Helemaal kunnen opgaan in details. Moeite hebben met verschillende informatiedelen integreren tot een geheel. Het zijn veelvoorkomende eigenschappen van mensen met autisme. Dit maakt het knap lastig om overzicht te houden in de wereld waarin we leven.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis en uit zich per persoon anders. Mensen met autisme hebben doorgaans verschillende (sociale) problemen. Kenmerkend zijn: een verminderd vermogen tot sociaal contact en communiceren, een beperkt gebruik van de fantasie en een star patroon van steeds terugkerende stereotiepe bezigheden. Mensen met autisme zijn vaak meer of juist minder gevoelig voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn.

Wie krijgt autisme?

Hoe een autismespectrumstoornis precies ontstaat, is niet bekend. Een specifieke oorzaak is niet aan te wijzen. Wel zijn er verschillende risicofactoren, zoals erfelijkheid. Ook bestaan niet-specifieke risicofactoren waaronder laag geboortegewicht.

Autisme en werk

Geen mens met autisme is hetzelfde. De volgende kenmerken zijn echter vrij algemeen bij autisme:

  • Contact - iemand heeft moeite met contact maken. Dit komt doordat hij zij zich moeilijk kan inleven in anderen.
  • Communicatie - iemand neemt woorden vaak letterlijk. Ook heeft hij moeite met indirecte, non-verbale taal. Dit zijn bijvoorbeeld gezegden, gebaren of gezichtsuitdrukkingen.
  • Fantasie - iemand vindt het ingewikkeld om zich een goede voorstelling te maken van iets dat nu niet aanwezig is. Dit maakt je voorbereiden of iets verwerken moeilijk.
  • Interesses - iemand heeft veelal interesse in maar één of twee voorwerpen, activiteiten of gedachten. Hij kan eindeloos hetzelfde doen.

Soorten

Daarnaast kent autisme diverse vormen. Bij de stoornis van Asperger bijvoorbeeld is spraak meestal normaal tot goed ontwikkeld. Toch ontstaan vaak wel problemen met subtiele communicatie en figuurlijke en lichaamstaal. Dit kan verwarrend zijn in de omgang met collega’s en zorgen voor onbegrip en irritatie.

PDD-NOS is een andere van autisme afgeleide spectrumstoornis. Veel mensen hiermee zijn juist weer extreem gevoelig voor ‘prikkels’ uit de omgeving. Zo kunnen zij last hebben van achtergrondgeluiden die anderen niet eens horen. Dit kan op het werk om een aanpassing vragen in open ruimtes of kantoortuinen.

Bronnen: MINDkorrelatie.nlwww.werkenmeteenbeperking.nl

meer informatie

 

[gravityform id="2" title="true" description="true"]

Helemaal kunnen opgaan in details. Moeite hebben met verschillende informatiedelen integreren tot een geheel. Het zijn veelvoorkomende eigenschappen van mensen met autisme. Dit maakt het knap lastig om overzicht te houden in de wereld waarin we leven.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis en uit zich per persoon anders. Mensen met autisme hebben doorgaans verschillende (sociale) problemen. Kenmerkend zijn: een verminderd vermogen tot sociaal contact en communiceren, een beperkt gebruik van de fantasie en een star patroon van steeds terugkerende stereotiepe bezigheden. Mensen met autisme zijn vaak meer of juist minder gevoelig voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn.

Wie krijgt autisme?

Hoe een autismespectrumstoornis precies ontstaat, is niet bekend. Een specifieke oorzaak is niet aan te wijzen. Wel zijn er verschillende risicofactoren, zoals erfelijkheid. Ook bestaan niet-specifieke risicofactoren waaronder laag geboortegewicht.

Autisme en werk

Geen mens met autisme is hetzelfde. De volgende kenmerken zijn echter vrij algemeen bij autisme:

  • Contact – iemand heeft moeite met contact maken. Dit komt doordat hij zij zich moeilijk kan inleven in anderen.
  • Communicatie – iemand neemt woorden vaak letterlijk. Ook heeft hij moeite met indirecte, non-verbale taal. Dit zijn bijvoorbeeld gezegden, gebaren of gezichtsuitdrukkingen.
  • Fantasie – iemand vindt het ingewikkeld om zich een goede voorstelling te maken van iets dat nu niet aanwezig is. Dit maakt je voorbereiden of iets verwerken moeilijk.
  • Interesses – iemand heeft veelal interesse in maar één of twee voorwerpen, activiteiten of gedachten. Hij kan eindeloos hetzelfde doen.

Soorten

Daarnaast kent autisme diverse vormen. Bij de stoornis van Asperger bijvoorbeeld is spraak meestal normaal tot goed ontwikkeld. Toch ontstaan vaak wel problemen met subtiele communicatie en figuurlijke en lichaamstaal. Dit kan verwarrend zijn in de omgang met collega’s en zorgen voor onbegrip en irritatie.

PDD-NOS is een andere van autisme afgeleide spectrumstoornis. Veel mensen hiermee zijn juist weer extreem gevoelig voor ‘prikkels’ uit de omgeving. Zo kunnen zij last hebben van achtergrondgeluiden die anderen niet eens horen. Dit kan op het werk om een aanpassing vragen in open ruimtes of kantoortuinen.

Bronnen: MINDkorrelatie.nlwww.werkenmeteenbeperking.nl

meer informatie

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief