Als leidinggevende heb je te maken met een grote diversiteit aan medewerkers. Ieder heeft kwaliteiten en valkuilen, staat op een ander punt in de ontwikkeling, doorloopt zijn eigen leerproces. En zo hebben sommige medewerkers (tijdelijk) te maken met psychische klachten. Dat vraagt om openheid op de werkvloer rondom psychische diversiteit en ondersteunend beleid hiervoor. 

Ongeveer twintig procent van de beroepsbevolking heeft een lichte of matige psychische aandoening die vaak goed behandelbaar is, zoals depressie of een angststoornis. Elke organisatie krijgt hiermee dus te maken. Leidinggevenden weten het vaak niet, omdat medewerkers liever niets zeggen: bang voor de gevolgen. Medewerkers met een psychische ziekte melden zich nu vaker ziek dan medewerkers zonder. Belangrijk is dat medewerker en werkgever met elkaar in gesprek gaan over eventuele werkaanpassingen.

diversiteit & inclusie

Goed management blijkt de sleutel tot betere psychische gezondheid. Dit betekent een manager die de medewerker ondersteunt, goede feedback geeft en zijn werkprestatie erkent zonder te betuttelen. Ook openheid over psychische diversiteit draagt bij aan een werkklimaat waarin de werknemer zich veilig voelt.

Het is cruciaal dat de ziekte bij de werkgever bekend is.

Daarnaast zijn aandacht voor diversiteit en inclusie belangrijk. Onder diversiteit verstaan we verschillen tussen mensen in ras, etniciteit, geslacht, leeftijd, religie, uiterlijk en andere op identiteit gebaseerde kenmerken die interacties en relaties kunnen beïnvloeden. Een goed diversiteitsbeleid betekent dat je als werkgever optimaal gebruikmaakt van de verschillen tussen werknemers. Diversiteit gaat hand in hand met inclusie. Bij een inclusieve organisatiecultuur voelen werknemers zich geaccepteerd en in staat bij te dragen aan besluitvorming.

Hoe je als leidinggevende goed kunt omgaan met psychische klachten, beschrijft Lizanne Roeleven in haar bijdrage

Als leidinggevende heb je te maken met een grote diversiteit aan medewerkers. Ieder heeft kwaliteiten en valkuilen, staat op een ander punt in de ontwikkeling, doorloopt zijn eigen leerproces. En zo hebben sommige medewerkers (tijdelijk) te maken met psychische klachten. Dat vraagt om openheid op de werkvloer rondom psychische diversiteit en ondersteunend beleid hiervoor. 

Ongeveer twintig procent van de beroepsbevolking heeft een lichte of matige psychische aandoening die vaak goed behandelbaar is, zoals depressie of een angststoornis. Elke organisatie krijgt hiermee dus te maken. Leidinggevenden weten het vaak niet, omdat medewerkers liever niets zeggen: bang voor de gevolgen. Medewerkers met een psychische ziekte melden zich nu vaker ziek dan medewerkers zonder. Belangrijk is dat medewerker en werkgever met elkaar in gesprek gaan over eventuele werkaanpassingen.

diversiteit & inclusie

Goed management blijkt de sleutel tot betere psychische gezondheid. Dit betekent een manager die de medewerker ondersteunt, goede feedback geeft en zijn werkprestatie erkent zonder te betuttelen. Ook openheid over psychische diversiteit draagt bij aan een werkklimaat waarin de werknemer zich veilig voelt.

Het is cruciaal dat de ziekte bij de werkgever bekend is.

Daarnaast zijn aandacht voor diversiteit en inclusie belangrijk. Onder diversiteit verstaan we verschillen tussen mensen in ras, etniciteit, geslacht, leeftijd, religie, uiterlijk en andere op identiteit gebaseerde kenmerken die interacties en relaties kunnen beïnvloeden. Een goed diversiteitsbeleid betekent dat je als werkgever optimaal gebruikmaakt van de verschillen tussen werknemers. Diversiteit gaat hand in hand met inclusie. Bij een inclusieve organisatiecultuur voelen werknemers zich geaccepteerd en in staat bij te dragen aan besluitvorming.

Hoe je als leidinggevende goed kunt omgaan met psychische klachten, beschrijft Lizanne Roeleven in haar bijdrage