, voorlichting geven en een beweging in gang zetten.

Dit project helpt zowel medewerkers als werkgevers. Medewerkers die open kunnen zijn, krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben. Dit zorgt voor betrokken medewerkers, behoud van arbeidsproductiviteit en vermindering van ziekteverzuim.

Tekening: Copyright © 2018 STUDiO KiO