Vakbonden kunnen een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen, blijkt uit het onderzoek ‘Psychische diversiteit op het werk’, van Samen Sterk zonder Stigma (2017). Er zijn vele stimulerende maatregelen die tevens bespreekbaarheid van psychische problemen kunnen bevorderen. Maar deze worden nauwelijks benut.Nu leidt een gebrek aan openheid op de werkvloer te vaak tot uitval van werknemers. SSzS heeft een aantal hulpmiddelen ontwikkeld om vakbonden te helpen openheid te bevorderen.

Belang van bespreekbaarheid op de werkvloer

Één op de zes werknemers heeft een psychische aandoening, variërend van een angststoornis, depressie, burn-out tot borderline. Werkgevers kunnen door het gebrek aan openheid niet tegemoetkomen aan de ondersteuning die werknemers nodig hebben om succesvol en duurzaam te functioneren. Dit leidt tot extra verzuim, presenteïsme en WAO-instroom. Meer bespreekbaarheid betekent dus een win-win-situatie voor zowel de werkgever als werknemer.

Maatschappelijk rol voor vakbond

‘Het gaat om werk en inkomen en raakt daarmee de corebusiness van de vakbond’, aldus een van de respondenten uit het onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma. Uit dit verkennende onderzoek blijkt dat vakbonden nu weinig actie ondernemen om bespreekbaarheid van psychische aandoeningen te bevorderen. De respondenten vanuit de vakbonden beogen de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat het onderwerp een plek krijgt in de bestaande dienstverlening van de vakbonden. Ze zien voor zichzelf vooral een maatschappelijke, intermediaire en cao-rol.

Hulpmiddelen

Om vakbonden te helpen deze rol te vervullen heeft Samen Sterk zonder Stigma de volgende hulpmiddelen ontwikkeld:

Vakbonden kunnen een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen, blijkt uit het onderzoek ‘Psychische diversiteit op het werk’, van Samen Sterk zonder Stigma (2017). Er zijn vele stimulerende maatregelen die tevens bespreekbaarheid van psychische problemen kunnen bevorderen. Maar deze worden nauwelijks benut.Nu leidt een gebrek aan openheid op de werkvloer te vaak tot uitval van werknemers. SSzS heeft een aantal hulpmiddelen ontwikkeld om vakbonden te helpen openheid te bevorderen.

Belang van bespreekbaarheid op de werkvloer

Één op de zes werknemers heeft een psychische aandoening, variërend van een angststoornis, depressie, burn-out tot borderline. Werkgevers kunnen door het gebrek aan openheid niet tegemoetkomen aan de ondersteuning die werknemers nodig hebben om succesvol en duurzaam te functioneren. Dit leidt tot extra verzuim, presenteïsme en WAO-instroom. Meer bespreekbaarheid betekent dus een win-win-situatie voor zowel de werkgever als werknemer.

Maatschappelijk rol voor vakbond

‘Het gaat om werk en inkomen en raakt daarmee de corebusiness van de vakbond’, aldus een van de respondenten uit het onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma. Uit dit verkennende onderzoek blijkt dat vakbonden nu weinig actie ondernemen om bespreekbaarheid van psychische aandoeningen te bevorderen. De respondenten vanuit de vakbonden beogen de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat het onderwerp een plek krijgt in de bestaande dienstverlening van de vakbonden. Ze zien voor zichzelf vooral een maatschappelijke, intermediaire en cao-rol.

Hulpmiddelen

Om vakbonden te helpen deze rol te vervullen heeft Samen Sterk zonder Stigma de volgende hulpmiddelen ontwikkeld: