Een goede werkgever zorgt natuurlijk goed voor zijn medewerkers. Ook als deze een ‘labeltje’ hebben. Daarvoor is diversiteitsbeleid nodig waarbij niet alleen gekeken wordt naar diversiteit op het gebied van leeftijd, geslacht en afkomst, maar ook naar psychische diversiteit.

Met het project Psychische Diversiteit Werkt! maken we psychische kwetsbaarheid bespreekbaar op de werkvloer. Ons doel is dat het onderwerp op de agenda komt bij bedrijven en stakeholders op het gebied van werk. We willen dat dat er beleid wordt ontwikkeld en ingevoerd om stigma tegen te gaan. En dat iedereen op een veilige plek kan werken. Hier helpen we organisaties bij.

instrumenten

Samen met werkgevers ontwikkelen we instrumenten waarmee je psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maakt. Met belangrijke stakeholders maken we afspraken. We delen kennis, tips, ervaringen en do’s en don’ts. Ook zetten we werkambassadeurs in: ambassadeurs die op hun werk open zijn over hun psychische kwetsbaarheid, voorlichting geven en een beweging in gang zetten.

Dit project helpt zowel medewerkers als werkgevers. Medewerkers die open kunnen zijn, krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben. Dit zorgt voor betrokken medewerkers, behoud van arbeidsproductiviteit en vermindering van ziekteverzuim.

impact

Welk effect heeft het project ‘Op het werk’ van Samen Sterk tot nu toe gehad? Sinzer, expert op het gebied van impactmeting, onderzocht het begin 2019. Dit zijn hun belangrijkste bevindingen.

Een paar cijfers: sinds de looptijd van het project…
- Sprak Samen Sterk met 148 bedrijven over psychische diversiteit en het belang van bespreekbaarheid hiervan op de werkvloer.
- Zijn er drie trainingen ‘Inclusief leiderschap’ gegeven, waarmee 28 managers zijn bereikt.
- Is er een e-learningmodule en een keuzehulp ontwikkeld.
- Hebben er 35 workshops bij bedrijven plaatsgevonden, waarmee ongeveer 650 mensen zijn bereikt.
- Zijn op ca. 30 beurzen en congressen workshops gegeven, waarmee zo’n 2250 mensen bereikt zijn.
- Is Samen Sterk mede-ondertekenaar van het Convenant ‘Samen werken aan wat werkt’ met onder andere UWV, GGZ Nederland, VNG en Divosa.
- Is er een charter gesloten, nl. het manifest ‘Psychische diversiteit werkt’ met vakbonden en ondernemingsraden.
- Zijn er twee diversiteitsnetwerken opgericht door ambassadeurs: bij de Belastingdienst (470 leden) en RVO (113). Bij het UWV is een diversiteitsnetwerk in oprichting.

Diversiteitsnetwerken
Samen Sterk levert een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming en uitrol van zogenaamde diversiteitsnetwerken: werknemersnetwerken rondom een bepaald thema ter bevordering van diversiteit en inclusie. Leden van dergelijke netwerken voelen zich meer thuis bij de organisatie, voelen zich sterker en minder alleen. Ook zijn er leden van de netwerken die mede als gevolg van het netwerk met hun manager in gesprek zijn gegaan over hun (psychische aandoening) of in het algemeen opener zijn geworden.

Naast deze veranderingen zorgde Samen Sterk ook voor veranderingen op het gebied van zichtbaarheid van de doelgroep binnen de organisatie en bewustwording onder managers. Er zijn ook hardere resultaten, zoals concrete oplossingen op het gebied van toegankelijkheid of aanpassingen in het verzuimbeleid.

Outcomes bij vakbonden en ondernemingsraden
Een onderzoek naar de potentiële rol van vakbonden en ondernemingsraden bij het bespreekbaar maken van psychische diversiteit op het werk zorgde voor een toename van kennis, bewustwording en - in mindere mate - meer handelingsperspectief.

Samen Sterk biedt een netwerk en sterke ambassadeurs, die worden ervaren als een echte ‘trigger’ om dingen te veranderen.

