Er is te weinig aandacht voor psychische diversiteit op de werkvloer. Hier liggen kansen voor ondernemingsraden, blijkt uit het onderzoek ‘Psychische diversiteit op het werk’ van Samen Sterk zonder Stigma. Om deze kansen te benutten worden hieronder verschillende middelen aangeboden waarmee ondernemingsraden aan de slag kunnen. 

Onveilige werkcultuur

Ruim vier op de tien Nederlanders tussen de 18 en 64 jaar heeft of krijgt ooit te maken met een psychische aandoening, bijvoorbeeld een angststoornis, burn-out, autisme of borderline. Veel werknemers vinden de cultuur op de werkvloer niet veilig genoeg om dit bespreekbaar te maken. Hierdoor kunnen werkgevers niet de ondersteuning bieden die werknemers nodig hebben om duurzaam te functioneren, wat leidt tot onnodig ziekteverzuim.

Rol ondernemingsraden

Het onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma toont aan dat ondernemingsraden op dit moment weinig tot geen actie ondernemen om specifiek psychische diversiteit tegen te gaan, terwijl ‘het raakt aan de kern van hoe mensen werken’, aldus een van de respondenten. Alleen al het meewerken aan het onderzoek was voor veel OR-leden een bewustwordingsinterventie. Ze zijn van mening zijn dat ondernemingsraden ‘iets moeten’ met het onderwerp en zien voor zichzelf vooral een agenderende-, toetsende- en soms een adviesrol.

Aan de slag!

De volgende middelen kunnen ondernemingsraden gebruiken om bespreekbaarheid van psychische diversiteit te vergroten:

Deze hulpmiddelen zijn online beschikbaar via de bovenstaande links. Organisaties die met dit thema aan de slag willen, kunnen eventueel ook een gedrukte versie bestellen. We horen dan graag waar u deze voor wilt inzetten én wat het effect is in uw organisatie. Neem contact met ons op.

Er is te weinig aandacht voor psychische diversiteit op de werkvloer. Hier liggen kansen voor ondernemingsraden, blijkt uit het onderzoek ‘Psychische diversiteit op het werk’ van Samen Sterk zonder Stigma. Om deze kansen te benutten worden hieronder verschillende middelen aangeboden waarmee ondernemingsraden aan de slag kunnen. 

Onveilige werkcultuur

Ruim vier op de tien Nederlanders tussen de 18 en 64 jaar heeft of krijgt ooit te maken met een psychische aandoening, bijvoorbeeld een angststoornis, burn-out, autisme of borderline. Veel werknemers vinden de cultuur op de werkvloer niet veilig genoeg om dit bespreekbaar te maken. Hierdoor kunnen werkgevers niet de ondersteuning bieden die werknemers nodig hebben om duurzaam te functioneren, wat leidt tot onnodig ziekteverzuim.

Rol ondernemingsraden

Het onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma toont aan dat ondernemingsraden op dit moment weinig tot geen actie ondernemen om specifiek psychische diversiteit tegen te gaan, terwijl ‘het raakt aan de kern van hoe mensen werken’, aldus een van de respondenten. Alleen al het meewerken aan het onderzoek was voor veel OR-leden een bewustwordingsinterventie. Ze zijn van mening zijn dat ondernemingsraden ‘iets moeten’ met het onderwerp en zien voor zichzelf vooral een agenderende-, toetsende- en soms een adviesrol.

Aan de slag!

De volgende middelen kunnen ondernemingsraden gebruiken om bespreekbaarheid van psychische diversiteit te vergroten:

Deze hulpmiddelen zijn online beschikbaar via de bovenstaande links. Organisaties die met dit thema aan de slag willen, kunnen eventueel ook een gedrukte versie bestellen. We horen dan graag waar u deze voor wilt inzetten én wat het effect is in uw organisatie. Neem contact met ons op.