Wat zijn voor werkgevers en werknemers de grootste succesfactoren om de bespreekbaarheid van psychische aandoeningen op de werkvloer te stimuleren? Om dat te bepalen start een onderzoek onder bedrijven die al aan de slag zijn met dit thema. De conclusies moeten leiden tot inzichten die ook voor andere bedrijven bruikbaar zijn.

Bekend is dat het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op de werkvloer veel positieve effecten heeft voor zowel werkgever als werknemer zoals het behoud van arbeidsproductiviteit, vermindering van ziekteverzuim en presenteïsme. Op dit moment werkt Samen Sterk zonder Stigma in het project Psychische Diversiteit Werkt! samen met verschillende grootbedrijven om openheid en psychische diversiteit op de werkvloer onderdeel te maken van het beleid. Hoe werkgevers én werknemers te werk gaan verschilt enorm per bedrijf. Om inzichtelijk te maken welke factoren het meest succesvol zijn wordt er onderzoek gedaan onder 30 grootbedrijven.

Succesfactoren

Doelstelling van dit onderzoek is het beschrijven van de best practices op basis van interviews met sleutelfiguren binnen deze bedrijven. De interviews geven inzicht in de mate waarin bedrijven beleid hebben ingevoerd ten aanzien van werknemers met een psychische aandoening, de wijze waarop ze dit gedaan hebben en welke (succes)factoren hierop van invloed zijn geweest. Uiteindelijk leidt dit tot inzicht in succesfactoren, die vertaald kunnen worden naar handvatten, die ook voor andere bedrijven bruikbaar zijn.

Naar verwachting wordt het onderzoek in het najaar van 2018 afgerond en gepresenteerd. De eerste gesprekken (met de Belastingdienst in Apeldoorn) zijn al gevoerd.