Wat doet Samen Sterk zonder Stigma?

We werken aan de acceptatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Wat doet Samen Sterk in wijken?

We kunnen zogenaamde bewustwordingsbijeenkomsten geven. Dit zijn informatieavonden of -middagen voor drie afzonderlijke doelgroepen: bewoners, vrijwilligers en professionals die in de wijk te maken hebben met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Waarom organiseert Samen Sterk zonder Stigma deze bewustwordingsbijeenkomsten?

Omdat we weten dat sommige mensen met een psychische kwetsbaarheid het lastig vinden om geaccepteerd te worden in hun wijk. Dit komt deels door onwetendheid en de mogelijke vooroordelen van buurtbewoners en is deels terug te voeren op de terughoudendheid van mensen met een psychische kwetsbaarheid zelf, wat vaak te maken heeft met zelfstigma.

Wat is het doel van de bewustwordingsbijeenkomsten?

Mensen laten begrijpen waarom mensen met een psychische kwetsbaarheid doen wat ze doen. Door het leren begrijpen van gedrag, ontstaat er meer begrip. Bovendien nemen we handelingsverlegenheid weg door tips te geven over hoe je met buren met een psychische kwetsbaarheid om kunt gaan.

Voor wie zijn deze bewustwordingsbijeenkomsten bedoeld?

Vrijwilligers, professionals en bewoners die in de wijk te maken hebben met mensen met een psychische kwetsbaarheid. De bewustwordingsbijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld aangevraagd worden door gemeentes, vrijwilligersorganisaties, de politie, winkeliersverenigingen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en ggz-instellingen.

Wat houdt zo’n bewustwordingsbijeenkomst in?

Samen met twee mensen met eigen ervaring met psychische kwetsbaarheid (ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma) geven we, vanuit hun perspectief, antwoord op vragen. We geven informatie, bespreken casussen en gaan in gesprek over hoe je met psychische kwetsbaarheid in de wijk kunt omgaan.

In de voorbereiding van de bewustwordingsbijeenkomsten denken we mee met de lokale organisatie die de bijeenkomst aangevraagd heeft. Bovendien denken we erover mee hoe je de informatie uit de bewustwordingsbijeenkomst in het vervolg kunt inzetten in je werk.

Wie nodigt de deelnemers uit en regelt de faciliteiten?

Dit wordt gedaan door de organisatie die de bewustwordingsbijeenkomst bij Samen Sterk zonder Stigma aanvraagt, niet door Samen Sterk zelf.

Is het een training?

Nee, deelnemers worden niet getraind in vaardigheden en we gaan niet oefenen. We zorgen voor bewustwording, bespreken casussen en geven informatie.

Wat is het verschil met Mental Health First Aid (MHFA)?

Deze bewustwordingsbijeenkomsten zijn korter, namelijk één dagdeel in plaats van vier dagdelen zoals bij MHFA. Ze vormen een eerste oriëntatie op wat je als vrijwilligers, wijkbewoner of professional in de wijk kunt doen. Deelnemers worden niet getraind in vaardigheden.

Is er bij een grote groep een co-trainer?

Het is mogelijk om bij hele grote groepen met een assistent-trainer te werken die vanuit de aanvragende organisatie wordt ingezet.

Is het mogelijk om met mensen met ervaring vanuit de eigen organisatie een bewustwordingsbijeenkomst te organiseren?

Samen Sterk zonder Stigma werkt per bewustwordingsbijeenkomst met twee mensen die zelf ervaring hebben met een psychische kwetsbaarheid die bovendien ervaren zijn in het geven van deze bewustwordingsbijeenkomsten en daarvoor een training hebben gevolgd. Zij zijn als het ware onderdeel van het ‘product bewustwordingsbijeenkomst’.

Mocht een organisatie een aantal bewustwordingsbijeenkomsten ingezet hebben, dan kunnen we overwegen om één van de mensen met eigen ervaring van Samen Sterk te vervangen door iemand met ervaring vanuit de eigen organisatie. Deze heeft daarvoor wel een training nodig.

Kan Samen Sterk zonder Stigma trainers opleiden?

Ja, als onderdeel van deze interventie. Mocht een organisatie een aantal bewustwordingsbijeenkomsten ingezet hebben, dan kunnen we overwegen om ervoor te zorgen dat de organisatie het organiseren van de bijeenkomsten zelf overneemt.

Hoe lang duurt een bewustwordingsbijeenkomst?

2,5 – 3 uur

Het is ook mogelijk om een kortere, interactieve lezing te geven. Hierin worden echter geen casussen besproken.

Kosten

Vraag een offerte aan via info@samensterkzonderstigma.nl.

