Prettig met elkaar samenleven zou heel normaal moeten zijn. Maar soms is het best lastig. Ook je welkom voelen in de buurt en je veilig voelen in eigen huis is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Soms valt iemand in de wijk op door zijn of haar gedrag. Of juist omdat diegene de gordijnen altijd dichthoudt. Misschien ervaar je wel eens overlast. Zonder het te willen of door te hebben, hebben we ons oordeel al klaar over onze medebewoners.

contact maakt verschil

Onwetendheid kan leiden tot stigmatisering. En vaak weten we ook niet zo goed of we iets moeten doen, en zo ja wat. Dan doen we maar niets, of we roepen er instanties als de politie of de woningstichting erbij. Terwijl een beetje persoonlijk contact al een groot verschil kan maken.

informatie en tips

Daarom organiseert Samen Sterk met gemeenten bijeenkomsten voor professionals en wijkbewoners waar we psychische kwetsbaarheid bespreken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Onze ambassadeurs delen daar hun ervaringen en we gaan met elkaar in gesprek over wat er leeft en speelt in de wijk. We geven informatie en tips. Wat kan er aan de hand zijn met je buurman die nooit opendoet? Of met die mevrouw die alle duiven voert? Hoe pak je het aan als iemand verward is of schreeuwt op straat?

Zo krijgen we meer begrip voor elkaar en weten buurtbewoners hoe ze wel kunnen handelen. Ons doel is een fijne wijk voor iedereen, zowel voor mensen met een psychische aandoening als hun omgeving.

antwoord op veelgestelde vragen

Wat is het doel van de bewustwordingsbijeenkomsten, en hoe gaat het in zijn werk? Lees hier het antwoord op de veelgestelde vragen.

impact

Welk effect heeft het project ‘In de wijk’ van Samen Sterk tot nu toe gehad? Sinzer, expert op het gebied van impactmeting, onderzocht het begin 2019. Dit zijn hun belangrijkste bevindingen.

Samen Sterk organiseerde bewustwordingsbijeenkomsten voor verschillende professionals die werken in wijken en voor buurtbewoners. Tot nu toe vonden er 30 bijeenkomsten plaats, waarmee zo’n 600 mensen zijn bereikt. Als gevolg van deze bijeenkomsten blijken de deelnemers zich met name meer bewust van stigma, zowel van hun eigen vooroordelen als de betekenis van hun benadering voor iemand met een psychische kwetsbaarheid. Ze doorbraken het taboe en maakten psychische kwetsbaarheid minder onbekend en vooral menselijker en persoonlijker.

De deelnemers hebben nu meer kennis en tools om op een gelijkwaardige manier contact te leggen met wijkbewoners met een psychische aandoening of kwetsbaarheid. Het verhaal van de ambassadeurs die aanwezig waren bij de bijeenkomsten was heel behulpzaam in het bewustwordingsproces en in het kunnen toepassen van een stigmavrije benadering in de praktijk. “Beide dames (de ambassadeurs) waren heel openhartig en probeerden ons te laten inzien dat de manier waarop je hen benadert een groot verschil kan maken. Gewoon luisteren en niet meteen met oplossingen komen”, aldus een vrijwilliger.

Volgend op de workshops hebben in elk geval twee gesprekken met buren plaatsgevonden. Dit kan goed werken. Zo legde een buurvrouw met een angststoornis tijdens zo’n burengesprek uit waarom ze regelmatig ‘s nachts gillend wakker wordt. Hierop gaven drie buren hun telefoonnummer, zodat ze kan bellen als ze bang is.

vervolgtraject: Project Welkome Wijk

Op initiatief van Samen Sterk zonder Stigma wordt het concept van de bewustwordingsbijeenkomsten verder ontwikkeld en getoetst in het project Welkome Wijk. Movisie leidt samen met Samen Sterk zonder Stigma lokaal procesbegeleiders en ervaringsdeskundigen op die in hun gemeente bewustwordingsbijeenkomsten gaan uitvoeren.

Het Trimbos-instituut en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzoeken in drie gemeenten (Delft, Arnhem en Nijmegen) de impact en werkzame principes van de bijeenkomsten. Daarnaast kijken we wat er verder nodig is om te komen tot een wijk waarin mensen met een psychische aandoening zich thuis voelen. Deze bevindingen delen we met andere gemeenten. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van ZonMw en heeft een looptijd van twee jaar.

