Nieuws

  • Samen Sterk-ambassadeur Marie-Jeanne gaf op de conferentie ’Mensen met Verward Gedrag. Hoe en Wat?’ een kijkje in het hoofd van een psychisch kwetsbaar mens. "Het wordt steeds stiller om je... Lees verder
  • Buren blijken met eenvoudige tips een belangrijke rol te kunnen spelen in de destigmatisering en participatie van mensen met psychische kwetsbaarheden. Dat blijkt uit pilotprojecten die Samen Sterk zonder Stigma... Lees verder
  • Mensen met een verhoogde kwetsbaarheid vanwege psychische problemen wonen steeds vaker gewoon thuis. Net als ieder ander willen ze graag meedoen, maar in de praktijk blijkt het voor hen vaak... Lees verder
  • Vanaf 2020 ontvangt elke gemeente een afzonderlijk budget voor beschermd wonen. Hoe gaan ze daarmee aan de slag en versterk je de sociale cohesie in de samenleving? In een van... Lees verder
  • In Sprank, opinieblad van Divosa voor professionals op het terrein van participatie, werk en inkomen, een helder artikel over (zelf-)stigma in de context van het sociaal domein.... Lees verder
  • Samen Sterk heeft meegewerkt aan het in december verschenen rapport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport "Andere aandacht – ervaringen van cliënten met... Lees verder