Eenzijdige verhalen in de media kunnen sterk bijdragen aan de stigmatisering van mensen met een psychische aandoening. Het doel van het project Aanpak stigma in de media is genuanceerde berichtgeving over mensen met een psychische aandoening.

De media berichten regelmatig over mensen met een psychische aandoening. Meestal gebeurt dat met veel sympathie. Vooral in persoonlijke verhalen, over hoe mensen leven met hun aandoening. Maar het gaat ook regelmatig mis. Vooral bij incidenten komen vaak erg stigmatiserende beelden naar boven. Mensen met een psychische aandoening worden dan neergezet als onberekenbaar, gevaarlijk, overlast veroorzakend, een risico voor hun omgeving. Mensen van wie je niet wilt dat het je buren worden.

Het is tijd voor andere verhalen, andere beelden. Beelden die kloppen. Beelden de mensen niet in de hoek zetten. Verhalen die niet afschrikken, maar gewoon nuchter vertellen hoe het zit.

Samen Sterk zonder Stigma wil bijdragen aan die andere beelden en verhalen. Door de feiten rond psychische aandoeningen op tafel te leggen. Door openheid en ontmoeting. Met journalisten, woordvoerders, bestuurders en beleidsmakers.

Aanpak

Samen Sterk onderzoekt de huidige problematiek, inventariseert wat wel en niet werkt en ontwikkelt naar aanleiding daarvan al werkend een aanpak.

  • We monitoren de media, waardoor we goed zicht hebben op de berichtgeving over mensen met een psychische aandoening. We analyseren die berichtgeving en delen de resultaten.
  • Naar aanleiding van die berichtgeving zoeken we contact met journalisten en woordvoerders en gaan met hen in gesprek. Dat hebben we de afgelopen tijd onder andere gedaan met redacteuren van de Volkskrant, NRC Handelsblad, het AD, de Telegraaf, Elsevier Weekblad en vele andere.
  • We stellen handreikingen op voor journalisten en woordvoerders over stigmavrije berichtgeving en woordvoering tijdens incidenten.
  • We doen onderzoek naar framing in de berichtgeving over mensen met een psychische aandoening, hoe je negatieve frames kunt aanpakken en welke frames je er tegenover kunt stellen.
  • We verzamelen de nuchtere feiten over psychische aandoeningen en ontsluiten die voor journalisten.
  • We geven gastlessen aan opleidingen voor journalisten, onder andere bij Fontys en Windesheim.
  • We organiseren mediatrainingen voor woordvoerders van cliëntenorganisaties, in samenwerking met Mind en PGO Support.
  • We houden nauw contact met de communicatiespecialisten bij onze ‘founding fathers’ GGZ Nederland, Mind en de NVvP.