De media berichten regelmatig over mensen met een psychische aandoening. Meestal met veel sympathie, maar vooral bij incidenten gaat het regelmatig mis.

 

wat is het probleem?

Mensen met een psychische aandoening worden soms neergezet als onberekenbaar en gevaarlijk. Mensen van wie je niet wilt dat het je buren zijn. Het is tijd voor andere verhalen, andere beelden. Beelden die kloppen. Verhalen die niet afschrikken, maar gewoon nuchter vertellen hoe het zit. Samen Sterk zonder Stigma wil bijdragen aan die andere beelden en verhalen. Kijk hier om te zien hoe dat zit.

wat doen we eraan?

We houden in de gaten hoe mensen met psychische aandoeningen naar voren komen in de media. We doen onderzoek naar framing in berichtgeving en hoe je negatieve frames aanpakt. We leggen contact met journalisten en woordvoerders en geven gevraagd en ongevraagd advies over berichtgeving en woordvoering zonder stigma. We zorgen ervoor dat journalisten toegang hebben tot de juiste cijfers en informatie over psychische aandoeningen. Ook geven we gastlessen aan opleidingen voor journalisten, organiseren we mediatrainingen voor woordvoerders van cliëntenorganisaties en houden we nauw contact met de communicatiespecialisten bij onze ‘founding fathers’ GGZ Nederland, MIND en de NVvP.

impact

Welk effect heeft het project ‘In de media’ van Samen Sterk tot nu toe gehad? Sinzer, expert op het gebied van impactmeting, onderzocht het begin 2019. Dit zijn hun belangrijkste bevindingen.

Een paar cijfers: sinds de looptijd van het project…
- Zijn de uitkomsten van een uitingen-analyse besproken met drie dagbladen (Volkskrant, NRC en Trouw).
- Sprak Samen Sterk met tientallen woordvoerders van o.a. GGZ Nederland, MIND en patiëntenorganisaties.
- Zijn er met 15 journalisten zogenaamde ‘koffiegesprekken’ gevoerd.
- Was Samen Sterk de vaste adviseur van de woordvoerder/voorzitter van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag.

Effect op (toekomstige) journalisten
Presentaties van Samen Sterk zorgen ervoor dat de boodschap van Samen Sterk goed blijft hangen. Ze zijn inspirerend en een eye-opener. Redacteuren horen eens ‘uit het veld’ wat er fout gaat en zo ontstaat er inzicht in het gevaar van routine.

Studenten journalistiek worden zich bewust van het belang van evenwichtige, realistische onbevooroordeelde berichtgeving in de media en krijgen concrete tips. Docenten verwachten dat de studenten deze kennis in hun latere loopbaan kunnen toepassen.

Concreet handelen
Bij het Schakelteam Personen met Verward Gedrag werd dankzij Samen Sterk duidelijk dat stigmatisering in de media met name plaatsvindt rondom incidenten die in de media vaak breed worden uitgemeten. Het contact met Samen Sterk leidde ook tot concreet handelen. Zo wees het schakelteam journalisten op stigmatiserende krantenkoppen en konden ze dankzij Samen sterk ook vertellen hoe het anders kon.

Presentaties aan groepen communicatieprofessionals hielpen de woordvoerders “zelf het goede voorbeeld te geven”. Ze zetten de woordvoerders weer even op scherp, lieten zien wat ze wel en niet moeten doen, en boden handvatten voor concreet handelen.” Zowel journalisten als woordvoerders zijn zich meer bewust van het thema stigma en hebben meer kennis van bestaande frames.

Tekening: Copyright © 2018 STUDiO KiO

De media berichten regelmatig over mensen met een psychische aandoening. Meestal met veel sympathie, maar vooral bij incidenten gaat het regelmatig mis.

 

wat is het probleem?

Mensen met een psychische aandoening worden soms neergezet als onberekenbaar en gevaarlijk. Mensen van wie je niet wilt dat het je buren zijn. Het is tijd voor andere verhalen, andere beelden. Beelden die kloppen. Verhalen die niet afschrikken, maar gewoon nuchter vertellen hoe het zit. Samen Sterk zonder Stigma wil bijdragen aan die andere beelden en verhalen. Kijk hier om te zien hoe dat zit.

wat doen we eraan?

We houden in de gaten hoe mensen met psychische aandoeningen naar voren komen in de media. We doen onderzoek naar framing in berichtgeving en hoe je negatieve frames aanpakt. We leggen contact met journalisten en woordvoerders en geven gevraagd en ongevraagd advies over berichtgeving en woordvoering zonder stigma. We zorgen ervoor dat journalisten toegang hebben tot de juiste cijfers en informatie over psychische aandoeningen. Ook geven we gastlessen aan opleidingen voor journalisten, organiseren we mediatrainingen voor woordvoerders van cliëntenorganisaties en houden we nauw contact met de communicatiespecialisten bij onze ‘founding fathers’ GGZ Nederland, MIND en de NVvP.

impact

Welk effect heeft het project ‘In de media’ van Samen Sterk tot nu toe gehad? Sinzer, expert op het gebied van impactmeting, onderzocht het begin 2019. Dit zijn hun belangrijkste bevindingen.

Een paar cijfers: sinds de looptijd van het project…
– Zijn de uitkomsten van een uitingen-analyse besproken met drie dagbladen (Volkskrant, NRC en Trouw).
– Sprak Samen Sterk met tientallen woordvoerders van o.a. GGZ Nederland, MIND en patiëntenorganisaties.
– Zijn er met 15 journalisten zogenaamde ‘koffiegesprekken’ gevoerd.
– Was Samen Sterk de vaste adviseur van de woordvoerder/voorzitter van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag.

Effect op (toekomstige) journalisten
Presentaties van Samen Sterk zorgen ervoor dat de boodschap van Samen Sterk goed blijft hangen. Ze zijn inspirerend en een eye-opener. Redacteuren horen eens ‘uit het veld’ wat er fout gaat en zo ontstaat er inzicht in het gevaar van routine.

Studenten journalistiek worden zich bewust van het belang van evenwichtige, realistische onbevooroordeelde berichtgeving in de media en krijgen concrete tips. Docenten verwachten dat de studenten deze kennis in hun latere loopbaan kunnen toepassen.

Concreet handelen
Bij het Schakelteam Personen met Verward Gedrag werd dankzij Samen Sterk duidelijk dat stigmatisering in de media met name plaatsvindt rondom incidenten die in de media vaak breed worden uitgemeten. Het contact met Samen Sterk leidde ook tot concreet handelen. Zo wees het schakelteam journalisten op stigmatiserende krantenkoppen en konden ze dankzij Samen sterk ook vertellen hoe het anders kon.

Presentaties aan groepen communicatieprofessionals hielpen de woordvoerders “zelf het goede voorbeeld te geven”. Ze zetten de woordvoerders weer even op scherp, lieten zien wat ze wel en niet moeten doen, en boden handvatten voor concreet handelen.” Zowel journalisten als woordvoerders zijn zich meer bewust van het thema stigma en hebben meer kennis van bestaande frames.

Tekening: Copyright © 2018 STUDiO KiO