Het project Psychische Diversiteit Werkt! ondersteunt openheid op de werkvloer. Werkgevers krijgen handvatten om constructief om te gaan met psychische diversiteit. Doel is formeel beleid op dit gebied met als resultaat: lager ziekteverzuim, behoud van werk en hogere arbeidsparticipatie.

De organisatie Samen Sterk zonder Stigma wil het taboe op psychische aandoeningen doorbreken met als doel discriminatie uitbannen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Als werknemers met psychische aandoeningen al open zijn, is stigmatisering  één van de belangrijkste problemen waar ze tegenaan lopen. Vaak uit zich dat in discriminatie  en uitsluiting.
Het project Psychische Diversiteit Werkt! wil het bespreken van psychische aandoeningen op de werkvloer vanzelfsprekender maken. Dat draagt bij aan de psychische gezondheid, welzijn en  productiviteit van werknemers  en aan de werkcultuur.

Aanbod werkgevers

Werkgevers kunnen bij ons een beroep doen op:

  • Informatie: kennis en voorlichting over goed werkgeverschap, diversiteitsbeleid, inclusieve cultuur en mentaal gezondheidsbeleid.
  • Training: voor werknemers met een psychische aandoening, voor managers, voor HRM-medewerkers.
  • Advies:  over de waarden van een veilige werkvloer en de inzet van ambassadeurs daarbij, het  ontwikkelen van een plan van aanpak, enzovoorts.
  • Praktische ondersteuning: in de vorm van e-learningsprogramma’s, uitwisseling tot stand brengen met andere bedrijven, organiseren van bijeenkomsten.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met: