In een moderne wijk wonen mensen met uiteenlopende achtergronden, verschillende interesses, kleine en grote ambities en allerlei mogelijkheden. Soms valt iemand in de wijk op, door zijn of haar gedrag. Hoe gaan we daar mee om? Vaak weten we niet of en zo ja hoe te reageren of te handelen. Zonder het te willen of door te hebben, stigmatiseren we een medebewoner.

Daarom is Samen Sterk zonder Stigma het project ‘Stigma in de Wijk’ gestart. Om mensen in de wijk bewust te maken van stigma en de impact ervan. Samen met onze ambassadeurs laten we zien dat mensen zelf iets kunnen veranderen in hun wijk. De kennis die we opdoen over hoe je succesvol iets kunt aanpakken of veranderen in jouw wijk, zullen we in de loop der tijd zoveel mogelijk delen.

handvatten bij onbegrepen gedrag

Wellicht wil je helpen. Of moet je actie ondernemen omdat het onderdeel is van je werk, maar weet je niet zo goed hoe. Hieronder vind je handvatten bij onbegrepen gedrag en informatie over waar dat gedrag vandaan kan komen.

weerstand in de wijk

Er zijn wijken waar men weleens verzucht “we hebben al zoveel mensen met problemen in deze wijk en nu komen er nóg meer!” Er zijn soms delen van wijken waar veel alleenstaande, gescheiden of arme mensen wonen, omdat daar de huur het laagst is. En daar komen ook migranten, mensen na een psychiatrische opname, mensen met autisme, mensen met lichte verstandelijke beperkingen, mensen met niet-aangeboren hersenletsel bij. Is de buurt dan onverdraagzaam of hebben de mensen last van de diversiteit? Ook bij de mensen die werken in buurthuizen, wijkcentra of bijvoorbeeld woningcorporaties is duidelijk dat er regelmatig gevoelens van weerstand zijn. Waar komen deze gevoelens vandaan en wat kun je er aan doen?

In een moderne wijk wonen mensen met uiteenlopende achtergronden, verschillende interesses, kleine en grote ambities en allerlei mogelijkheden. Soms valt iemand in de wijk op, door zijn of haar gedrag. Hoe gaan we daar mee om? Vaak weten we niet of en zo ja hoe te reageren of te handelen. Zonder het te willen of door te hebben, stigmatiseren we een medebewoner.

Daarom is Samen Sterk zonder Stigma het project ‘Stigma in de Wijk’ gestart. Om mensen in de wijk bewust te maken van stigma en de impact ervan. Samen met onze ambassadeurs laten we zien dat mensen zelf iets kunnen veranderen in hun wijk. De kennis die we opdoen over hoe je succesvol iets kunt aanpakken of veranderen in jouw wijk, zullen we in de loop der tijd zoveel mogelijk delen.

handvatten bij onbegrepen gedrag

Wellicht wil je helpen. Of moet je actie ondernemen omdat het onderdeel is van je werk, maar weet je niet zo goed hoe. Hieronder vind je handvatten bij onbegrepen gedrag en informatie over waar dat gedrag vandaan kan komen.

weerstand in de wijk

Er zijn wijken waar men weleens verzucht “we hebben al zoveel mensen met problemen in deze wijk en nu komen er nóg meer!” Er zijn soms delen van wijken waar veel alleenstaande, gescheiden of arme mensen wonen, omdat daar de huur het laagst is. En daar komen ook migranten, mensen na een psychiatrische opname, mensen met autisme, mensen met lichte verstandelijke beperkingen, mensen met niet-aangeboren hersenletsel bij. Is de buurt dan onverdraagzaam of hebben de mensen last van de diversiteit? Ook bij de mensen die werken in buurthuizen, wijkcentra of bijvoorbeeld woningcorporaties is duidelijk dat er regelmatig gevoelens van weerstand zijn. Waar komen deze gevoelens vandaan en wat kun je er aan doen?