Tekening: Copyright © 2018 STUDiO KiO

Een goede werkgever zorgt natuurlijk goed voor zijn medewerkers. Ook als deze een ‘labeltje’ hebben. Daarvoor is diversiteitsbeleid nodig waarbij niet alleen gekeken wordt naar diversiteit op het gebied van leeftijd, geslacht en afkomst, maar ook naar psychische diversiteit.

Met het project Psychische Diversiteit Werkt! maken we psychische kwetsbaarheid bespreekbaar op de werkvloer. Ons doel is dat het onderwerp op de agenda komt bij bedrijven en stakeholders op het gebied van werk. We willen dat dat er beleid wordt ontwikkeld en ingevoerd om stigma tegen te gaan. En dat iedereen op een veilige plek kan werken. Hier helpen we organisaties bij.

instrumenten

Samen met werkgevers ontwikkelen we instrumenten waarmee je psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maakt. Met belangrijke stakeholders maken we afspraken. We delen kennis, tips, ervaringen en do’s en don’ts. Ook zetten we werkambassadeurs in: ambassadeurs die op hun werk open zijn over hun psychische kwetsbaarheid, voorlichting geven en een beweging in gang zetten.

Dit project helpt zowel medewerkers als werkgevers. Medewerkers die open kunnen zijn, krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben. Dit zorgt voor betrokken medewerkers, behoud van arbeidsproductiviteit en vermindering van ziekteverzuim.

impact

Welk effect heeft het project ‘Op het werk’ van Samen Sterk tot nu toe gehad? Sinzer, expert op het gebied van impactmeting, onderzocht het begin 2019. Dit zijn hun belangrijkste bevindingen.

Een paar cijfers: sinds de looptijd van het project…
– Sprak Samen Sterk met 148 bedrijven over psychische diversiteit en het belang van bespreekbaarheid hiervan op de werkvloer.
– Zijn er drie trainingen ‘Inclusief leiderschap’ gegeven, waarmee 28 managers zijn bereikt.
– Is er een e-learningmodule en een keuzehulp ontwikkeld.
– Hebben er 35 workshops bij bedrijven plaatsgevonden, waarmee ongeveer 650 mensen zijn bereikt.
– Zijn op ca. 30 beurzen en congressen workshops gegeven, waarmee zo’n 2250 mensen bereikt zijn.
– Is Samen Sterk mede-ondertekenaar van het Convenant ‘Samen werken aan wat werkt’ met onder andere UWV, GGZ Nederland, VNG en Divosa.
– Is er een charter gesloten, nl. het manifest ‘Psychische diversiteit werkt’ met vakbonden en ondernemingsraden.
– Zijn er twee diversiteitsnetwerken opgericht door ambassadeurs: bij de Belastingdienst (470 leden) en RVO (113). Bij het UWV is een diversiteitsnetwerk in oprichting.

Diversiteitsnetwerken
Samen Sterk levert een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming en uitrol van zogenaamde diversiteitsnetwerken: werknemersnetwerken rondom een bepaald thema ter bevordering van diversiteit en inclusie. Leden van dergelijke netwerken voelen zich meer thuis bij de organisatie, voelen zich sterker en minder alleen. Ook zijn er leden van de netwerken die mede als gevolg van het netwerk met hun manager in gesprek zijn gegaan over hun (psychische aandoening) of in het algemeen opener zijn geworden.

Naast deze veranderingen zorgde Samen Sterk ook voor veranderingen op het gebied van zichtbaarheid van de doelgroep binnen de organisatie en bewustwording onder managers. Er zijn ook hardere resultaten, zoals concrete oplossingen op het gebied van toegankelijkheid of aanpassingen in het verzuimbeleid.

Outcomes bij vakbonden en ondernemingsraden
Een onderzoek naar de potentiële rol van vakbonden en ondernemingsraden bij het bespreekbaar maken van psychische diversiteit op het werk zorgde voor een toename van kennis, bewustwording en – in mindere mate – meer handelingsperspectief.

Samen Sterk biedt een netwerk en sterke ambassadeurs, die worden ervaren als een echte ‘trigger’ om dingen te veranderen.

Tekening: Copyright © 2018 STUDiO KiO