Prettig met elkaar samenleven zou heel normaal moeten zijn. Maar soms is het best lastig. Ook je welkom voelen in de buurt en je veilig voelen in eigen huis is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Soms valt iemand in de wijk op door zijn of haar gedrag. Of juist omdat diegene de gordijnen altijd dichthoudt. Misschien ervaar je wel eens overlast. Zonder het te willen of door te hebben, hebben we ons oordeel al klaar over onze medebewoners.

contact maakt verschil

Onwetendheid kan leiden tot stigmatisering. En vaak weten we ook niet zo goed of we iets moeten doen, en zo ja wat. Dan doen we maar niets, of we roepen er instanties als de politie of de woningstichting erbij. Terwijl een beetje persoonlijk contact al een groot verschil kan maken.

informatie en tips

Daarom organiseert Samen Sterk met gemeenten bijeenkomsten voor professionals en wijkbewoners waar we psychische kwetsbaarheid bespreken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Onze ambassadeurs delen daar hun ervaringen en we gaan met elkaar in gesprek over wat er leeft en speelt in de wijk. We geven informatie en tips. Wat kan er aan de hand zijn met je buurman die nooit opendoet? Of met die mevrouw die alle duiven voert? Hoe pak je het aan als iemand verward is of schreeuwt op straat?

Zo krijgen we meer begrip voor elkaar en weten buurtbewoners hoe ze wel kunnen handelen. Ons doel is een fijne wijk voor iedereen, zowel voor mensen met een psychische aandoening als hun omgeving.

antwoord op veelgestelde vragen

Wat is het doel van de bewustwordingsbijeenkomsten, en hoe gaat het in zijn werk? Lees hier het antwoord op de veelgestelde vragen.

Tekening: Copyright © 2018 STUDiO KiO