Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen in de buurt. Prettig met elkaar samenleven zou heel normaal moeten zijn. Maar soms is het best lastig. Vooroordelen ontstaan als mensen elkaar niet begrijpen. Hierdoor verloopt de communicatie tussen bewoners met en zonder psychische kwetsbaarheid niet altijd goed.

Bewustwordingsbijeenkomsten in de wijk

Sinds 2018 werkt Samen Sterk zonder Stigma aan het verminderen van vooroordelen in de wijk door openheid over psychische aandoeningen tijdens zogenaamde bewustwordingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten geven we informatie over wat het betekent om een psychische kwetsbaarheid te hebben en hoe (zelf)stigmatisering werkt. Deelnemers kunnen ervaringen delen en vragen stellen over het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Ervaringsdeskundige ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma brengen hun eigen ervaringen in zodat begrip ontstaat. Met eenvoudige tips kunnen buren een belangrijke rol spelen in de destigmatisering en participatie van mensen met psychische kwetsbaarheden.

Project Welkome Wijk

Op initiatief van Samen Sterk zonder Stigma wordt het concept verder ontwikkeld en getoetst in het project Welkome Wijk. Movisie leidt samen met Samen Sterk zonder Stigma lokaal procesbegeleiders en ervaringsdeskundigen op die in hun gemeente bewustwordingsbijeenkomsten gaan uitvoeren.

Het Trimbos-instituut en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzoeken in drie gemeenten (Delft, Arnhem en Nijmegen) de impact en werkzame principes van de bijeenkomsten. Daarnaast kijken we wat er verder nodig is om te komen tot een wijk waarin mensen met een psychische aandoening zich thuis voelen. Deze bevindingen delen we met andere gemeenten. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van ZonMw en heeft een looptijd van twee jaar.

 

Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen in de buurt. Prettig met elkaar samenleven zou heel normaal moeten zijn. Maar soms is het best lastig. Vooroordelen ontstaan als mensen elkaar niet begrijpen. Hierdoor verloopt de communicatie tussen bewoners met en zonder psychische kwetsbaarheid niet altijd goed.

Bewustwordingsbijeenkomsten in de wijk

Sinds 2018 werkt Samen Sterk zonder Stigma aan het verminderen van vooroordelen in de wijk door openheid over psychische aandoeningen tijdens zogenaamde bewustwordingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten geven we informatie over wat het betekent om een psychische kwetsbaarheid te hebben en hoe (zelf)stigmatisering werkt. Deelnemers kunnen ervaringen delen en vragen stellen over het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Ervaringsdeskundige ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma brengen hun eigen ervaringen in zodat begrip ontstaat. Met eenvoudige tips kunnen buren een belangrijke rol spelen in de destigmatisering en participatie van mensen met psychische kwetsbaarheden.

Project Welkome Wijk

Op initiatief van Samen Sterk zonder Stigma wordt het concept verder ontwikkeld en getoetst in het project Welkome Wijk. Movisie leidt samen met Samen Sterk zonder Stigma lokaal procesbegeleiders en ervaringsdeskundigen op die in hun gemeente bewustwordingsbijeenkomsten gaan uitvoeren.

Het Trimbos-instituut en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzoeken in drie gemeenten (Delft, Arnhem en Nijmegen) de impact en werkzame principes van de bijeenkomsten. Daarnaast kijken we wat er verder nodig is om te komen tot een wijk waarin mensen met een psychische aandoening zich thuis voelen. Deze bevindingen delen we met andere gemeenten. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van ZonMw en heeft een looptijd van twee jaar.