Het project Stigma en werk (Psychische Diversiteit Werkt!) bevordert bespreekbaarheid van psychische aandoeningen op de werkvloer. Doel is om onder grootbedrijven (bedrijven met meer dan 250 medewerkers) en belangrijke stakeholders (op het gebied van werk) psychische diversiteit en beleid te agenderen én in te voeren voor werknemers met psychische problemen. Samen met werkgevers ontwikkelen we informatie & instrumenten gericht op de bespreekbaarheid van psychische aandoeningen op de werkvloer.

De activiteiten leiden op korte termijn tot het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op de werkvloer en tot ondersteunende condities voor werknemers. Met werkgevers wordt bekeken wat er nodig is om dit issue op de agenda te zetten. Op langere termijn leidt dit tot behoud van arbeidsproductiviteit, vermindering van ziekteverzuim en presenteïsme.

Aanpak

De nadruk in de aanpak ligt op werkgevers die in hun bedrijf actief aan de slag zijn/willen met diversiteitsbeleid op het gebied van psychische problemen. Binnen deelnemende bedrijven zijn werk-ambassadeurs (link) actief die bespreekbaarheid op de werkvloer agenderen. De resultaten & succesverhalen van bedrijven worden verzameld en verspreid.