Tekening: Copyright © 2018 STUDiO KiO

Prettig met elkaar samenleven zou heel normaal moeten zijn. Maar soms is het best lastig. Ook je welkom voelen in de buurt en je veilig voelen in eigen huis is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Soms valt iemand in de wijk op door zijn of haar gedrag. Of juist omdat diegene de gordijnen altijd dichthoudt. Misschien ervaar je wel eens overlast. Zonder het te willen of door te hebben, hebben we ons oordeel al klaar over onze medebewoners.

contact maakt verschil

Onwetendheid kan leiden tot stigmatisering. En vaak weten we ook niet zo goed of we iets moeten doen, en zo ja wat. Dan doen we maar niets, of we roepen er instanties als de politie of de woningstichting erbij. Terwijl een beetje persoonlijk contact al een groot verschil kan maken.

informatie en tips

Daarom organiseert Samen Sterk met gemeenten bijeenkomsten voor professionals en wijkbewoners waar we psychische kwetsbaarheid bespreken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Onze ambassadeurs delen daar hun ervaringen en we gaan met elkaar in gesprek over wat er leeft en speelt in de wijk. We geven informatie en tips. Wat kan er aan de hand zijn met je buurman die nooit opendoet? Of met die mevrouw die alle duiven voert? Hoe pak je het aan als iemand verward is of schreeuwt op straat?

Zo krijgen we meer begrip voor elkaar en weten buurtbewoners hoe ze wel kunnen handelen. Ons doel is een fijne wijk voor iedereen, zowel voor mensen met een psychische aandoening als hun omgeving.

antwoord op veelgestelde vragen

Wat is het doel van de bewustwordingsbijeenkomsten, en hoe gaat het in zijn werk? Lees hier het antwoord op de veelgestelde vragen.

impact

Welk effect heeft het project ‘In de wijk’ van Samen Sterk tot nu toe gehad? Sinzer, expert op het gebied van impactmeting, onderzocht het begin 2019. Dit zijn hun belangrijkste bevindingen.

Samen Sterk organiseerde bewustwordingsbijeenkomsten voor verschillende professionals die werken in wijken en voor buurtbewoners. Tot nu toe vonden er 30 bijeenkomsten plaats, waarmee zo’n 600 mensen zijn bereikt. Als gevolg van deze bijeenkomsten blijken de deelnemers zich met name meer bewust van stigma, zowel van hun eigen vooroordelen als de betekenis van hun benadering voor iemand met een psychische kwetsbaarheid. Ze doorbraken het taboe en maakten psychische kwetsbaarheid minder onbekend en vooral menselijker en persoonlijker.

De deelnemers hebben nu meer kennis en tools om op een gelijkwaardige manier contact te leggen met wijkbewoners met een psychische aandoening of kwetsbaarheid. Het verhaal van de ambassadeurs die aanwezig waren bij de bijeenkomsten was heel behulpzaam in het bewustwordingsproces en in het kunnen toepassen van een stigmavrije benadering in de praktijk. “Beide dames (de ambassadeurs) waren heel openhartig en probeerden ons te laten inzien dat de manier waarop je hen benadert een groot verschil kan maken. Gewoon luisteren en niet meteen met oplossingen komen”, aldus een vrijwilliger.

Volgend op de workshops hebben in elk geval twee gesprekken met buren plaatsgevonden. Dit kan goed werken. Zo legde een buurvrouw met een angststoornis tijdens zo’n burengesprek uit waarom ze regelmatig ‘s nachts gillend wakker wordt. Hierop gaven drie buren hun telefoonnummer, zodat ze kan bellen als ze bang is.

vervolgtraject: Project Welkome Wijk

Op initiatief van Samen Sterk zonder Stigma wordt het concept van de bewustwordingsbijeenkomsten verder ontwikkeld en getoetst in het project Welkome Wijk. Movisie leidt samen met Samen Sterk zonder Stigma lokaal procesbegeleiders en ervaringsdeskundigen op die in hun gemeente bewustwordingsbijeenkomsten gaan uitvoeren.

Het Trimbos-instituut en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzoeken in drie gemeenten (Delft, Arnhem en Nijmegen) de impact en werkzame principes van de bijeenkomsten. Daarnaast kijken we wat er verder nodig is om te komen tot een wijk waarin mensen met een psychische aandoening zich thuis voelen. Deze bevindingen delen we met andere gemeenten. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van ZonMw en heeft een looptijd van twee jaar.

Tekening: Copyright © 2018 STUDiO KiO