Hoe kun je als gemeente en/of wijk iets doen aan de stigmatisering van buurtbewoners met een psychische kwetsbaarheid? Dit draaiboek is een hulpmiddel en inspiratiebron.

Om mensen in de wijk bewust te maken van stigma en de impact ervan organiseert Samen Sterk zonder Stigma bijeenkomsten voor professionals en wijkbewoners. Dat doen we voor bijvoorbeeld vrijwilligers in de wijk, welzijnswerkers, winkelpersoneel, medewerkers van gemeenten, politieagenten, medewerkers van buurt- of wijkteams en natuurlijk voor buren. We dagen je uit om in de schoenen te gaan staan van iemand met een psychische kwetsbaarheid. Ambassadeurs delen hoe schaamte en angst hun leven beïnvloedt. Hierdoor ontstaat er begrip en worden deelnemers zich bewust van hun (voor)oordelen. Er worden gesprekken gevoerd over wat er leeft en speelt in de wijk. En over hoe we sociale acceptatie in de wijk kunnen stimuleren. Met het doel om het welzijn van mensen met een psychische aandoening én hun omgeving te verhogen.

organiseer zelf bewustwordingsbijeenkomsten

Met dit draaiboek geven we handvatten waarmee je zelf in een wijk zo'n bewustwordingsbijeenkomst kunt organiseren. Het draaiboek is het resultaat van het project ‘Plan van aanpak Stigmabestrijding volgens Samen Sterk zonder Stigma in de regio Utrecht Midden West’ en is bekostigd door ZonMw. Het project maakt deel uit van de regiobrede aanpak voor mensen met verward gedrag en is in de periode van 1 september 2017 t/m 31 augustus 2018 uitgevoerd in de gemeente Utrecht door Altrecht in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma. Het draaiboek is gebaseerd op de opgedane ervaringen in drie wijken van Utrecht, te weten Lunetten, Lombok en Kanaleneiland.

samen sterk helpt je graag

Wij adviseren een geïnteresseerde gemeente om na te gaan wie in welke wijk de geëigende partij is om bewustwordingsbijeenkomsten met behulp van dit draaiboek te organiseren. Het draaiboek biedt handvatten en tips aan deze partij over de opzet van zo’n bijeenkomst en wat het aan voorbereiding, begeleiding en nazorg vraagt. Samen Sterk zonder Stigma wil graag meehelpen met eventuele voorbereidingen en ook bij het vormgeven van een of enkele bewustwordingssessies. De effectiviteit van de sessie hangt, naast actieve en betrokken deelnemers, ook af van ervaren ervaringsdeskundigen en gespreksleiding. Ook daarbij kunnen wij desgewenst een rol spelen. (Daar zijn mogelijk wel kosten aan verbonden).

Download het draaiboek (pdf).

Hoe kun je als gemeente en/of wijk iets doen aan de stigmatisering van buurtbewoners met een psychische kwetsbaarheid? Dit draaiboek is een hulpmiddel en inspiratiebron.

Om mensen in de wijk bewust te maken van stigma en de impact ervan organiseert Samen Sterk zonder Stigma bijeenkomsten voor professionals en wijkbewoners. Dat doen we voor bijvoorbeeld vrijwilligers in de wijk, welzijnswerkers, winkelpersoneel, medewerkers van gemeenten, politieagenten, medewerkers van buurt- of wijkteams en natuurlijk voor buren. We dagen je uit om in de schoenen te gaan staan van iemand met een psychische kwetsbaarheid. Ambassadeurs delen hoe schaamte en angst hun leven beïnvloedt. Hierdoor ontstaat er begrip en worden deelnemers zich bewust van hun (voor)oordelen. Er worden gesprekken gevoerd over wat er leeft en speelt in de wijk. En over hoe we sociale acceptatie in de wijk kunnen stimuleren. Met het doel om het welzijn van mensen met een psychische aandoening én hun omgeving te verhogen.

organiseer zelf bewustwordingsbijeenkomsten

Met dit draaiboek geven we handvatten waarmee je zelf in een wijk zo’n bewustwordingsbijeenkomst kunt organiseren. Het draaiboek is het resultaat van het project ‘Plan van aanpak Stigmabestrijding volgens Samen Sterk zonder Stigma in de regio Utrecht Midden West’ en is bekostigd door ZonMw. Het project maakt deel uit van de regiobrede aanpak voor mensen met verward gedrag en is in de periode van 1 september 2017 t/m 31 augustus 2018 uitgevoerd in de gemeente Utrecht door Altrecht in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma. Het draaiboek is gebaseerd op de opgedane ervaringen in drie wijken van Utrecht, te weten Lunetten, Lombok en Kanaleneiland.

samen sterk helpt je graag

Wij adviseren een geïnteresseerde gemeente om na te gaan wie in welke wijk de geëigende partij is om bewustwordingsbijeenkomsten met behulp van dit draaiboek te organiseren. Het draaiboek biedt handvatten en tips aan deze partij over de opzet van zo’n bijeenkomst en wat het aan voorbereiding, begeleiding en nazorg vraagt. Samen Sterk zonder Stigma wil graag meehelpen met eventuele voorbereidingen en ook bij het vormgeven van een of enkele bewustwordingssessies. De effectiviteit van de sessie hangt, naast actieve en betrokken deelnemers, ook af van ervaren ervaringsdeskundigen en gespreksleiding. Ook daarbij kunnen wij desgewenst een rol spelen. (Daar zijn mogelijk wel kosten aan verbonden).

Download het draaiboek (pdf).