In een moderne wijk wonen mensen met uiteenlopende achtergronden, verschillende interesses, kleine en grote ambities en allerlei mogelijkheden. Soms valt iemand in de buurt op, door zijn of haar gedrag. Hoe gaan we daar mee om? Vaak weten we niet of en zo ja hoe te reageren of te handelen. Zonder het te willen of door te hebben, stigmatiseren we een medebewoner. Daarom is Samen Sterk zonder Stigma het project ‘Stigma in de Wijk’ gestart. Om mensen bewust te maken van stigma en de impact ervan. Samen met onze ambassadeurs laten we zien dat mensen zelf iets kunnen veranderen in hun wijk.

ZO Verhogen we welzijn

Samen met gemeenten organiseren we bijeenkomsten voor professionals en wijkbewoners om psychische kwetsbaarheid in de wijk bespreekbaar te maken. Onze ambassadeurs delen hun ervaringen. Voor een beter begrip. We gaan met elkaar in gesprek over wat er leeft en speelt in de wijk. En over hoe we sociale acceptatie in de wijk kunnen stimuleren. Met het doel om het welzijn van mensen met een psychische aandoening én hun omgeving te verhogen.

Welkom in je wijk

In een welkome wijk worden alle bewoners sociaal geaccepteerd. Veel gemeenten geven aandacht aan het samenleven met elkaar in de wijk. Samen Sterk zonder Stigma kan daar een bijdrage aan leveren. We agenderen stigma en de impact ervan (aansluitend bij waar behoefte aan is en ‘wat er al is’), stimuleren mensen er iets aan te doen en verbinden mensen en organisaties om samen sterker zonder stigma te zijn om zo een gedragsverandering in de samenleving te bewerkstelligen.

Doe mee

Wil je ook aan de slag en bijdragen aan een wijk waar iedereen zich welkom voelt? Neem dan contact op met Petra van der Horst, projectleider Stigma in de wijk: 06-11086858 of p.vanderhorst@samensterkzonderstigma.nl