Besteed extra aandacht aan het herkennen, bespreken en voorkomen van werkstress:

Herken de signalen

Algemene kenmerken:

  • toename in onverklaarbare afwezigheid of ziekteverzuim
  • slechter presteren
  • moeite met adequate besluitvorming
  • energiegebrek en teruggetrokken of humeurig gedrag.

Start met een rustig gesprek waarin je aangeeft dat je je soms zorgen maakt. Misschien achterhaal je dat iets in de thuissfeer iemand dwarszit. Dan is begrip en geduld tonen vaak voldoende.

Focus op wat je kunt beïnvloeden

Mentale gezondheid is complex. Op veel factoren heb je geen grip. Je kunt wel invloed uitoefenen op:

  • werkdruk en afwisseling in taken
  • kwaliteit van werkrelaties
  • vertrouwen van werknemers dat je open staat om over hun problemen te praten
  • pesten
  • betrokkenheid werknemers bij besluitvorming.

Pak de oorzaken van stress aan

Zes veelvoorkomende oorzaken van stress zijn in kaart gebracht. Werknemers:

  • voelen zich overbelast door te veel of te hoog gestelde eisen
  • zijn het zat doordat ze geen controle hebben over hun eigen werk
  • ondervinden onvoldoende ondersteuning van hun manager
  • zijn onzeker over hun rol op het werk of over wat van hun wordt verwacht
  • zijn angstig en onzeker door de manier waarop met verandering wordt omgegaan
  • vinden dat werkrelaties niet zijn gebaseerd op vertrouwen en goed gedrag.

Blijf in gesprek in geval van ziekte

Als een werknemer afwezig is of terugkeert van ziekteverlof, houd:

  • contact als iemand er niet is
  • een ‘terugkom-gesprek’ op de eerste werkdag
  • in de gaten hoe het iemand vergaat en let op hun gedrag en presteren.

Help collega’s ermee omgaan

Laat het medische gesprek over aan de bedrijfsarts. Wel kun je je collega met een psychische kwetsbaarheid helpen door bijvoorbeeld:

  • de behandeling te steunen
  • de interactie met collega’s te begeleiden
  • factoren te vermijden die symptomen kunnen uitlokken
  • voor begrip en ondersteuning te zorgen van het management
  • voor flexibiliteit te zorgen.

Blijf op de hoogte

Voorlichting over psychische gezondheid helpt heersende misvattingen tegengaan over psychische aandoeningen. Blijf up-to-date met de laatste informatiebronnen zoals professionele en vrijwillige organisaties op dit gebied.

Regel aanpassingen

Vanuit de wet Gelijke Behandeling horen werkgevers mogelijke aanpassingen te doen, die werknemers ondersteunen aan het werk te blijven of terug te keren.

Bron:www.acas.org.uk/mentalhealth

Besteed extra aandacht aan het herkennen, bespreken en voorkomen van werkstress:

Herken de signalen

Algemene kenmerken:

  • toename in onverklaarbare afwezigheid of ziekteverzuim
  • slechter presteren
  • moeite met adequate besluitvorming
  • energiegebrek en teruggetrokken of humeurig gedrag.

Start met een rustig gesprek waarin je aangeeft dat je je soms zorgen maakt. Misschien achterhaal je dat iets in de thuissfeer iemand dwarszit. Dan is begrip en geduld tonen vaak voldoende.

Focus op wat je kunt beïnvloeden

Mentale gezondheid is complex. Op veel factoren heb je geen grip. Je kunt wel invloed uitoefenen op:

  • werkdruk en afwisseling in taken
  • kwaliteit van werkrelaties
  • vertrouwen van werknemers dat je open staat om over hun problemen te praten
  • pesten
  • betrokkenheid werknemers bij besluitvorming.

Pak de oorzaken van stress aan

Zes veelvoorkomende oorzaken van stress zijn in kaart gebracht. Werknemers:

  • voelen zich overbelast door te veel of te hoog gestelde eisen
  • zijn het zat doordat ze geen controle hebben over hun eigen werk
  • ondervinden onvoldoende ondersteuning van hun manager
  • zijn onzeker over hun rol op het werk of over wat van hun wordt verwacht
  • zijn angstig en onzeker door de manier waarop met verandering wordt omgegaan
  • vinden dat werkrelaties niet zijn gebaseerd op vertrouwen en goed gedrag.

Blijf in gesprek in geval van ziekte

Als een werknemer afwezig is of terugkeert van ziekteverlof, houd:

  • contact als iemand er niet is
  • een ‘terugkom-gesprek’ op de eerste werkdag
  • in de gaten hoe het iemand vergaat en let op hun gedrag en presteren.

Help collega’s ermee omgaan

Laat het medische gesprek over aan de bedrijfsarts. Wel kun je je collega met een psychische kwetsbaarheid helpen door bijvoorbeeld:

  • de behandeling te steunen
  • de interactie met collega’s te begeleiden
  • factoren te vermijden die symptomen kunnen uitlokken
  • voor begrip en ondersteuning te zorgen van het management
  • voor flexibiliteit te zorgen.

Blijf op de hoogte

Voorlichting over psychische gezondheid helpt heersende misvattingen tegengaan over psychische aandoeningen. Blijf up-to-date met de laatste informatiebronnen zoals professionele en vrijwillige organisaties op dit gebied.

Regel aanpassingen

Vanuit de wet Gelijke Behandeling horen werkgevers mogelijke aanpassingen te doen, die werknemers ondersteunen aan het werk te blijven of terug te keren.

Bron:www.acas.org.uk/mentalhealth