Wat doet Samen Sterk zonder Stigma?

We werken aan de acceptatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Wat doet Samen Sterk in wijken?

We kunnen zogenaamde bewustwordingsbijeenkomsten geven. Dit zijn informatieavonden of -middagen voor drie afzonderlijke doelgroepen: bewoners, vrijwilligers en professionals die in de wijk te maken hebben met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Waarom organiseert Samen Sterk zonder Stigma deze bewustwordingsbijeenkomsten?

Omdat we weten dat sommige mensen met een psychische kwetsbaarheid het lastig vinden om geaccepteerd te worden in hun wijk. Dit komt deels door onwetendheid en de mogelijke vooroordelen van buurtbewoners en is deels terug te voeren op de terughoudendheid van mensen met een psychische kwetsbaarheid zelf, wat vaak te maken heeft met zelfstigma.

Wat is het doel van de bewustwordingsbijeenkomsten?

Mensen laten begrijpen waarom mensen met een psychische kwetsbaarheid doen wat ze doen. Door het leren begrijpen van gedrag, ontstaat er meer begrip. Bovendien nemen we handelingsverlegenheid weg door tips te geven over hoe je met buren met een psychische kwetsbaarheid om kunt gaan.

Voor wie zijn deze bewustwordingsbijeenkomsten bedoeld?

Vrijwilligers, professionals en bewoners die in de wijk te maken hebben met mensen met een psychische kwetsbaarheid. De bewustwordingsbijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld aangevraagd worden door gemeentes, vrijwilligersorganisaties, de politie, winkeliersverenigingen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en ggz-instellingen.

Wat houdt zo’n bewustwordingsbijeenkomst in?

Samen met twee mensen met eigen ervaring met psychische kwetsbaarheid (ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma) geven we, vanuit hun perspectief, antwoord op vragen. We geven informatie, bespreken casussen en gaan in gesprek over hoe je met psychische kwetsbaarheid in de wijk kunt omgaan.

In de voorbereiding van de bewustwordingsbijeenkomsten denken we mee met de lokale organisatie die de bijeenkomst aangevraagd heeft. Bovendien denken we erover mee hoe je de informatie uit de bewustwordingsbijeenkomst in het vervolg kunt inzetten in je werk.

Wie nodigt de deelnemers uit en regelt de faciliteiten?

Dit wordt gedaan door de organisatie die de bewustwordingsbijeenkomst bij Samen Sterk zonder Stigma aanvraagt, niet door Samen Sterk zelf.

Is het een training?

Nee, deelnemers worden niet getraind in vaardigheden en we gaan niet oefenen. We zorgen voor bewustwording, bespreken casussen en geven informatie.

Wat is het verschil met Mental Health First Aid (MHFA)?

Deze bewustwordingsbijeenkomsten zijn korter, namelijk één dagdeel in plaats van vier dagdelen zoals bij MHFA. Ze vormen een eerste oriëntatie op wat je als vrijwilligers, wijkbewoner of professional in de wijk kunt doen. Deelnemers worden niet getraind in vaardigheden.

Is er bij een grote groep een co-trainer?

Het is mogelijk om bij hele grote groepen met een assistent-trainer te werken die vanuit de aanvragende organisatie wordt ingezet.

Is het mogelijk om met mensen met ervaring vanuit de eigen organisatie een bewustwordingsbijeenkomst te organiseren?

Samen Sterk zonder Stigma werkt per bewustwordingsbijeenkomst met twee mensen die zelf ervaring hebben met een psychische kwetsbaarheid die bovendien ervaren zijn in het geven van deze bewustwordingsbijeenkomsten en daarvoor een training hebben gevolgd. Zij zijn als het ware onderdeel van het ‘product bewustwordingsbijeenkomst’.

Mocht een organisatie een aantal bewustwordingsbijeenkomsten ingezet hebben, dan kunnen we overwegen om één van de mensen met eigen ervaring van Samen Sterk te vervangen door iemand met ervaring vanuit de eigen organisatie. Deze heeft daarvoor wel een training nodig.

Kan Samen Sterk zonder Stigma trainers opleiden?

Ja, als onderdeel van deze interventie. Mocht een organisatie een aantal bewustwordingsbijeenkomsten ingezet hebben, dan kunnen we overwegen om ervoor te zorgen dat de organisatie het organiseren van de bijeenkomsten zelf overneemt.

Hoe lang duurt een bewustwordingsbijeenkomst?

2,5 – 3 uur

Het is ook mogelijk om een kortere, interactieve lezing te geven. Hierin worden echter geen casussen besproken.

Kosten

Vraag een offerte aan via info@samensterkzonderstigma.nl.