De media berichten regelmatig over mensen met een psychische aandoening. Meestal gebeurt dat met veel sympathie. Vooral in persoonlijke verhalen, over hoe mensen leven met hun aandoening. Maar het gaat ook regelmatig mis. Vooral bij incidenten komen vaak erg stigmatiserende beelden naar boven. Mensen met een psychische aandoening worden dan neergezet als onberekenbaar, gevaarlijk, overlast veroorzakend, een risico voor hun omgeving. Mensen van wie je niet wilt dat het je buren worden. Kijk maar naar de voorbeelden, onderaan deze pagina.

 

Dat kan anders. Beter. Gewoner. Want een psychische aandoening is helemaal niet zo bijzonder. Elk jaar heeft ongeveer een op de vijf mensen er last van. Vier van de tien mensen krijgen er ooit in hun leven mee te maken. Mensen met een psychische aandoening zijn gemiddeld niet gevaarlijker dan een ander. Sterker nog, ze zijn juist vaker het slachtoffer van geweld en uitsluiting.

Eenzijdige beelden in de media kunnen sterk bijdragen aan de stigmatisering van mensen met een psychische aandoening. Hoe kun je positief blijven en open zijn over je aandoening als je in kranten, op televisie of op sociale media steeds weer wordt weggezet als onberekenbaar en mogelijk zelfs een gevaar voor je omgeving? Het wordt tijd voor andere verhalen, andere beelden. Beelden die kloppen. Beelden de mensen niet in de hoek zetten. Verhalen die niet afschrikken, maar gewoon nuchter vertellen hoe het zit.

Samen Sterk zonder Stigma wil bijdragen aan die andere beelden en verhalen. Door de feiten rond psychische aandoeningen op tafel te leggen. Door openheid en ontmoeting. Met journalisten, woordvoerders, bestuurders en beleidsmakers. Wat zo als hieronder willen we het liever niet meer lezen…