Totaal uitgeput. Zowel lichamelijk als geestelijk. Zo voelt iemand zich met een burn-out. De vermoeidheid en uitputting beperken diegene in het dagelijks functioneren. Op het werk, thuis en/of in het sociale leven. Wat is het, wie krijgt het en hoe kunnen we er goed mee omgaan?

Een burn-out is het gevolg van langdurige stressklachten. Lichamelijke en psychische klachten die toenemen en waaraan vaak te weinig aandacht is besteed. Lichamelijk zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, extreme vermoeidheid en duizeligheid. Onder psychisch vallen angstklachten, slechte concentratie, vergeetachtigheid, gebrek aan zelfvertrouwen en prikkelbaarheid.

Een burn-out is vaak werkgerelateerd, maar dit hoeft niet. De spanning kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan constant te hoge werkdruk, problemen op het werk, financiële zorgen of spanning in het gezin.

Wie krijgt burn-out?

Of iemand een burn-out krijgt, hangt af van de persoon en de situatie. De omstandigheden alleen zijn niet doorslaggevend. Minstens zo belangrijk is hoe iemand hiertegen aankijkt en ermee omgaat. Dit heeft alles te maken met persoonlijkheid: iedereen reageert anders op stress. Een andere risicofactor is als omstandigheden zich opstapelen.

Burn-out en werk

Sommige persoonlijkheidskenmerken zijn een risicofactor. Bijvoorbeeld moeilijk om hulp kunnen vragen, lastig ‘nee’ kunnen zeggen en negatief zijn over eigen prestaties. Maar ook zich (te) sterk betrokken voelen bij werk, zeer gemotiveerd zijn en hoge eisen stellen aan zichzelf.

Burn-out of depressie?

Mensen met een burn-out hebben vaak klachten die ook voorkomen bij een depressie. Verschil? Een burn-out is het gevolg van langdurige overbelasting, een depressie ontstaat ook zonder overbelasting. Verder speelt aanleg een grotere rol bij depressie dan bij burn-out.

Bronnen: MIND; korrelatie.nlWerken met een beperking

meer informatie

  • Hoe ga je om met een medewerker met een burn-out?
  • Lees meer informatie over burn-out op MIND.
  • Wat houdt een psychische aandoening in? Hoe ga je hierover in gesprek op de werkvloer? Je leert het in de e-learning Openheid over psychische gezondheid werkt.
  • Hoe zie je of een medewerker goed in zijn vel zit? Als je vermoedt dat dit niet het geval is: hoe maak je het op een prettige manier bespreekbaar? Na deze training ben je effectief toegerust op de complexe dynamiek van psychische diversiteit op de werkvloer.

Totaal uitgeput. Zowel lichamelijk als geestelijk. Zo voelt iemand zich met een burn-out. De vermoeidheid en uitputting beperken diegene in het dagelijks functioneren. Op het werk, thuis en/of in het sociale leven. Wat is het, wie krijgt het en hoe kunnen we er goed mee omgaan?

Een burn-out is het gevolg van langdurige stressklachten. Lichamelijke en psychische klachten die toenemen en waaraan vaak te weinig aandacht is besteed. Lichamelijk zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, extreme vermoeidheid en duizeligheid. Onder psychisch vallen angstklachten, slechte concentratie, vergeetachtigheid, gebrek aan zelfvertrouwen en prikkelbaarheid.

Een burn-out is vaak werkgerelateerd, maar dit hoeft niet. De spanning kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan constant te hoge werkdruk, problemen op het werk, financiële zorgen of spanning in het gezin.

Wie krijgt burn-out?

Of iemand een burn-out krijgt, hangt af van de persoon en de situatie. De omstandigheden alleen zijn niet doorslaggevend. Minstens zo belangrijk is hoe iemand hiertegen aankijkt en ermee omgaat. Dit heeft alles te maken met persoonlijkheid: iedereen reageert anders op stress. Een andere risicofactor is als omstandigheden zich opstapelen.

Burn-out en werk

Sommige persoonlijkheidskenmerken zijn een risicofactor. Bijvoorbeeld moeilijk om hulp kunnen vragen, lastig ‘nee’ kunnen zeggen en negatief zijn over eigen prestaties. Maar ook zich (te) sterk betrokken voelen bij werk, zeer gemotiveerd zijn en hoge eisen stellen aan zichzelf.

Burn-out of depressie?

Mensen met een burn-out hebben vaak klachten die ook voorkomen bij een depressie. Verschil? Een burn-out is het gevolg van langdurige overbelasting, een depressie ontstaat ook zonder overbelasting. Verder speelt aanleg een grotere rol bij depressie dan bij burn-out.

Bronnen: MIND; korrelatie.nlWerken met een beperking

meer informatie

  • Hoe ga je om met een medewerker met een burn-out?
  • Lees meer informatie over burn-out op MIND.
  • Wat houdt een psychische aandoening in? Hoe ga je hierover in gesprek op de werkvloer? Je leert het in de e-learning Openheid over psychische gezondheid werkt.
  • Hoe zie je of een medewerker goed in zijn vel zit? Als je vermoedt dat dit niet het geval is: hoe maak je het op een prettige manier bespreekbaar? Na deze training ben je effectief toegerust op de complexe dynamiek van psychische diversiteit op de werkvloer.