Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening komt veel voor. Werkzoekenden kunnen daarvan nadeel ondervinden in het sollicitatieproces. Bedrijven kunnen maatregelen nemen om de effecten van stigmatisering tegen te gaan: al in hun werving- en selectieproces. Samen sterk zonder Stigma ontwikkelde hiervoor een workshop voor (HR-)managers en recruiters. 

De workshop is opgebouwd uit drie delen: algemene kennis, de businesscase en de HRM-praktijk. Elk deel kent verschillende leerdoelen:

  1. Algemene kennis
  • Kennis over vooroordelen, stereotypen, stigma en discriminatie.
  • Weten hoe de processen verlopen rond vooroordelen, stigma en discriminatie.
  • Inzicht verkrijgen in ontstaan, werking en verandering van stereotypen.
  • Bewust zijn van eigen impliciete vooroordelen.
  1. Businesscase

Waarom is werving en selectie zonder stigma voor werknemers en werkgevers belangrijk?

  1. HRM-praktijk
  • De HRM praktijk: stereotypering herkennen in de HR-praktijk
  • Praktische tips en tools om stereotypering bij werving en selectie te doorbreken

Oefenen van gespreksvaardigheden en het wettelijk kader vallen buiten deze workshop.

Voor & door wie?

De workshop wordt aangeboden aan bedrijven die (willen) samenwerken met Samen Sterk zonder Stigma. De workshop is bedoeld voor HR-managers en -medewerkers, recruiters en managers.

Trainers van Samen Sterk geven de workshop. Zij zijn ervaringsdeskundig op het gebied van psychische aandoeningen en/of HRM. De inhoud van de workshop is gebaseerd op de training Selecteren zonder Vooroordelen van het College voor de Rechten van de Mens.

informatie & contact

Dorien Verhoeven, 033 – 303 2106 of 06- 46163628.