Veel mensen durven niet open te zijn over hun aandoening vanwege angst voor negatieve reacties van anderen en discriminatie. Daardoor werken veel werknemers door terwijl ze ziek zijn. Dit blijkt uit het literatuuronderzoek ‘Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever’ van Samen Sterk zonder Stigma (2014). Hiervoor zijn bijna honderd Nederlandse en Engelse publicaties van het afgelopen decennium bestudeerd.

Arbeidsparticipatie leidt doorgaans tot meer kwaliteit van leven, ook voor mensen met een psychische aandoening. De meesten van hen hebben werk, maar moeten vaak een strijd voeren om dat te behouden. Wanneer een werknemer ziek aan het werk blijft, leidt dat tot onderpresteren, productiviteitsverlies en uiteindelijk tot toename van de verzuimduur.

LEGITIEM ZIEK

Uit de studie komt naar voren dat dit werkgevers, leidinggevenden en collega’s bevestigt in hun vooroordelen: ze erkennen psychische aandoeningen niet als legitiem ziek zijn. Gevolgen van deze vooroordelen zijn minder kans op promotie, toeschrijven van fouten aan de aandoening en minder kans op behoud van werk.
Gerdien Rabbers, directeur van Samen Sterk zonder Stigma: 'Vroegtijdig signalen herkennen en in gesprek gaan over psychische problematiek met werknemers voorkomt verzuim. Het onderzoek toont dat het zaak is leidinggevenden hierin te trainen. Dan kunnen zij een psychische aandoening in ontwikkeling herkennen, weten zij dat behandeling vaak goed mogelijk is en kunnen ze tijdig de situatie aankaarten.'

MENTAAL GEZONDHEIDSBELEID

Het management blijkt een belangrijke invloed op de psychische gesteldheid van werknemers te hebben: mensen met een psychische aandoening blijken minder vaak een manager te hebben die de medewerker ondersteunt, goede feedback geeft en diens werkprestaties erkent. 'Een goed mentaal gezondheidsbeleid en aandacht voor psychische diversiteit zijn daarom erg belangrijk', aldus Rabbers. 'Cruciaal hierin is vooroordelen op de werkvloer bespreekbaar maken. Werknemers zijn eerder open over hun aandoening in een ondersteunende werkomgeving waarin ze zich gewaardeerd voelen door de leidinggevende en collega’s. Ook op organisatorisch niveau zijn werkaanpassingen mogelijk, zoals flexibele werktijden of taakaanpassingen. Daarbij is het zaak is dat deze aanpassingen organisatiebreed gedragen worden en beschikbaar zijn voor alle werknemers. Dat bevordert de acceptatie van dergelijk beleid.'

MEER WETEN?

Download de managementsamenvatting.

Het complete digitale onderzoeksrapport of een hard copy kunt u opvragen bij de projectmanager Werk, hier vind je de contactgegevens.

Veel mensen durven niet open te zijn over hun aandoening vanwege angst voor negatieve reacties van anderen en discriminatie. Daardoor werken veel werknemers door terwijl ze ziek zijn. Dit blijkt uit het literatuuronderzoek ‘Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever’ van Samen Sterk zonder Stigma (2014). Hiervoor zijn bijna honderd Nederlandse en Engelse publicaties van het afgelopen decennium bestudeerd.

Arbeidsparticipatie leidt doorgaans tot meer kwaliteit van leven, ook voor mensen met een psychische aandoening. De meesten van hen hebben werk, maar moeten vaak een strijd voeren om dat te behouden. Wanneer een werknemer ziek aan het werk blijft, leidt dat tot onderpresteren, productiviteitsverlies en uiteindelijk tot toename van de verzuimduur.

LEGITIEM ZIEK

Uit de studie komt naar voren dat dit werkgevers, leidinggevenden en collega’s bevestigt in hun vooroordelen: ze erkennen psychische aandoeningen niet als legitiem ziek zijn. Gevolgen van deze vooroordelen zijn minder kans op promotie, toeschrijven van fouten aan de aandoening en minder kans op behoud van werk.
Gerdien Rabbers, directeur van Samen Sterk zonder Stigma: ‘Vroegtijdig signalen herkennen en in gesprek gaan over psychische problematiek met werknemers voorkomt verzuim. Het onderzoek toont dat het zaak is leidinggevenden hierin te trainen. Dan kunnen zij een psychische aandoening in ontwikkeling herkennen, weten zij dat behandeling vaak goed mogelijk is en kunnen ze tijdig de situatie aankaarten.’

MENTAAL GEZONDHEIDSBELEID

Het management blijkt een belangrijke invloed op de psychische gesteldheid van werknemers te hebben: mensen met een psychische aandoening blijken minder vaak een manager te hebben die de medewerker ondersteunt, goede feedback geeft en diens werkprestaties erkent. ‘Een goed mentaal gezondheidsbeleid en aandacht voor psychische diversiteit zijn daarom erg belangrijk’, aldus Rabbers. ‘Cruciaal hierin is vooroordelen op de werkvloer bespreekbaar maken. Werknemers zijn eerder open over hun aandoening in een ondersteunende werkomgeving waarin ze zich gewaardeerd voelen door de leidinggevende en collega’s. Ook op organisatorisch niveau zijn werkaanpassingen mogelijk, zoals flexibele werktijden of taakaanpassingen. Daarbij is het zaak is dat deze aanpassingen organisatiebreed gedragen worden en beschikbaar zijn voor alle werknemers. Dat bevordert de acceptatie van dergelijk beleid.’

MEER WETEN?

Download de managementsamenvatting.

Het complete digitale onderzoeksrapport of een hard copy kunt u opvragen bij de projectmanager Werk, hier vind je de contactgegevens.