Als leidinggevende heb je te maken met een grote diversiteit aan medewerkers. Ieder heeft kwaliteiten en valkuilen, staat op een ander punt in de ontwikkeling, doorloopt zijn eigen leerproces. En zo hebben sommige medewerkers (tijdelijk) te maken met psychische klachten. Dat vraagt om bespreekbaarheid van psychische diversiteit en ondersteunend beleid hiervoor. 

Ongeveer twintig procent van de beroepsbevolking heeft een lichte of matige psychische aandoening die vaak goed behandelbaar is, zoals depressie of een angststoornis. Elke organisatie krijgt hiermee dus te maken. Leidinggevenden weten het vaak niet, omdat medewerkers liever niets zeggen: bang voor de gevolgen. Medewerkers met een psychische aandoening melden zich nu vaker ziek dan medewerkers zonder. Belangrijk is dat medewerker en werkgever met elkaar in gesprek gaan over eventuele werkaanpassingen.

diversiteit & inclusie

Goed management blijkt de sleutel tot betere psychische gezondheid. Dit betekent een manager die de medewerker ondersteunt, goede feedback geeft en zijn werkprestatie erkent zonder te betuttelen. Ook bespreekbaarheid van psychische diversiteit draagt bij aan een werkklimaat waarin de werknemer zich veilig voelt.

Daarnaast zijn aandacht voor diversiteit en inclusie belangrijk. Onder diversiteit verstaan we verschillen tussen mensen in ras, etniciteit, geslacht, leeftijd, religie, uiterlijk en andere op identiteit gebaseerde kenmerken die interacties en relaties kunnen beïnvloeden. Een goed diversiteitsbeleid betekent dat je als werkgever optimaal gebruikmaakt van de verschillen tussen werknemers. Diversiteit gaat hand in hand met inclusie. Bij een inclusieve organisatiecultuur voelen werknemers zich geaccepteerd en in staat bij te dragen aan besluitvorming.

meer weten?

  • Hoe ga je op het werk aan de slag met bespreekbaarheid en diversiteit? In deze e-learning vergroot je je kennis over psychische aandoeningen. Je krijgt praktische tips waarmee je het gesprek aan kunt gaan, oefent met herkenbare casussen uit de praktijk en test je kennis.
  • Hoe zie je of een medewerker goed in zijn vel zit? Als je vermoedt dat dit niet het geval is: hoe maak je het bespreekbaar? Na deze training ben je effectief toegerust op de complexe dynamiek van psychische diversiteit op de werkvloer.

Als leidinggevende heb je te maken met een grote diversiteit aan medewerkers. Ieder heeft kwaliteiten en valkuilen, staat op een ander punt in de ontwikkeling, doorloopt zijn eigen leerproces. En zo hebben sommige medewerkers (tijdelijk) te maken met psychische klachten. Dat vraagt om bespreekbaarheid van psychische diversiteit en ondersteunend beleid hiervoor. 

Ongeveer twintig procent van de beroepsbevolking heeft een lichte of matige psychische aandoening die vaak goed behandelbaar is, zoals depressie of een angststoornis. Elke organisatie krijgt hiermee dus te maken. Leidinggevenden weten het vaak niet, omdat medewerkers liever niets zeggen: bang voor de gevolgen. Medewerkers met een psychische aandoening melden zich nu vaker ziek dan medewerkers zonder. Belangrijk is dat medewerker en werkgever met elkaar in gesprek gaan over eventuele werkaanpassingen.

diversiteit & inclusie

Goed management blijkt de sleutel tot betere psychische gezondheid. Dit betekent een manager die de medewerker ondersteunt, goede feedback geeft en zijn werkprestatie erkent zonder te betuttelen. Ook bespreekbaarheid van psychische diversiteit draagt bij aan een werkklimaat waarin de werknemer zich veilig voelt.

Daarnaast zijn aandacht voor diversiteit en inclusie belangrijk. Onder diversiteit verstaan we verschillen tussen mensen in ras, etniciteit, geslacht, leeftijd, religie, uiterlijk en andere op identiteit gebaseerde kenmerken die interacties en relaties kunnen beïnvloeden. Een goed diversiteitsbeleid betekent dat je als werkgever optimaal gebruikmaakt van de verschillen tussen werknemers. Diversiteit gaat hand in hand met inclusie. Bij een inclusieve organisatiecultuur voelen werknemers zich geaccepteerd en in staat bij te dragen aan besluitvorming.

meer weten?

  • Hoe ga je op het werk aan de slag met bespreekbaarheid en diversiteit? In deze e-learning vergroot je je kennis over psychische aandoeningen. Je krijgt praktische tips waarmee je het gesprek aan kunt gaan, oefent met herkenbare casussen uit de praktijk en test je kennis.
  • Hoe zie je of een medewerker goed in zijn vel zit? Als je vermoedt dat dit niet het geval is: hoe maak je het bespreekbaar? Na deze training ben je effectief toegerust op de complexe dynamiek van psychische diversiteit op de werkvloer.