Je overweegt op jouw (nieuwe) werkplek meer te vertellen over je psychische ervaringen. Kiezen voor openheid kan verschillende voordelen hebben voor jou als werknemer. Maar het vereist wel moed en daadkracht. De eerste tip die je van ons krijgt: vertel over jouw ervaring(en) als je er aan toe bent. En ben je zo ver? Bereid het gesprek dan goed voor.

 • Bedenk vooraf aan wie je jouw verhaal wilt vertellen: je leidinggevende, je collega’s, de HR-adviseur, een vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts. Weet ook voor jezelf waarom je het aan diegene wilt vertellen. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om het eerst aan iemand te vertellen bij wie je je veilig voelt.
 • Bedenk vooraf wat je wilt vertellen: alles of een deel van je verhaal.
 • Vertel alleen wat je zelf wilt. Hiervoor zijn geen regels.
 • Doseer je boodschap. Vertel bijvoorbeeld vooral wat de consequenties zijn in relatie tot je werk.
 • Wanneer je je psychisch niet goed voelt, word je geconfronteerd met de dingen die niet lukken. Het is goed deze aan te geven.
  Het is ook belangrijk om te bedenken wat juist wél kan en op welke positieve aspecten je je méér wilt richten.
 • Bedenk: je werkgever is geen hulpverlener. Hij kan je wel ondersteunen met specifieke zaken zodat jij beter kan functioneren. Zoals je werk anders organiseren, afspraken maken over werktijden, of speciale ondersteuning. Daarbij is belangrijk dat jij zelf aangeeft wat je werkgever kan doen. Geef duidelijk aan wat jou kan helpen.
 • Neem informatie mee over je aandoening. Maak deze wel specifiek voor jouw situatie. Niet iedereen met een bepaalde aandoening is hetzelfde.
 • Vind je het lastig om een gesprek aan te gaan? Dan kun je ook eerst een e-mail sturen. Dit is laagdrempeliger en geeft je leidinggevende ook meer tijd om te reageren.

Meer weten over openheid op de werkvloer? Lees deze bijdrage van Lizanne Roeleven over Omgaan met ‘openheid en psychische diversiteit op de werkvloer’ als werknemer.

Kenniscentrum Phrenos schreef de brochure 'Verzwijgen of vertellen: Een hulp bij de keuze om werkgevers over een psychische aandoening te informeren.'

Je overweegt op jouw (nieuwe) werkplek meer te vertellen over je psychische ervaringen. Kiezen voor openheid kan verschillende voordelen hebben voor jou als werknemer. Maar het vereist wel moed en daadkracht. De eerste tip die je van ons krijgt: vertel over jouw ervaring(en) als je er aan toe bent. En ben je zo ver? Bereid het gesprek dan goed voor.

 • Bedenk vooraf aan wie je jouw verhaal wilt vertellen: je leidinggevende, je collega’s, de HR-adviseur, een vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts. Weet ook voor jezelf waarom je het aan diegene wilt vertellen. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om het eerst aan iemand te vertellen bij wie je je veilig voelt.
 • Bedenk vooraf wat je wilt vertellen: alles of een deel van je verhaal.
 • Vertel alleen wat je zelf wilt. Hiervoor zijn geen regels.
 • Doseer je boodschap. Vertel bijvoorbeeld vooral wat de consequenties zijn in relatie tot je werk.
 • Wanneer je je psychisch niet goed voelt, word je geconfronteerd met de dingen die niet lukken. Het is goed deze aan te geven.
  Het is ook belangrijk om te bedenken wat juist wél kan en op welke positieve aspecten je je méér wilt richten.
 • Bedenk: je werkgever is geen hulpverlener. Hij kan je wel ondersteunen met specifieke zaken zodat jij beter kan functioneren. Zoals je werk anders organiseren, afspraken maken over werktijden, of speciale ondersteuning. Daarbij is belangrijk dat jij zelf aangeeft wat je werkgever kan doen. Geef duidelijk aan wat jou kan helpen.
 • Neem informatie mee over je aandoening. Maak deze wel specifiek voor jouw situatie. Niet iedereen met een bepaalde aandoening is hetzelfde.
 • Vind je het lastig om een gesprek aan te gaan? Dan kun je ook eerst een e-mail sturen. Dit is laagdrempeliger en geeft je leidinggevende ook meer tijd om te reageren.

Meer weten over openheid op de werkvloer? Lees deze bijdrage van Lizanne Roeleven over Omgaan met ‘openheid en psychische diversiteit op de werkvloer’ als werknemer.

Kenniscentrum Phrenos schreef de brochure ‘Verzwijgen of vertellen: Een hulp bij de keuze om werkgevers over een psychische aandoening te informeren.’